EHIC

Een EHIC (European Health Insurance Card) is een gratis Europese ziekteverzekeringskaart. U gebruikt de EHIC als u tijdens uw vakantie of verblijf in een ander land ziek wordt. De EHIC van het CAK is geldig in de EU (inclusief Nederland), Liechtenstein, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland, maar niet in uw woonland.

EHIC aanvragen

U kunt een EHIC bij ons aanvragen als u:
 • bij het CAK bent ingeschreven als verdragsgerechtigde én;
 • in een EU/EER-land, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk woont.
Onder verdragsgerechtigden verstaan wij gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden (en hun gezinsleden) en gezinsleden van werknemers.

U vraagt een nieuwe EHIC aan met het online aanvraagformulier. Dat kan vanaf het moment dat u ingeschreven bent bij het CAK als verdragsgerechtigde. Let op: verlengen kan pas vanaf 15 oktober.

Tip

Heeft u in de voorgaande 2 jaren een EHIC bij ons aangevraagd en bent u nog steeds bij ons geregistreerd? Dan sturen wij u begin oktober automatisch een nieuwe EHIC toe. U hoeft de kaart dus niet meer zelf aan te vragen of te verlengen.

Hoe werkt de aanvraag van een EHIC?

 1. U vult het aanvraagformulier in.
 2. U ontvangt binnen 24 uur een ontvangstbevestiging via e-mail.
 3. Wij nemen uw aanvraag in behandeling.
 4. Wij nemen contact met u op als er problemen zijn bij de verwerking.
 5. U hoort per e-mail wat de voortgang is.
 6. U ontvangt uw (nieuwe) EHIC binnen 3 weken via de post.

U kunt uw EHIC direct na ontvangst gebruiken. Op de EHIC staat tot wanneer deze geldig is. Dat is meestal tot en met het eind van het lopende jaar.

Recht op zorg met een EHIC

U kunt de EHIC gebruiken als u op vakantie bent of voor een andere reden tijdelijk bent in één van deze landen: alle EU-landen plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen (EER), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

U kunt de EHIC ook in Nederland gebruiken, maar niet in uw woonland.

U krijgt alleen noodzakelijke medische zorg in het land waar u met vakantie bent of tijdelijk verblijft. Dit geldt alleen voor landen waar de EHIC geldig is: EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland (EER), Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. U krijgt de zorg volgens de regels in dat land.

Op de website van de Europese Commissie kunt u per land lezen welke medische zorg u vergoed krijgt. Ook leest u wat u hiervoor moet doen.

Nederland

In Nederland heeft u niet alleen recht op noodzakelijke medische zorg, maar op alle zorg uit de basisverzekering.

Woont u in een EU-/EER-land of in Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Dan heeft u recht op medische zorg in Nederland. U heeft daarvoor geen toestemming nodig. U kunt dus ook speciaal voor een behandeling naar Nederland komen. In Nederland kunt u de EHIC gebruiken die wij u hebben toegestuurd.

Tip

Houd er rekening mee dat u voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) een indicatiebesluit nodig heeft. Een indicatiebesluit vraagt u aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Dat kunt u doen voordat u naar Nederland komt of tijdens uw (tijdelijke) verblijf in Nederland.

Meer informatie

Lees meer bij Ik wil voor een medische behandeling naar Nederland

Op de website van het Zilveren Kruis ziet u welke zorg wordt vergoed en wat u daarvoor moet doen.

Informatie voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden (Zilverenkruis.nl)

Informatie voor gezinsleden van grensarbeiders (Zilverenkruis.nl)

Zorg in particuliere klinieken wordt meestal niet vergoed. Deze zorg zit vaak niet in het wettelijke verzekeringspakket van een land. Dat geldt bijvoorbeeld voor Spanje. Daar is de zorg in een privékliniek geen onderdeel van het zorgpakket. U krijgt dan een rekening die u zelf moet betalen. Dat geldt ook voor de medische zorg op bijvoorbeeld een cruiseschip. Deze particuliere zorgverleners (klinieken of artsen) accepteren namelijk de EHIC niet als betaalmiddel voor uw zorg. Het CAK kan die kosten achteraf ook niet aan u vergoeden. U betaalt dus alles zelf.

