Regeling gezinsleden van werknemers

U werkt in Nederland en u woont in het buitenland. Of uw gezinsleden wonen zonder u in het buitenland. Door uw werk bent u verplicht om in Nederland een zorgverzekering af te sluiten. Dat geldt niet voor uw gezinsleden. Als zij geen eigen inkomen hebben, kunt u ze soms wel 'meeverzekeren'. Zij hebben dan recht op medische zorg in uw woonland op kosten van Nederland. U betaalt hiervoor een verdragsbijdrage aan Nederland. Het CAK int deze bijdrage voor 'meeverzekerde' gezinsleden.

Aanmelden

Als u in Nederland werkt, moet u een zorgverzekering afsluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. U mag zelf een zorgverzekeraar kiezen. Elke zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de basisverzekering.

Zorg in uw woonland

Wilt u in uw woonland gebruikmaken van zorg? Gaat u bijvoorbeeld daar naar de huisarts of het ziekenhuis? Vraag dan een document S1/formulier 106 aan bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Met dit document kunt u zich inschrijven bij een ziekenfonds in uw woonland. U krijgt dan dezelfde zorg als andere inwoners die in uw woonland zijn verzekerd.

Tip

Werkt u in Nederland én in het land waar u woont? Bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB.nl) kunt u uitzoeken in welk land u zich moet verzekeren.

 1. Vraag voor uzelf een document S1/formulier 106 aan bij uw Nederlandse zorgverzekeraar.
 2. Lever het document/formulier in bij een lokaal ziekenfonds in het land waar u en uw gezinsleden wonen. Meld uw gezinsleden dan ook meteen aan bij dat ziekenfonds. Voor uw gezinsleden heeft u geen apart document/formulier nodig.
 3. Het ziekenfonds bepaalt welke gezinsleden meeverzekerd zijn en geeft dat aan ons door. Vanaf dat moment staan uw gezinsleden bij ons geregistreerd als uw meeverzekerden. U en uw meeverzekerde gezinsleden krijgen dezelfde basiszorg als de inwoners van uw woonland.
 4. U betaalt voor uw meeverzekerde gezinsleden van 18 jaar en ouder een verdragsbijdrage (soort zorgpremie) aan het CAK. U ontvangt daarover een brief van ons.


Bepaalt het lokale ziekenfonds dat gezinsleden niet meeverzekerd kunnen zijn? Vraag dan in hun woonland naar de mogelijkheden voor een ziektekostenverzekering voor uw gezinsleden.

Let op

U krijgt alleen een document S1/formulier 106 als u in een verdragsland woont, met uitzondering van Servië, Bosnië-Herzegovina, Vojvodine en Montenegro. Woont u in 1 van deze 3 landen of in een niet-verdragsland? Vraag dan in uw woonland hoe u een ziektekostenverzekering voor uw gezinsleden kunt afsluiten.

Meer informatie?

Lees meer bij Ik werk in Nederland en woon in het buitenland

Op Nederlandwereldwijd.nl leest u waar u behalve een zorgverzekering nog meer aan moet denken.

Wonen uw gezinsleden in een verdragsland? Volg dan de volgende stappen.

 1. Vraag voor uw gezinsleden een document S1 of 109 aan bij het CAK. Het aanvraagformulier kunt u hieronder downloaden.

  Let op

 2. Vul voor elk gezinslid een apart aanvraagformulier in en stuur deze naar: CAK, Regeling Buitenland, Antwoordnummer 91041, 2509 VC Den Haag.
 3. Bij goedkeuring krijgt u van ons per gezinslid een S1 of 109 opgestuurd. Lever deze in bij het lokale ziekenfonds in het woonland van uw gezinslid

Wat gebeurt er daarna?

Het lokale ziekenfonds beslist of uw gezinslid/gezinsleden met u meeverzekerd kunnen worden en geeft dit aan ons door. U krijgt van ons een brief waarin staat welke gezinsleden zijn meeverzekerd. Uw meeverzekerde gezinsleden krijgen een zorgpas van het lokale ziekenfonds of een bewijs van inschrijving. Daarmee krijgen zij dezelfde zorg als de andere inwoners van hun woonland. 

