U wilt de eigen bijdrage parameter voor de Wmo aanpassen

Het CAK berekent de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo. Het ministerie van VWS heeft het standaardtarief voor 2021 vastgesteld op maximaal € 19,- per maand. Een gemeente kan deze wettelijk vastgestelde standaardparameter naar beneden toe aanpassen. 

Aanpassen parameter

De eigen bijdrage parameter heeft in 2021 een standaardtarief van 19 euro per maand. Als gemeente heeft u de mogelijkheid om dit gemeentelijk tarief te verlagen. U kunt dit aanpassen in Mijn CAK Zakelijk. Kies binnen het menu 'Wmo in 2020' voor 'Gemeentelijk tarief aanpassen'.

U wilt de financiële consequenties voor zowel de gemeente als de klant in kaart brengen.

Betekent een aanpassing bijvoorbeeld minder inkomsten uit eigen bijdrage? Wat gebeurt er als u de eigen bijdrage parameter aanpast? 

Bekijk de consequenties van uw aanpassing via de EB-calculator in de Wmo-monitor.

Heeft u nog geen toegang tot de Wmo-monitor? Vul dan het formulier toegang Wmo-monitor (04-10-2017, pdf, 121 kB) in.

 

Ieder jaar stelt het ministerie van VWS de eigen bijdrage parameter wettelijk vast. Voor 2020 is het gemeentelijk tarief vastgesteld op 19 euro per maand. U kunt als gemeente ervoor kiezen deze parameter te verlagen.

Een wijziging van de eigen bijdrage parameter kunt u het hele jaar doorgeven via Mijn CAK Zakelijk. Wijzigingen in de eigen bijdrage betekenen wel een nieuwe beschikking voor de klant.

Het CAK adviseert daarom slechts één keer per jaar een wijziging in de eigen bijdrage parameter door te geven. Wilt u de eigen bijdrage parameter nog een keer aanpassen? Doe dit dan in overleg met uw relatiemanager.
 

Als u de eigen bijdrage naar beneden heeft bijgesteld, dan ontvangt de klant een beschikking van het CAK. Hierin is de aangepaste eigen bijdrage opgenomen. 

Wij adviseren u de klanten per brief te informeren over de aanpassing van de eigen bijdrage.  
Als u dit tijdig doet, weet de klant waarom hij/zij een beschikking van het CAK ontvangt.

Neem voor tips over de inhoud van uw brief contact op met uw relatiemanager.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.