Zorgverzekering en buitenland

Bijna iedereen die in Nederland woont en/of werkt is verzekerd voor zorgkosten via de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit blijft zo tijdens vakanties in het buitenland. Bij wonen, werken of studeren in het buitenland bepaalt de persoonlijke situatie of iemand in Nederland verzekerd blijft. Hieronder vindt u meer informatie.

Actueel

Betaalt u als gepensioneerde of uitkeringsgerechtigde een verdragsbijdrage? Dan ligt binnenkort de jaarafrekening over 2020 in uw brievenbus.

Vóór 30 september

Wij zorgen ervoor dat de jaarafrekening vóór 30 september 2021 bij u is. Heeft u in oktober nog geen jaarafrekening van ons ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie

Antwoorden op veelgestelde vragen en een uitleg over de berekening vindt u bij Jaarafrekening gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden.
 

Woont u in het buitenland en wilt u zich in Nederland laten vaccineren tegen het coronavirus? Dat kan onder bepaalde voorwaarden. Lees hierover meer op de website van de Rijksoverheid. Daar staat ook hoe u een afspraak kunt maken voor de coronavaccinatie.
 

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) op 31 januari 2020 officieel verlaten. Dit noemen we de Brexit. Tot 1 januari 2021 hield het VK zich nog aan alle EU-wetten en -afspraken. Na deze overgangsperiode zijn nieuwe regels ingegaan. Wat dit voor de medische zorg van bestaande en nieuwe CAK-klanten in het VK betekent, leest u hier.

Lees wat de Brexit voor u betekent

Ouders die zijn gedupeerd door de problemen met de kinderopvangtoeslag hoeven schulden bij overheidsinstanties niet meer te betalen. Het kabinet wil dat deze ouders een nieuwe start kunnen maken in hun leven. Het CAK geeft hier ook gehoor aan.
 
Heeft u zich gemeld bij de Belastingdienst Toeslagen als gedupeerde en heeft u schulden voor de verdragsbijdrage? Dan ontvangt u een brief van ons. Daarin leest u hoe het verder gaat.
 
Heeft u in de tussentijd vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op. Wij helpen u graag.

Bekijk veelgestelde vragen over de kinderopvangtoeslag en de verdragsbijdrage

Gepensioneerden die emigreren naar of wonen in een verdragsland

Als u niet meer in Nederland woont of werkt, kunt u geen Nederlandse zorgverzekering meer hebben.

Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. Gaat u naar een land dat geen verdragsland is? Sluit voor uzelf en meeverhuizende gezinsleden een ziektekostenverzekering af in het land waar u gaat wonen. U heeft dan niets met het CAK te maken.
 2. Gaat u naar een verdragsland, maar heeft u - nog - geen pensioen of uitkering? Sluit voor uzelf en meeverhuizende gezinsleden een ziektekostenverzekering af in het land waar u gaat wonen. U heeft dan - nog - niets met het CAK te maken.
 3. Heeft u een wettelijk pensioen of wettelijke uitkering en gaat u naar een verdragsland? Dan moet u een Document S1/formulier 121 aanvragen. Als u daar recht op heeft, sturen wij u het document S1/formulier 121 toe. Met de S1/121 kunt u zich inschrijven bij een ziekenfonds of zorgverzekeraar in uw woonland. Pas na inschrijving kunt u gebruikmaken van medische zorg in uw woonland. 

Lees meer over ziektekosten en verhuizen naar het buitenland

Als u emigreert naar het buitenland, vervalt uw Nederlandse zorgverzekering. Heeft u nog wel een wettelijk pensioen of een uitkering uit Nederland? En verhuist u naar of woont u in een verdragsland? Dan moet u zich via het CAK verzekeren voor ziektekosten. Dat bent u wettelijk verplicht. U heeft dus niet de keuze om zelf een zorgverzekering te regelen. Uw woonland verrekent de zorgkosten met Nederland. U betaalt een verdragsbijdrage (soort zorgpremie) aan ons.

Meer informatie?

U betaalt aan het CAK een verdragsbijdrage. Die bijdrage bestaat uit:

 1. De vaste bijdrage Zorgverzekeringswet. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt deze bijdrage jaarlijks vast.
 2. Inkomensafhankelijke bijdragen. De percentages hiervoor komen overeen met wat u in Nederland over uw inkomen zou moeten betalen. U betaalt over inkomen uit Nederland én uw eventuele inkomsten uit een ander land.

