Rick Afman, financieel adviseur gemeente Leeuwarden

Gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en ideaal om te benchmarken. Zo omschrijft Rick Afman, financieel adviseur bij de gemeente Leeuwarden, de nieuwste versie van de Wmo-monitor. Als lid van het zakelijke klantpanel Informatievoorziening droeg hij ideeën aan voor de doorontwikkeling. Over het voorlopige eindresultaat is hij tevreden. “Ik denk dat de Wmo-monitor nu voor iedere gemeente interessant en handig in gebruik is. Er is een enorme sprong voorwaarts gemaakt.”

De vernieuwde Wmo-monitor is een stuk overzichtelijker. Ik nodig iedereen uit om eens te kijken. Je kunt al op het beginscherm een duidelijke keuze maken: wil je financiële of beleidsinhoudelijke verdieping. Vervolgens klik je op een logische manier verder, waarbij je snel de benodigde informatie vindt. Als financieel adviseur gebruik ik de Wmo-monitor vooral voor benchmarking en prognoses voor de eigen bijdrage, maar er is dus veel meer te vinden.”

De Wmo-monitor heeft een enorme sprong voorwaarts gemaakt. Ik nodig iedereen uit eens te gaan kijken.

“Ook interessant voor elke gemeente is om te kijken hoe tijdig zorgaanbieders hun zorggegevens aanleveren. Op basis van die informatie kunnen gemeenten vervolgens sturen en monitoren. Het doel: stapelfacturen en daaruit voortvloeiende betalingsregelingen voorkomen. Het is mooi dat het CAK hiervoor middels de Wmo-monitor goede en heldere informatie verstrekt.”

Tips die ik wil meegeven

  • 1De belangrijkste: gebruik de Wmo-monitor gewoon. Stap af van uw mening over de oude monitor, maar ervaar wat de nieuwe versie allemaal biedt.
  • 2Heeft u vragen over de Wmo-monitor of mist u informatie: leg dan contact met de relatiemanager van het CAK. Mijn ervaring is dat de welwillendheid voor verdere doorontwikkeling groot is. Zo heb ik zelf aangegeven dat ik het onderwerp ‘Beschermd wonen’ nog mis.
  • 3Wees u ervan bewust dat de Wmo-monitor nog niet volledig is op dit moment, maar dat er binnenkort nog data komt over stapelfacturen en betalingsregelingen per gemeente.
  • 4Gebruik de Wmo-monitor ook voor benchmarking. Het is interessant om te zien tegen welke zaken andere gemeenten in uw regio of gemeenten van dezelfde grootte aanlopen.
  • 5Weet dat de tool niet alleen geschikt is op beleidsniveau, maar zeker ook op operationeel niveau. Op basis van zorggegevens, financiële gegevens en beleidsgegevens is zowel monitoring als sturing mogelijk.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.