U wilt de eigen bijdrage parameter voor de Wmo aanpassen

Het CAK berekent de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo. Het ministerie van VWS heeft het standaardtatief voor 2019 vastgesteld op euro 17,50.  

Een gemeente kan deze wettelijk vastgestelde standaardparameter naar beneden toe aanpassen. Deze aanpassing geldt voor alle groepen. Enige uitzondering is de groep niet-AOW gerechtigde meerpersoonshuishouden: deze groep betaalt in 2019 geen eigen bijdrage meer.   

Aanpassen parameters

De eigen bijdrage parameter heeft in 2019 een standaardtarief van 17,50 euro per periode. Als gemeente heeft u de mogelijkheid om de eigen bijdrage parameter te verlagen. Het aanpassen van de eigen bijdrage parameter doet u in de EB-par-applicatie.

U wilt de financiële consequenties voor zowel de gemeente als de klant in kaart brengen.

Betekent een aanpassing bijvoorbeeld minder inkomsten uit eigen bijdrage? Wat gebeurt er als u de eigen bijdrage parameter in het voordeel van de klant aanpast? 

Bekijk de consequenties van uw aanpassing via de EB-calculator in de Wmo-monitor.

Heeft u nog geen toegang tot de Wmo-monitor? Vul dan het formulier toegang Wmo-monitor (04-10-2017, pdf, 121 kB) in.

 

Ieder jaar stelt het ministerie van VWS de eigen bijdrage parameter wettelijk vast. U kunt als gemeente ervoor kiezen deze parameter te verlagen.

Een wijziging van de eigen bijdrage parameter kunt u het hele jaar doorgeven aan het CAK. Wijzigingen in de eigen bijdrage betekenen wel een nieuwe beschikking voor de klant.

Het CAK adviseert daarom slechts één keer per jaar een wijziging in de eigen bijdrage parameter door te geven. Wilt u de eigen bijdrage parameter nog een keer aanpassen? Doe dit dan in overleg met uw relatiemanager.
 

Als u de maximale periode bijdrage naar beneden heeft bijgesteld, dan ontvangt de klant een nieuwe beschikking van het CAK. Hierin is de aangepaste maximale periodebijdrage opgenomen. 

Wij adviseren u de klanten per brief te informeren over de aanpassing van de maximale periode bijdrage.  
Als u dit tijdig doet, weet de klant waarom hij/zij een beschikking van het CAK ontvangt.

Neem voor tips over de inhoud van uw brief contact op met uw relatiemanager.

Zelf online regelen

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.