Over ons

In Nederland hebben 1,5 miljoen mensen te maken met het CAK. Sommigen betalen een eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden, verblijf in een zorginstelling of een persoonsgebonden budget. Anderen gaan op reis met medicijnen waarvoor een verklaring nodig is die het CAK afgeeft. Daarnaast voert het CAK regelingen uit voor mensen die anders buiten het Nederlands zorgstelsel vallen.

Schakel tussen burger en overheid

Het CAK voert de regelingen uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) én vertaalt de wet- en regelgeving naar begrijpelijke en toegankelijke informatie. Zo bieden we onze klanten inzicht en overzicht binnen de regelingen en loketten in het zorgdomein. Op deze wijze vormen we de verbindende schakel tussen burgers en overheid. En, dragen we bij aan een effectieve, efficiënte en betrouwbare overheid.

Oog voor de klant

Onze klanten kiezen niet voor ons, maar zijn wel afhankelijk van het CAK. Daarom zetten wij alles op alles om onze dienstverlening snel, foutloos en gemakkelijk te laten verlopen. Met duidelijke informatie in begrijpelijke taal. Zodat onze klanten inzicht en overzicht hebben en zelfstandig de juiste keuzes kunnen maken.
Voor mensen in kwetsbare situaties zetten we een stapje extra. Bijvoorbeeld voor klanten die in een complexe situatie verkeren, vanwege schulden of omdat zij digitaal niet goed mee komen. Daar waar nodig geven we hen extra zorg en aandacht of bieden we maatwerk.

‘Bij het CAK werken we aan snelle, foutloze en gemakkelijke dienstverlening, 

met oog voor de menselijke maat.’

Onze kerntaken

Voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voeren wij 5 wettelijke kerntaken uit:

  • Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor de gemeenten.
  • Verrichten van betalingen aan zorgaanbieders op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Legaliseren van verklaringen voor het meenemen van medicijnen naar het buitenland (Schengenverklaringen).
  • Regelingen voor klanten die anders buiten het Nederlandse zorgstelsel vallen: de regeling wanbetalers, de regeling onverzekerden, de regeling gemoedsbezwaarden, de regeling onverzekerbare vreemdelingen en de buitenlandregeling (verdragsgerechtigden).

Ook valt het Nationaal Contactpunt grensoverschrijdende zorg (NCP) onder het CAK. Het doel is om patiënten die zich binnen de Europese Unie willen laten behandelen, te informeren over de medische behandeling in een ander EU-land.

CAK in het kort

Download het overzicht CAK in het kort (20-12-2021, pdf, 3,9 MB). 

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.