Vrijstelling lage eigen bijdrage Wlz

Betaalt u een lage eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg)? En heeft u een bijstandsinkomen of heel laag inkomen? Dan kunt u vrijstelling aanvragen voor de lage eigen bijdrage. Als u aan de voorwaarden voldoet, zetten wij uw eigen bijdrage automatisch vast op € 0.

Vrijstelling aanvragen

Of u vrijstelling krijgt, is afhankelijk van uw inkomen en de soort zorg die u krijgt vanuit de Wlz. Kies onder voor welk jaar u een vrijstelling voor de lage eigen bijdrage Wlz wilt aanvragen.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.