Wmo in 2019

Het CAK int en stelt onder andere de eigen bijdrage vast voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om de klant centraal te zetten, is een nauwe samenwerking met de keten essentieel. Het is belangrijk dat u voor uw gemeente tijdig, juist en volledige zorg- en klantgegevens aanlevert, zodat de klant op tijd, in één keer de juiste factuur ontvangt.

Naast de aanlevering van gegevens heeft de keten een belangrijke taak als het gaat om een juiste informatievoorziening rondom de eigen bijdrage. Het CAK vervult graag een faciliterende rol en adviseert over voorlichting, wijzigingen, gegevensaanlevering en overige vragen op operationeel en beleidsniveau.

Vragen over Wmo

Vanaf 2018 kunt u als gemeente een inwoner vrijstellen voor de eigen bijdrage Wmo als er sprake is van problematische schulden of ter voorkoming van zorgmijding. Hiermee maakt u een uitzondering. De klant hoeft dan geen eigen bijdrage te betalen.

Belangrijk om te weten

  • U kunt de klant alleen vrijstellen voor de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening en persoonsgebonden budget (pgb). De vrijstelling geldt niet voor de eigen bijdrage bij het wonen in een instelling voor beschermd wonen.
  • Het aanleveren van een vrijstelling kan niet met terugwerkende kracht.  
  • Bij verhuizen naar een andere gemeente of overlijden wordt de vrijstelling door ons beëindigd met ingang van de eerstvolgende periode.

Het doorgeven van een vrijstelling doet u via Mijn CAK zakelijk.

Lees meer over het doorgeven van een vrijstelling via Mijn CAK Zakelijk

Verwacht u dat een klant de instelling binnen 4 maanden kan verlaten? Dan kunt u via de centrumgemeente met het formulier Terugkeer naar zelfstandig wonen Wmo (11-03-2021, pdf, 505 kB) een verklaring voor de klant aanvragen.

Met deze verklaring betaalt de klant voor de laatste 4 maanden van het verblijf de lage eigen bijdrage.

De centrumgemeente levert het formulier via de applicatie Porta aan. Dat kan via Mijn CAK Zakelijk.

Tijdelijke maatregel formulieren Terugkeer Zelfstandig Wonen (TZW)

In verband met het thuiswerken is het vanuit het zorgkantoor toegestaan om vanaf deze week (23-03-2020) de zogenaamde natte handtekening te vervangen door een notitie in de pdf, waaruit blijkt dat het zorgkantoor een akkoord geeft voor de terugkeer naar zelfstandig wonen.

Nadat de beperkende maatregelen in verband met COVID-19 door de overheid worden opgeheven, komt deze tijdelijke maatregel direct weer te vervallen.

Heeft u een intramurale klant die u moet aan- of afmelden voor beschermd wonen? Zorg ervoor dat u een beschermd wonen aan- of afmelding binnen 5 dagen aanlevert bij het CAK.

 

Het CAK wisselt gegevens uit met diverse ketenpartners, zodat er voor de klant één juiste, tijdige en correcte factuur gemaakt kan worden. In de afbeelding hieronder ziet u hoe dit proces vanaf 2020 verloopt.

Lees meer over hoe het proces in de keten verloopt

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.