U levert voor het eerst Wmo-gegevens aan

Om de eigenbijdrageregeling Wmo goed uit te kunnen voeren, is uw medewerking noodzakelijk. Het CAK streeft naar eenvoud en gemak voor onze gezamenlijke klant. Dat betekent dat wij van u tijdig de juiste zorggegevens moeten ontvangen.

Vragen over aanleveren Wmo-gegevens zorgjaar 2020

Levert u voor het eerst Wmo-gegevens aan voor zorgjaar 2020?

Start-/stopberichten: het aanleveren van start-/stopberichten gaat via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk). Meer informatie vindt u op de website van het Inlichtingenbureau.

Gegevens via Mijn CAK Zakelijk: voor het aanleveren van gegevens via Mijn CAK Zakelijk heeft u toegang nodig tot Mijn CAK Zakelijk in 2020. Op de inlogpagina vindt u het aanvraagformulier. 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.