Bezwaar maken tegen onjuiste zorggegevens

De gegevens van uw zorg of ondersteuning ontvangen wij van uw zorgaanbieder, gemeente of zorgkantoor. Kloppen de gegevens op uw factuur of beschikking niet? Dan kunt u binnen 6 weken na de factuur- of beschikkingsdatum bezwaar maken.

U kunt op meerdere manieren bezwaar maken:

Via Mijn CAK

Uw bezwaar is dan sneller bij ons binnen en kunnen we daarna direct in behandeling nemen.

 

Logo DigiD Inloggen op Mijn CAK met DigiD

Let op

Ontvangt u in 2020 voor het eerst hulp of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan kunt u voorlopig nog geen gebruik maken van Mijn CAK. Excuses voor dit ongemak. 

Via het bezwaarformulier

In het bezwaarformulier (20-01-2022, pdf, 559kB) beschrijft u duidelijk welke gegevens niet kloppen en wat volgens u de juiste gegevens zijn. Onderaan het formulier zet u uw handtekening.

Schrijven

Schrijft u ons liever een brief? Dan stuurt u ons een bezwaarschrift. Hierin moeten de volgende gegevens staan: 

  • Uw naam en adres
  • De datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt
  • Een omschrijving van de gegevens die niet kloppen (vermeld hierbij de datum en het kenmerk)
  • Welke gegevens het volgens u moeten zijn
  • Uw handtekening
  • Uw telefoonnummer zodat wij u kunnen bellen voor een persoonlijk gesprek

Let op

Voeg een kopie toe van de factuur of beschikking waartegen u bezwaar maakt.

Het bezwaarschrift stuurt u zonder postzegel naar: 

CAK
Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag

Hoe gaat het verder?

Zodra uw bezwaar bij ons binnen is, nemen wij contact op met de organisatie die de gegevens aanleverde. Dat is bijvoorbeeld uw gemeente of zorgaanbieder. Wilt u meer weten? Lees hiervoor de informatie op Hoe wordt een bezwaar tegen onjuiste zorggegevens behandeld?

 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.