Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het CAK heeft als publieke dienstverlener een sterke, maatschappelijke betrokkenheid. Door duurzaam en maatschappelijk verantwoord te werken, draagt het CAK bij aan een betere en leefbare wereld. Voor nu en in de toekomst.

Mens en samenlevingMens en samenleving

Iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving. Hiervoor is begrijpelijke en toegankelijke dienstverlening nodig voor iedere burger in Nederland. Om dit te realiseren, besteedt het CAK extra zorg en aandacht aan mensen in kwetsbare situaties. 

Lees meer over mens en samenleving

Natuur en omgevingNatuur en omgeving

Het CAK draagt als publieke dienstverlener zoveel mogelijk bij aan een betere en leefbare wereld. Om deze ambitie waar te maken, zijn reeds diverse stappen gezet die het CAK als organisatie duurzamer maakt. 

Lees meer over natuur en omgeving

Op het werk Op het werk

Bij het CAK als werkgever staat de medewerker centraal en hebben we oog voor het individu. Zo hecht het CAK waarde aan diversiteit en gelijke behandeling voor iedereen. En stimuleren we medewerkers het beste uit zichzelf te halen door ruimte te bieden voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Lees meer over op het werk

Nu en in de toekomst

Het CAK is continu in ontwikkeling als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar we zijn nog niet klaar. Met het oog op een duurzame toekomst blijft het CAK zich dagelijks inzetten voor een betere wereld.  

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.