Clientenraad

Het CAK hecht veel waarde aan goede dienstverlening aan klanten en zet daar iedere dag stappen voor. Hierbij laat het CAK zich ondersteunen door de cliëntenraad. De cliëntenraad is klankbord voor de Raad van Bestuur van het CAK en adviseert gevraagd en ongevraagd over verbeteringen in de dienstverlening en signaleert knelpunten vanuit het perspectief van de klant. De cliëntenraad komt regelmatig bijeen met elkaar én met de Raad van Bestuur van het CAK. 

De cliëntenraad is onafhankelijk

In de eerste periode van zijn bestaan heeft de cliëntenraad zich voornamelijk beziggehouden met gevraagde advisering en, in samenspraak met de Raad van Bestuur, met verduidelijking van de positie en mogelijkheden van de cliëntenraad. 

Jaarlijks wordt nu door de cliëntenraad een eigen activiteitenagenda opgesteld. In de komende periode richt de cliëntenraad zich in het bijzonder op drie onderwerpen: klanttevredenheid, klachtafhandeling en communicatie door het CAK. 

De cliëntenraad overlegt over deze onderwerpen en over actuele onderwerpen regelmatig met de Raad van Bestuur, maar adviseert steeds vanuit een onafhankelijke positie.

Wat doet de cliëntenraad wel en wat niet?

De cliëntenraad kent geen wettelijke basis, maar heeft wel een eigen reglement waarin taken en bevoegdheden zijn vastgelegd. De cliëntenraad bespreekt en behandelt geen individuele klachten, daarvoor heeft het CAK een klachtenprocedure.

Contact met de cliëntenraad

Als cliënt van het CAK weet u als geen ander hoe de dienstverlening van het CAK uitpakt. U ervaart dit immers zelf. Wij kunnen u daarom het beste vertegenwoordigen als u uw ideeën, adviezen en suggesties met ons deelt. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de dienstverlening van het CAK verder wordt verbeterd.  

Heeft u een vraag of opmerking voor de cliëntenraad? Vul dan het contactformulier van de cliëntenraad in. Desgewenst neemt één van de leden van de cliëntenraad binnen 2 weken contact met u op.

De leden van de cliëntenraad

  • Rein Varkevisser (voorzitter)
  • Dries Veldman (vice-voorzitter)
  • Anke Huisman-Mak
  • Erik Mulder 
  • Stella de Swart
  • Marion Petit
  • Joost van Loon 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.