Subsidie aanvragen voor zorg die u vóór 1 maart 2022 heeft verleend

U heeft 1 jaar de tijd om zorgkosten bij ons te declareren. Heeft u vóór 1 maart 2022 zorg verleend aan een onverzekerde patiënt, of voor die datum een DBC gestart? Dan declareert u deze kosten bij ons nog op de oude manier. Dat betekent dat u de zorg moet melden bij het Meldpunt Onverzekerdenzorg.
 

1. Maak een melding bij GGD GHOR Nederland

Dit doet u bij GGD GHOR Nederland via het Meldpunt Onverzekerden Zorg. Voor deze melding is geen toestemming nodig van de onverzekerde. U kunt zorg van vóór 1 maart alleen nog declareren als u de zorg binnen 7 dagen heeft gemeld bij de GGD GHOR. Heeft u de zorg toen niet binnen 7 dagen gemeld? Dan kunnen wij de zorg helaas niet meer vergoeden.

Let op

Inloggegevens aanvragen

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan? En heeft u nog niet eerder een melding gedaan? Vraag dan eerst inloggegevens aan bij GGD GHOR Nederland. Stuur hiervoor een e-mail met uw voor- en achternaam en uw zakelijke e-mailadres naar servicedesk@ggdghor.nl. U ontvangt uw inloggegevens meestal binnen twee werkdagen via e-mail.

2. Van GGD GHOR Nederland krijgt u een meldingsnummer

Dit nummer heeft u nodig bij het invullen van het subsidieformulier. Dit meldingsnummer is 30 kalenderdagen geldig vanaf de eerste zorgdatum. 

Heeft u opnieuw zorg verleend binnen 30 kalenderdagen? 

Heeft dezelfde patiënt binnen 30 kalenderdagen opnieuw medisch noodzakelijke zorg nodig? Van u of een collega-zorgverlener? Dan hoeft u dit niet opnieuw te melden. Een melding blijft namelijk 30 kalenderdagen geldig vanaf de eerste zorgdatum. Voor de declaratie gebruikt u het meldnummer dat u bij de eerdere melding heeft gekregen. Hetzelfde geldt voor uw collega-zorgverleners.

Na 30 kalenderdagen doet u wél opnieuw een melding

Heeft u bijvoorbeeld op 1 januari zorg verleend en op 31 januari opnieuw? Dan moet u de zorg op 31 januari opnieuw melden via het Meldpunt Onverzekerdenzorg van GGD GHOR Nederland. Dit geldt alleen niet voor ziekenhuiszorg waarbij de DBC langer loopt dan 30 kalenderdagen, of bij verloskundigenzorg. Hiervoor is een melding bij de start voldoende. Bij vervolg-DBC's moet u wel opnieuw een melding doen. 

3. Vul het subsidieformulier in

Om te declareren stuurt u de volgende documenten mee:

Op het subsidieformulier staat het adres waar u alles naar kunt opsturen. 

Behandeling van uw subsidieaanvraag 

Wij beslissen binnen 13 weken na ontvangst over het toekennen van subsidie. Na deze beslissing betaalt het CAK uiterlijk binnen 6 weken het subsidiebedrag uit. We doen dit op het rekeningnummer dat u heeft opgegeven.

Let op

De persoonsgegevens op het declaratieformulier moeten overeenkomen met die op de factuur. Onvolledige aanvragen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.