Eigen bijdrage voor zorg in het buitenland

In veel landen moet u een eigen bijdrage betalen. Dat kan niet met uw EHIC. Deze eigen bijdragen (ook wel: eigen betalingen) moet u zelf betalen. U krijgt daarvoor geen vergoeding van ons.

De verzekeringspakketten zijn in elk land anders. Vraag in uw woonland of u voor extra kosten een aparte (aanvullende) verzekering of een reisverzekering kunt afsluiten.

Let op

Voor de medische zorg in uw woonland gebruikt u de verzekeringspas van uw ziekenfonds. U kunt daarvoor dus niet uw EHIC gebruiken.

U heeft een EHIC en heeft kosten gemaakt die onder EHIC-zorg vallen. Het komt voor dat zorgverleners in het buitenland (bijvoorbeeld een dokter of apotheek) geen EHIC accepteren. U moet dan direct aan de zorgverlener betalen. Dan kunt u bij ons alsnog de kosten declareren. U gebruikt hiervoor het Declaratieformulier kosten medische zorg verdragsgerechtigde (7-10-2021, pdf, 935 kB).

Welke documenten moet ik meesturen?

Stuur met het declaratieformulier de volgende documenten mee:

 • De originele nota’s die u heeft betaald.
 • Verwijsbriefjes en/of voorschriften van de arts.

Welke kosten kan ik niet bij het CAK declareren?

U kunt bij ons alleen kosten declareren die u heeft gemaakt in een EU-/EER-land of in Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk. Voor alle andere situaties geldt het volgende:

 • Kosten die uw gezinsleden in alle andere landen hebben gemaakt, kunt u misschien declareren bij het ziekenfonds in hun woonland of bij uw reisverzekering.
 • Kosten die uw gezinsleden in hun woonland hebben gemaakt, moet u declareren bij het ziekenfonds in hun woonland.
 • Kosten die u tijdens uw vakantie op een cruiseschip maakt, zijn particuliere zorgkosten. U kunt die eventueel bij uw reisverzekering declareren. 
 • Kosten gemaakt in Nederland moet u declareren bij:

Zilveren Kruis
Groep Buitenlands Recht
Postbus 650
7300 AR  APELDOORN

Kijk voor meer informatie bij het Zilveren Kruis.
 

Gaat u speciaal voor een medische behandeling naar een ander EU-land? Dan kunt u uw EHIC niet gebruiken. In dat geval moet u eerst toestemming vragen aan het ziekenfonds in uw woonland.

Lees meer bij Ik wil voor een medische behandeling naar het buitenland

Gaat u voor een medische behandeling naar Nederland? Dan gelden andere regels.

Lees meer bij Ik wil voor een medische behandeling naar Nederland

Algemene informatie

De kaart is geen alternatief voor een reisverzekering. De EHIC dekt namelijk geen particuliere gezondheidszorg of kosten voor bijvoorbeeld repatriëring (de reis terug naar huis) of verloren/gestolen eigendommen. Verder kunt u de EHIC niet gebruiken als u speciaal naar een ander land gaat voor een medische behandeling. Daarvoor moet u altijd eerst toestemming vragen aan uw eigen ziekenfonds.

Op de website van de Europese Commissie kunt u per land opzoeken waar u met uw EHIC terecht kunt. Ook ziet u dan welke zorg u vergoed krijgt.
 
Let op
De EHIC is niet geldig in uw woonland.

Heeft u de EHIC nog niet ontvangen? Of bent u uw EHIC verloren of kwijt?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier of telefoonnummer +31 88 711 5551.

Zelf online regelen

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.