Wat verandert er vanaf 1 maart 2019?

Vanaf 1 maart 2019 verandert er met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2018 een aantal zaken.

De eis van verzekeringsplicht vervalt

Het ministerie van VWS heeft besloten om de eis van verzekeringsplicht met terugwerkende kracht tot en met 1 maart 2018 te laten vervallen. Voor zorg verleend vanaf die datum geldt niet meer de eis van verzekeringsplicht. Dit betekent dat het CAK alle declaraties voor zorg vanaf 1 maart 2018 die om deze reden zijn afgewezen, opnieuw zal beoordelen. 

Persoon is niet verzekerd of dit is niet vast te stellen

Het CAK zal via het Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet (RBVZ) toetsen of de persoon onverzekerd is. Om de verzekering te kunnen controleren zijn wij wel afhankelijk van de beschikbaarheid van het Burgerservicenummer (BSN). Wij verstrekken echter ook subsidie als wij vanwege gebrek aan gegevens de verzekeringsstatus niet kunnen vaststellen.

Toestemming en gegevens

Omdat de verzekeringsplicht vervalt, is geen toestemming van de onverzekerde meer nodig. De zorgverlener heeft wel een inspanningsplicht om toestemming te verkrijgen. Als er toestemming is, dan geeft dat meer mogelijkheden tot controle en vervolgzorg vanuit de GGD.

Als er geen toestemming is, moet u naast het BSN, de initialen, het geslacht, het geboortejaar en de nationaliteit van de onverzekerde op het declaratieformulier invullen. Voor het BSN heeft u geen toestemming nodig.

Verruiming indieningstermijn

Zorgverleners hebben voor zorg die vanaf 1 maart 2019 wordt verleend 12 maanden na afloop van het kwartaal waarin de zorg is verleend de tijd om te declareren. Dit betekent dat de declaratie uiterlijk op die dag binnen moet zijn.

Zorg verleend in: Aanvraag uiterlijk binnen:
1 januari t/m 31 maart* 31 maart volgend jaar
1 april t/m 30 juni 30 juni volgend jaar
1 juli t/m 30 september 30 september volgend jaar
1 oktober t/m 31 december 31 december volgend jaar

* Voor zorg van vóór 1 maart 2019 blijven de indieningstermijnen onveranderd.

Onverzekerd met terugwerkende kracht

Voor de subsidie is vereist dat de persoon op de datum van zorgverlening of start van de DBC onverzekerd is. De zorgverleners controleren dit in het systeem van VeCoZo via de Controle op verzekering (COV). Het komt voor dat zorgverleners dan zien dat de persoon verzekerd is. Logischerwijs vindt er dan geen melding plaats bij GGD-GHOR NL.

Problemen ontstaan als de zorgverzekeraar de persoon nadien met terugwerkende kracht uitschrijft als verzekerde. De zorgverlener krijgt daar geen melding van en kan dit pas opmerken als de declaratie wordt klaargemaakt om ingediend te worden bij de zorgverzekeraar. De zorgverlener wordt dan geconfronteerd met onverzekerdheid van de persoon. Declareren bij de zorgverzekeraar is geen mogelijkheid meer. Voor de subsidieregeling kan de vereiste melding bij GGD-GHOR NL binnen zeven dagen na zorgverlening (opening DBC) ook niet meer gedaan worden.

Het ministerie van VWS heeft daarom besloten om in deze situatie voor zorg vanaf 1 maart 2018 de melding altijd als tijdig te zien. De zorgverlener moet daarom wel altijd melden. Of deze situatie van toepassing is, moet blijken uit de administraties. De zorgverlener zal dit moeten aantonen.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.