Wat is er vanaf 1 maart 2019 veranderd?

Vanaf 1 maart 2019 is er - met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2018 - een aantal zaken veranderd.

De eis van verzekeringsplicht geldt niet langer

Het ministerie van VWS heeft besloten om de eis van verzekeringsplicht te laten vervallen. Dit geldt voor zorg vanaf 1 maart 2018. Voor zorg die u vanaf die datum heeft verleend, geldt niet meer de eis van verzekeringsplicht. 

Persoon is niet verzekerd of dit is niet vast te stellen

Het CAK zal via het Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet (RBVZ) toetsen of de persoon onverzekerd is. Om de verzekering te kunnen controleren zijn wij wel afhankelijk van de beschikbaarheid van het Burgerservicenummer (BSN). Als het BSN bekend is, moet dat worden ingevuld. Wij vergoeden ook declaraties als wij vanwege gebrek aan gegevens de verzekeringsstatus niet kunnen vaststellen.

Toestemming en gegevens

Omdat de verzekeringsplicht vervalt, is geen toestemming van de onverzekerde meer nodig. De zorgverlener heeft wel een inspanningsplicht om toestemming te verkrijgen. Als is, dan geeft dat meer mogelijkheden tot controle en vervolgzorg vanuit de GGD.

Is er geen toestemming? Dan moet u - naast het BSN - op het declaratieformulier invullen:

  • de initialen,
  • het geslacht
  • het geboortejaar
  • de nationaliteit

Voor het BSN heeft u geen toestemming van de onverzekerde nodig.

Meer tijd om te declareren

Hoe zit het met zorg die u vanaf 1 maart 2019 heeft verleend? Daarvoor heeft u 12 maanden de tijd om te declareren. Die periode start na afloop van het kwartaal waarin de zorg plaatsvond. Of wanneer de DBC wordt afgesloten. Dit betekent dat de declaratie uiterlijk op die dag binnen moet zijn. Hou er rekening mee dat het verzenden van post tijd kost.

Zorg verleend in: Aanvraag uiterlijk binnen:
1 januari t/m 31 maart* 31 maart volgend jaar
1 april t/m 30 juni 30 juni volgend jaar
1 juli t/m 30 september 30 september volgend jaar
1 oktober t/m 31 december 31 december volgend jaar

* Voor zorg van vóór 1 maart 2019 blijven de indieningstermijnen onveranderd.

Onverzekerd met terugwerkende kracht

Wat als blijkt dat de patiënt met terugwerkende kracht als verzekerde is uitgeschreven? De zorgverlener kan dan geen zorg declareren bij een zorgverzekeraar. De patiënt is dan immers niet meer verzekerd. Maar de zorgverlener heeft ook geen recht op subsidie. Dit is omdat hij niet meer kan voldoen aan de vereiste meldingstermijn bij GGD-GHOR NL. Die is namelijk: binnen 7 dagen na leveringsdatum zorg of opening DBC.   

Het ministerie van VWS heeft daarom besloten om in deze situatie  en uitzondering te maken. Voor zorg vanaf 1 maart 2018 zien we de melding altijd als tijdig. Hiervoor is het wel belangrijk dat u:

  • het BSN van de patiënt aan ons doorgeeft
  • een melding heeft gedaan bij de GGD GHOR
  • op formulier aangeeft dat het om terugwerkende kracht gaat.

Lees meer over melden zorg bij onverzekerd zijn met terugwerkende kracht

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.