Hoe verloopt het proces in de keten?

Het CAK wisselt gegevens uit met diverse ketenpartners, zodat er voor de klant één juiste, tijdige en correcte factuur gemaakt kan worden. In de afbeelding hieronder ziet u hoe dit proces verloopt.

Visuele weergave processtructuur

  • Klanten kunnen zorg uit de Wlz aanvragen via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor ondersteuning vanuit de Wmo kunnen zij terecht bij hun gemeente. CIZ of gemeente beslist op welke zorg of ondersteuning de klant recht heeft.
  • Het CAK ontvangt gegevens van klanten via diverse ketenpartners. Gemeenten, zorgaanbieders en zorgkantoren leveren de gegevens van de klanten bij ons aan.
  • Bij de Basisregistratie Personen (BRP) controleren we de NAW-gegevens van klanten. Daarna sturen wij een startbrief naar de klant. Bij de Belastingdienst en eventueel het UWV en de SVB vragen we het inkomen en vermogen van de klant op.
  • Met deze gegevens stellen we de eigen bijdrage (per maand of 4 weken) vast. Daarover informeren we de klant via een beschikking. Daarna volgt de factuur. Hierop staat het bedrag dat de klant moet betalen.
  • Gemeente, aanbieder of zorgkantoor sturen gegevens van de geleverde zorg/ondersteuning naar het CAK.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.