Wat betaalt u?

U betaalt voor uw gezinsleden geen zorgpremie aan het lokale ziekenfonds in hun woonland. U betaalt voor hen een verdragsbijdrage aan het CAK.

Tip

Beslist het lokale ziekenfonds dat uw gezinsleden niet meeverzekerd kunnen worden via het CAK? Of wonen uw gezinsleden niet in een verdragsland? Sluit dan een ziektekostenverzekering voor ze af in hun woonland.

Meer informatie?

Lees meer bij Ik woon in Nederland, mijn gezinsleden in het buitenland

Als uw gezinsleden in het buitenland wonen, moet u ze in bepaalde situaties via het CAK 'meeverzekeren' voor ziektekosten. Dat bent u verplicht als zij in een verdragsland wonen en zelf geen inkomen hebben. Hun woonland verrekent de zorgkosten met Nederland. U betaalt een verdragsbijdrage (soort zorgpremie) voor uw gezinsleden aan ons.

Meer informatie?

Recht op zorg

Uw gezinsleden hebben recht op de medische zorg volgens de wetten die in uw woonland gelden. U kunt bij het ziekenfonds waar u hen inschrijft, informeren welke behandelingen en medicijnen zij vergoed krijgen. Kosten die uw gezinsleden in uw woonland maken, declareert u bij het ziekenfonds in hun woonland. U kunt die kosten niet bij ons declareren.

Zorgkosten die u voor uzelf in uw woonland maakt, declareert u ook bij uw ziekenfonds in uw woonland. U kunt de kosten eventueel ook bij uw Nederlandse zorgverzekeraar declareren. Uw Nederlandse zorgverzekering dekt namelijk ook kosten in het buitenland. Meer informatie hierover staat in de voorwaarden van uw zorgpolis.

Meer informatie?

Lees meer bij Ik werk in Nederland en woon in het buitenland

Kies uw situatie

Uw gezinsleden wonen in een EU/EER-land, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk

Zij hebben recht op medisch noodzakelijke zorg in andere EU/EER-landen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Bijvoorbeeld als zij daar op vakantie zijn. Daar hebben zij wel een EHIC (Europese zorgverzekeringskaart) voor nodig. U kunt bij ons een online een EHIC aanvragen voor uw gezinsleden. De EHIC is niet geldig in hun woonland. Daar kunnen ze gewoon de lokale zorgpas gebruiken. Gaan zij op vakantie naar landen buiten de EU/EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Sluit dan een extra verzekering of een reisverzekering af.

Uw gezinsleden wonen in een ander verdragsland

Wonen uw gezinsleden niet in een EU/EER-land, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Dan hebben zij geen recht op een EHIC. En dus ook niet op de vergoeding van medische noodzakelijke zorg of een medische behandeling in andere landen. Om ziektekosten bij verblijf in andere landen te dekken, sluit u een extra verzekering of een reisverzekering af.

Naar een ander land voor een medische behandeling

Willen uw gezinsleden voor een medische behandeling naar een ander land? Dan moeten zij eerst toestemming hebben van het ziekenfonds in hun woonland. Wilt u daar alleen medicijnen voor hen kopen? Ook dan moet u eerst toestemming vragen. Heeft u die toestemming (nog) niet en laten uw gezinsleden zich wel behandelen? Of koopt u die medicijnen wel zonder toestemming? Dan loopt u het risico dat u de kosten zelf moet betalen.

Meer informatie?

Lees meer bij Ik wil voor een medische behandeling naar het buitenland

Tip

Voor uzelf kunt u ook een EHIC aanvragen. Dat doet u bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Daar kunt u ook navragen of u toestemming nodig heeft voor een behandeling in het buitenland.

Wonen uw gezinsleden in een EU/EER-land, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Dan hebben zij recht op medische zorg in Nederland. Het gaat om zorg die in het Nederlandse basispakket zit. Zij kunnen bij de dokter of in het ziekenhuis hun Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC) laten zien. Hebben zij nog geen EHIC? Dan kunt u voor hen de EHIC online bij ons aanvragen.

