Hoe verloopt het proces in de keten: Wmo

Het CAK wisselt gegevens uit met diverse ketenpartners, zodat er voor de klant één juiste, tijdige en correcte factuur gemaakt kan worden. In de afbeelding hieronder ziet u hoe dit proces vanaf 2020 verloopt.

Visuele weergave processtructuur

  • Klanten kunnen zorg of ondersteuning vanuit de Wmo aanvragen hun gemeente. De gemeente beslist op welke zorg of ondersteuning de klant recht heeft.
  • Gemeenten melden via start-/stopberichten hun klanten bij het CAK aan en af.
  • Bij de Basisregistratie Personen (BRP) controleren we de NAW-gegevens van klanten. Daarna sturen wij een startbrief naar de klant. Bij de Belastingdienst en eventueel het UWV en de SVB vragen we het inkomen en vermogen van de klant op. Dat doen we om te kijken of een klant recht heeft op minimabeleid.
  • Met deze gegevens stellen we de eigen bijdrage (per maand) vast. Daarover informeren we de klant via een beschikking. Daarna volgt de factuur. Hierop staat het bedrag dat de klant moet betalen.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.