Zorgverzekering en buitenland

Het CAK stelt de verdragsbijdrage vast voor klanten die in het buitenland wonen en recht hebben op medische zorg op kosten van Nederland. Wij innen deze bijdrage via inhouding op een Nederlands pensioen of uitkering (broninhouding). Het CAK faciliteert ook het berichtenverkeer tussen Nederlandse zorgverzekeraars en buitenlandse ketenpartners die zijn aangesloten op EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information).

Zorgverzekeraarsportaal (ZVP)

In het Zorgverzekeraarsportaal kunt u als zorgverzekeraar BUC’s (Business Use Cases) starten en afhandelen door SED’s te versturen en op te halen. U kunt voor één of meerdere medewerkers toegang aanvragen tot het ZVP. Per medewerker geeft u aan voor welke UZOVI-codes hij of zij gemachtigd is en voor welke BUC’s.

Als u inlogt op Mijn CAK Zakelijk krijgt u in het menu de applicatie ZVP (Zorgverzekeraarsportaal) te zien. Heeft u nog geen toegang tot Mijn CAK Zakelijk? Lees dan de instructies Inloggen op Mijn CAK Zakelijk of vul meteen het formulier Toegang aanvragen Mijn CAK Zakelijk voor zorgverzekeringsconcerns (03-02-2021, pdf, 701 kB) in. U ontvangt binnen enkele dagen een e-mail met een relatienummer, gebruikersnaam en wachtwoord.

Heeft u als zorgverzekeraar al toegang tot Mijn CAK Zakelijk en wilt u een nieuwe medewerker aanmelden voor het Zorgverzekeraarsportaal? Vul dan een nieuw aanvraagformulier voor zorgverzekeraars (03-02-2021, pdf, 701 kB) in. Bij stap 3 kunt u een nieuwe account aanvragen.

Wilt u de bestaande ZVP-account van een medewerker wijzigen of beëindigen? Vul dan een nieuw aanvraagformulier voor zorgverzekeraars (03-02-2021, pdf, 701 kB) in. Bij stap 3 kunt u een bestaande account wijzigen of beëindigen.

Ketenportaal voor broninhouders

Houdt u als pensioenfonds of levensverzekeraar op verzoek van het CAK een verdragsbijdrage in op het pensioen of de uitkering van klanten die in verdragslanden wonen? Dan kunt u met ons bestanden uitwisselen via het Ketenportaal in Mijn CAK Zakelijk.

Als u inlogt op Mijn CAK Zakelijk krijgt u in het menu de applicatie Ketenportaal te zien. Heeft u nog geen toegang tot Mijn CAK Zakelijk? Lees dan de instructies Inloggen op Mijn CAK Zakelijk of vul meteen het formulier Toegang aanvragen Mijn CAK Zakelijk voor broninhouders (29-03-2019, pdf, 487 kB) in. U ontvangt binnen enkele dagen een e-mail met een relatienummer, gebruikersnaam en wachtwoord.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.