Overlijden melden

Is iemand in uw directe omgeving overleden? Gecondoleerd met uw verlies. U hoeft dit niet aan het CAK door te geven. Wij krijgen het overlijden via de gemeente door.

Hoe gaat het verder?

Dat hangt er vanaf met welke regeling de overledene bij het CAK te maken had.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Na het overlijden van uw familielid, partner of bekende sturen we meestal nog 1 of 2 facturen. Hierop staat de eigen bijdrage voor de hulp die tot en met de overlijdensdatum is verleend. 

Wie moet deze eigen bijdrage betalen? 

Bent u de erfgenaam van de overledene? Dan moet u de laatste facturen betalen. Hoe u die kunt betalen staat op de factuur.
Heeft u de erfenis verworpen, of beneficiair aanvaard? Stuur ons hiervan dan een officieel bewijsstuk op, van de notaris of de rechtbank. Dat kan via ons contactformulier of per post.

Post op ander adres?

Wilt u de post voor de erven op een ander adres ontvangen? Geef dit adres dan door via ons contactformulier, of telefonisch via 0800 1925.

Wet Langdurige Zorg / Beschermd wonen (Wlz)

Na het overlijden van uw familielid, partner of bekende sturen we meestal nog 1 of 2 facturen. Op de eerste factuur staat vaak nog de eigen bijdrage voor de volledige maand van overlijden. Op de volgende factuur passen we dit aan: hierop staat de eigen bijdrage tot en met de overlijdensdatum. Het verschil tussen de 2 facturen verrekenen we.

Ingehouden op uitkering?

Is de eigen bijdrage ingehouden op de uitkering van de overledene? Dan stuurt de SVB of het UWV u een eindafrekening. Hierop wordt ook de eigen bijdrage voor de laatste maand verrekend. Wij sturen u dan geen facturen meer. 

Wie moet deze eigen bijdrage betalen?

Bent u de erfgenaam van de overledene? Dan moet u de laatste facturen betalen. Hoe u die kunt betalen staat op de factuur.
Heeft u de erfenis verworpen, of beneficiair aanvaard? Stuur ons hiervan dan een officieel bewijsstuk van de notaris of de rechtbank. Dat kan via ons contactformulier of per post.

Post op ander adres?

Wilt u de post voor de erven op een ander adres ontvangen? Geef dit adres dan door via ons contactformulier, of telefonisch via 0800 0087.

 

 

 

 

 

Heeft u een vraag?

Wij helpen u verder.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy