In 2019 is eigen bijdrage Wmo maximaal € 17,50

Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt iedereen maximaal € 17,50 per periode van 4 weken.

Inkomen of vermogen telt niet meer mee

In 2019 kijken we niet meer naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo. Iedereen betaalt maximaal € 17,50 per 4 weken.

Let op

In 2019 is dit bedrag alleen voor maatwerkvoorzieningen. Voor algemene voorzieningen mag de gemeente een andere bijdrage vragen. Er zijn gemeenten die bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp als algemene voorziening aanbieden. U kunt bij uw gemeente vragen of u een maatwerk of algemene voorziening heeft.

Partner + geen AOW-leeftijd = geen bijdrage

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt uw eigen bijdrage maximaal € 17,50 per 4 weken.

Eigen bijdrage voor ondersteuning op maat

U betaalt deze eigen bijdrage voor ondersteuning op maat (maatwerkvoorzieningen). Bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden, voor een scootmobiel, of voor collectief vervoer zoals de regiotaxi. En voor zorg die u zelf betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb). Ook woningaanpassingen zoals een traplift of douchestoel vallen onder de eigen bijdrage.

De berekening van de eigen bijdrage voor beschermd wonen blijft hetzelfde.

Verschil tussen algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen.

Gemeente kan eigen bijdrage verlagen

De gemeente bepaalt of inwoners een eigen bijdrage moet betalen. De gemeente kan de eigen bijdrage ook verlagen voor haar inwoners. Of bepalen dat iemand geen eigen bijdrage hoeft te betalen, bijvoorbeeld omdat die persoon een laag inkomen heeft. 

Heeft u een laag inkomen? Bekijk de mogelijkheden.   

Wat kunt u verwachten?

Tot en met februari 2019

U krijgt facturen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo die u in 2018 heeft gehad.

Maart 2019

U krijgt een beschikking voor de eigen bijdrage Wmo in 2019. Die is maximaal € 17,50 per 4 weken.

Vanaf maart 2019

U krijgt facturen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo in 2019.

Eigen bijdrage in 2020

Voor 2020 heeft het kabinet de volgende voornemens:

  • U ontvangt een factuur per maand (dus niet meer per 4 weken).
  • De eigen bijdrage is € 19 per maand.

Lees meer over de Wmo in 2019

 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.