HET VERHAAL VAN RICHARD

Richard Trigg, stafmedewerker Wlz bij Menzis

Zorgkantoor Menzis levert momenteel per klant met een modulair pakket thuis (mpt) alleen nog de start- en einddatum van de Wlz-zorg aan het CAK aan. Een succesvolle aanpak die veel tijd scheelt, waar de klant ook baat bij heeft. Omdat ieder zorgkantoor deze aanpak vanaf 2018 moet hanteren, deelt Richard Trigg, stafmedewerker Wlz bij Menzis, graag zijn ervaringen. “Ik kijk met een goed gevoel terug op de tijdige aanpak en intensieve samenwerking met het CAK.”

“Voorheen was de digitale gegevensuitwisseling over mpt-klanten tijdrovend. Zowel voor ons als zorgkantoor als voor het CAK. Omdat iedere mpt-vorm per 2018 bijdrageplichtig is, wisten we dat een nieuwe manier van gegevensaanlevering in de lucht hing. Daarom opperden we bij het CAK om als eerste zorgkantoor nu al de noodzakelijke aanpassingen in de administratie en techniek te doen. Daarbij waren we erg positief over de betrokkenheid van het CAK. We hadden echt hetzelfde doel voor ogen.”

We waren erg positief over de betrokkenheid van het CAK. We hadden hetzelfde doel voor ogen.

“In ons draaiboek stond een duidelijk stappenplan, inclusief planning en belangrijke aanleverdata van het CAK. Na de technische aanpassingen staakten we de gegevensaanlevering gedurende een week. We hebben toen alle klantgegevens op dezelfde wijze in de administratie en systemen van Menzis en het CAK gezet. Mooi is dat de klant er niets van heeft gemerkt!”

Tips die ik wil meegeven

  • 1Begin tijdig met de voorbereidingen, wacht niet tot het laatste moment. U heeft dan ruimte voor afstemming met het CAK over de nodige aanpassingen aan beide kanten.
  • 2Neem ook de tijd voor het traject zelf. Wij hadden een doorlooptijd van een maand, waarbij we twee keer met het CAK om tafel zaten en drie keer intern. Die overleggen hebben wij als zeer waardevol ervaren.
  • 3Het is handig om de betrokken ICT’er mee te nemen naar het overleg met het CAK. Door die korte lijntjes is snel helder wat er moet gebeuren.
  • 4Neem gerust contact met mij op als u ons draaiboek wilt inzien. Ik deel onze input graag in het belang van de keten en onze gezamenlijke klanten.
  • 5En als laatste: blijf vanuit de klant denken, niet vanuit de systemen. Wij vonden de aanpassingen erg meevallen en zijn vooral erg blij met het eindresultaat. Omdat het CAK 85% minder uitval van gegevens had, zijn er ook minder contactmomenten met ons hierover.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.