Wat verandert er vanaf 1 maart 2019?

Vanaf 1 maart 2019 is er - met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2018 - een aantal zaken veranderd.

De eis van verzekeringsplicht vervalt

Het ministerie van VWS heeft besloten om de eis van verzekeringsplicht met terugwerkende kracht tot en met 1 maart 2018 te laten vervallen. Voor zorg verleend vanaf die datum geldt niet meer de eis van verzekeringsplicht. Dit betekent dat het CAK alle declaraties voor zorg vanaf 1 maart 2018 die om deze reden zijn afgewezen, opnieuw zal beoordelen. 

Persoon is niet verzekerd of dit is niet vast te stellen

Het CAK zal via het Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet (RBVZ) toetsen of de persoon onverzekerd is. Om de verzekering te kunnen controleren zijn wij wel afhankelijk van de beschikbaarheid van het Burgerservicenummer (BSN). Wij verstrekken echter ook subsidie als wij vanwege gebrek aan gegevens de verzekeringsstatus niet kunnen vaststellen.

Toestemming en gegevens

Omdat de verzekeringsplicht vervalt, is geen toestemming van de onverzekerde meer nodig. De zorgverlener heeft wel een inspanningsplicht om toestemming te verkrijgen. Als er toestemming is, dan geeft dat meer mogelijkheden tot controle en vervolgzorg vanuit de GGD.

Als er geen toestemming is, moet u naast het BSN, de initialen, het geslacht, het geboortejaar en de nationaliteit van de onverzekerde op het declaratieformulier invullen. Voor het BSN heeft u geen toestemming nodig.

Verruiming indieningstermijn

Zorgverleners hebben voor zorg die vanaf 1 maart 2019 wordt verleend 12 maanden na afloop van het kwartaal waarin de zorg is verleend de tijd om te declareren. Dit betekent dat de declaratie uiterlijk op die dag binnen moet zijn.

Zorg verleend in: Aanvraag uiterlijk binnen:
1 januari t/m 31 maart* 31 maart volgend jaar
1 april t/m 30 juni 30 juni volgend jaar
1 juli t/m 30 september 30 september volgend jaar
1 oktober t/m 31 december 31 december volgend jaar

* Voor zorg van vóór 1 maart 2019 blijven de indieningstermijnen onveranderd.

Onverzekerd met terugwerkende kracht

De zorgverlener kan geen zorg declareren bij een zorgverzekeraar als blijkt dat de patiënt met terugwerkende kracht als verzekerde is uitgeschreven. De patiënt is dan immers niet meer verzekerd. Maar de zorgverlener heeft ook geen recht op subsidie omdat hij niet meer kan voldoen aan de vereiste meldingstermijn bij GGD-GHOR NL (binnen zeven dagen na leveringsdatum zorg of opening DBC).  

Het ministerie van VWS heeft daarom besloten om in deze situatie voor zorg vanaf 1 maart 2018 de melding altijd als tijdig te zien. De zorgverlener moet dan wel aantonen dat er sprake is van onverzekerd zijn met terugwerkende kracht. Dit moet blijken uit de administratie van de zorgverlener of uit de verzekerdenadministratie van de voormalige zorgverzekeraar van de patiënt. 

In deze gevallen kan de zorgverlener de meldingsdatum opgeven als datum van de zorg of de startdatum van de DBC.

Lees meer over melden zorg bij onverzekerd zijn met terugwerkende kracht


 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.