U levert voor het eerst Wmo-gegevens aan

Om de eigenbijdrageregeling Wmo goed uit te kunnen voeren, is uw medewerking noodzakelijk. Het CAK streeft naar eenvoud en gemak voor onze gezamenlijke klant. Dat betekent dat wij van u tijdig de juiste zorggegevens moeten ontvangen.

Vragen over aanleveren Wmo-gegevens zorgjaar 2020

Levert u voor het eerst Wmo-gegevens aan voor zorgjaar 2020?

Start-/stopberichten: het aanleveren van start-/stopberichten gaat via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk). Meer informatie vindt u op de website van het Inlichtingenbureau.

Gegevens via Mijn CAK Zakelijk: voor het aanleveren van gegevens via Mijn CAK Zakelijk heeft u toegang nodig tot Mijn CAK Zakelijk in 2020. Op de inlogpagina vindt u het aanvraagformulier. 

Vragen over aanleveren Wmo-gegevens zorgjaar 2019

U wilt Wmo-gegevens over zorgjaar 2019 aanleveren via Mijn CAK. Daarvoor heeft u toegang nodig tot Mijn CAK Zakelijk. Hiervoor moet u een aanvraagformulier Mijn CAK Zakelijk (25-06-2019, pdf, 519 kB) invullen. Op het aanvraagformulier vragen we u een AGB- of WZA-code in te vullen. Deze heeft u nodig voor het aanleveren van gegevens bij het CAK.

Een AGB-code vraagt u aan via Vektis en een WZA-code bij het CAK.

Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar servicedesk@hetcak.nl. Uw aanvraag wordt binnen vijf werkdagen afgehandeld. U ontvangt per e-mail uw inloggegevens en per post een activatiecode. Die heeft u nodig als u de eerste keer inlogt. 

Lees meer over het aanvragen van een WZA-code

Om de klant tijdig de juiste factuur te sturen, moet u ook tijdig en volledig de juiste zorggegevens over 2019 aanleveren bij het CAK. De uiterste aanleverdata per periode vindt u in de periodekalender. U kunt uiterlijk 24 januari 2020 de laatste periode van 2019 aanleveren.

Het is prettig als u de gegevens eerder dan de uiterste data aanlevert. Op die manier kunt u eventuele gegevens die uitvallen op tijd corrigeren.

 

Alle mogelijke productcodes voor het aanleveren van gegevens  over 2019, vindt u in de conversietabel 2019 (05-12-2018, pdf, 208 kB) . Het is belangrijk dat u goed navraagt bij uw gemeente of en onder welke productcode u de zorg voor uw zorgaanbieder of gemeenten moet aanleveren. Dit kan namelijk per gemeente verschillen.

Lees meer over productcodes

Als zorgaanbieder levert u zorggegevens over 2019 aan via Mijn CAK Zakelijk. De afgeschermde omgeving van Mijn CAK biedt u hiervoor twee mogelijkheden: de ZA-Standaard of de applicatie Corfu.

  • De ZA-standaard is bedoeld voor aanlevering van grote hoeveelheden klant- en productiegegevens.
  • Corfu staat voor CAK Online Registratie Functionaliteit en is bedoeld om op eenvoudige wijze per klant gegevens aan te leveren.

Lees meer over het aanleveren van zorggegevens

U levert de gegevens over zorgjaar 2019 aan via de Hulpmiddelen en Voorzieningen standaard (H&V standaard ) of via de H&V applicatie van het CAK. Die vindt u als u bent ingelogd op Mijn CAK Zakelijk.

 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.