Let op

Wonen uw gezinsleden in Noord-Macedonië? En hebben zij in Nederland medische zorg nodig? Neem contact op met Zilveren Kruis, Groep Buitenlands Recht. Telefoonnummer: +31 33 445 6870. Uw gezinsleden kunnen namelijk geen EHIC aanvragen, maar hebben wel recht op medische zorg in Nederland.

Meer informatie

Lees meer bij Ik wil voor een medische behandeling naar Nederland

Op de website van het Zilveren Kruis kunt u de handige brochure Medische zorg in Nederland downloaden. 

Financiële informatie

U krijgt elk jaar in december een rekening voor de verdragsbijdrage voor uw gezinsleden voor het komende jaar. In februari of maart (in ieder geval vóór 1 april) krijgt u een jaarafrekening voor het afgelopen jaar. Daarin staat of u te veel, te weinig of precies genoeg heeft betaald.

Lees meer over jaarafrekening gezinsleden van werknemers

Bekijk de meestgestelde vragen over financiële zaken en de verdragsbijdrage.

Lees meer over overige financiële informatie

Veelgestelde vragen

Nederland heeft met een aantal landen afspraken gemaakt over de medische zorg in geval van emigratie. Deze landen noemen wij ‘verdragslanden’.

Het gaat om: 

 • EU/EER-landen plus Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk
 • Een aantal andere landen buiten de EU/EER

Lees meer over wat is een verdragsland?

U betaalt een verdragsbijdrage voor uw gezinsleden van 18 jaar en ouder als u in Nederland werkt en zij in het buitenland (een verdragsland) wonen zonder eigen inkomen. Zij hebben recht op medische zorg in hun woonland op kosten van Nederland. U verzekert uw gezinsleden dan bij het lokale ziekenfonds, maar betaalt daar geen zorgpremie. U betaalt een verdragsbijdrage aan Nederland. Het CAK int deze verdragsbijdrage, die soms ook wel Zvw-bijdrage of buitenlandbijdrage wordt genoemd.
 

Lees meer over de verdragsbijdrage

In het buitenland zijn de kosten voor zorg vaak lager dan in Nederland. Het ene land heeft namelijk een groter wettelijk zorgpakket dan het andere land. Soms is de zorg daardoor duurder. Maar meestal is de zorg in uw woonland juist goedkoper. De verhouding tussen de kosten in beide landen noemen we de woonlandfactor.

Door de woonlandfactor toe te passen, is de verdragsbijdrage in verhouding met de omvang en kosten van het zorgpakket in uw woonland (woonlandpakket). De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt ieder jaar opnieuw de woonlandfactor van de verdragslanden vast. Als de zorg in uw woonland duurder wordt, stijgt ook de woonlandfactor. U moet dan een hogere verdragsbijdrage voor uw gezinsleden betalen.

Lees meer over wat is een woonlandfactor?

Een woonlandpakket is een pakket met zorgvoorzieningen waar uw gezinsleden als verdragsgerechtigde recht op hebben in hun woonland. Met zorgvoorzieningen bedoelen we bijvoorbeeld huisartskosten, medicijnen en ziekenhuisopnames. Het woonlandpakket verschilt per woonland.

Zorgvoorzieningen

De dekking van het woonlandpakket is gelijk aan het wettelijk zorgpakket in dat land. In Nederland is dat bijvoorbeeld de basisverzekering. Uw gezinsleden hebben dus recht op vergoeding van dezelfde zorg als andere inwoners van dat land. Zij hebben ook dezelfde plichten: als uw woonland een eigen risico of eigen bijdrage kent, geldt dit ook voor hen.

Is iemand in uw directe omgeving overleden? Gecondoleerd. Wij begrijpen dat er veel op u afkomt en dat u vragen heeft. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt met informatie voor nabestaanden. U leest hier wat u moet regelen, hoe en waar u dat doet en wat u van ons kunt verwachten. Wilt u liever persoonlijk contact of heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via +31 88 711 5551. Of stuur ons een e-mail via het online contactformulier.

Lees meer over hoe meld ik het overlijden van een verdragsgerechtigde

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.