Wat is een woonlandpakket?

Een woonlandpakket is een pakket met zorgvoorzieningen waar u als verdragsgerechtigde recht op heeft in uw woonland. Met zorgvoorzieningen bedoelen we bijvoorbeeld huisartskosten, medicijnen en ziekenhuisopnames. Het woonlandpakket verschilt per woonland.

Zorgvoorzieningen

De dekking van het woonlandpakket is gelijk aan het wettelijk zorgpakket in dat land. In Nederland is dat bijvoorbeeld de basisverzekering. U heeft dus recht op vergoeding van dezelfde zorg als andere inwoners van dat land. U heeft ook dezelfde plichten: als uw woonland een eigen risico of eigen bijdrage kent, geldt dit ook voor u.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.