Wat is een woonlandpakket?

Een woonlandpakket is een pakket met zorgvoorzieningen waar uw gezinsleden als verdragsgerechtigde recht op hebben in hun woonland. Met zorgvoorzieningen bedoelen we bijvoorbeeld huisartskosten, medicijnen en ziekenhuisopnames. Het woonlandpakket verschilt per woonland.

Zorgvoorzieningen

De dekking van het woonlandpakket is gelijk aan het wettelijk zorgpakket in dat land. In Nederland is dat bijvoorbeeld de basisverzekering. Uw gezinsleden hebben dus recht op vergoeding van dezelfde zorg als andere inwoners van dat land. Zij hebben ook dezelfde plichten: als uw woonland een eigen risico of eigen bijdrage kent, geldt dit ook voor hen.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.