Lees meer over de kosten van uw verdragsbijdrage

Nederland heeft met een aantal landen afspraken gemaakt over de medische zorg in geval van emigratie. Deze landen noemen wij ‘verdragslanden’.

Het gaat om: 

 • EU/EER-landen plus Zwitserland
 • Een aantal andere landen buiten de EU/EER

Lees verder voor een overzicht van de verdragslanden

U moet een Document S1/formulier 121 aanvragen. Als u aan de voorwaarden voldoet, registreren wij u als verdragsgerechtigde. Wij sturen u dan het document S1/formulier 121 toe. Hiermee kunt u zich inschrijven bij een lokaal ziekenfonds.

Meer informatie over de voorwaarden en wat u kunt verwachten, leest u ook op Document S1/formulier 121 aanvragen.

Heeft u van ons het document S1/formulier 121 gekregen? Dan gaat u met dit document naar het ziekenfonds in uw woonland. 

Inschrijven bij ziekenfonds

U meldt zich eerst aan bij het ziekenfonds in uw nieuwe woonplaats of woonland. In sommige landen kan dat ook een andere instantie zijn. In de folder bij het document S1/formulier 121 staat welk ziekenfonds (of instantie) dat in uw land is.

Als u zich heeft ingeschreven bij het ziekenfonds, krijgen wij daarvan bericht.

Uitzondering: Voor sommige landen regelen wij uw inschrijving direct met het ziekenfonds daar. U hoeft dan zelf niets te doen. U ontvangt daarover een brief van ons.

Tip

Het is handig om eerst informatie op te vragen bij het ziekenfonds in uw nieuwe woonland. Zij kunnen u vertellen of u nog extra documenten of informatie nodig heeft.

Lees meer over het meeverzekeren van gezinsleden

Woont u in een verdragsland? Dan heeft u met een document S1/formulier 121 recht op de medische zorg volgens de wetten die daar gelden. U kunt bij het ziekenfonds waar u zich inschrijft, informeren welke behandelingen en medicijnen u vergoed krijgt. Kosten die u in uw woonland maakt, moet u declareren bij uw ziekenfonds in uw woonland. U kunt die kosten niet bij ons declareren.

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw verdragsbijdrage. Of u zorgtoeslag krijgt, hangt af van uw inkomen en dat van uw partner. U vraagt zorgtoeslag aan bij de Belastingdienst in Nederland. De Belastingdienst houdt ook rekening met de woonlandfactor. Woont u in een land met een lage woonlandfactor, dan heeft u waarschijnlijk geen recht op zorgtoeslag.

Kijk voor de voorwaarden en voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Let op
Meeverzekerde kinderen van 18 jaar en ouder kunnen zelfstandig zorgtoeslag aanvragen.

Woont u in een EU/EER-land of Zwitserland? En heeft u tijdens een verblijf in een ander EU/EER-land of Zwitserland medisch noodzakelijke zorg nodig? Dan gebruikt u uw European Health Insurance Card (EHIC). Deze Europese verzekeringskaart kunt u bij ons aanvragen. De EHIC kunt u niet gebruiken in uw woonland.

Lees meer over medische zorg in een ander EU-land

Woont u niet in een EU/EER-land of in Zwitserland, dan heeft u geen recht op een EHIC. Om ziektekosten bij verblijf in deze landen te dekken, is het handig een extra verzekering of een reisverzekering af te sluiten.

Woont u in een EU/EER-land of in Zwitserland? Dan heeft u recht op medische zorg in Nederland. Het gaat om zorg die in het Nederlandse basispakket zit. U kunt bij de zorgverlener de EHIC laten zien die u van ons heeft ontvangen. Heeft u nog geen EHIC? Vraag dan online een EHIC aan

Wanneer heb ik geen recht op zorg in Nederland?

Woont u niet in een EU/EER-land of in Zwitserland? Dan heeft u geen recht op een EHIC. U kunt die dan ook niet gebruiken voor de medische zorg in Nederland. Om de ziektekosten te dekken bij verblijf in Nederland, moet u een extra verzekering of reisverzekering afsluiten.

Meer informatie?

Lees meer bij Ik wil voor een medische behandeling naar Nederland

Op de website van het Zilveren Kruis kunt u de handige brochure Medische zorg in Nederland downloaden. 

Moet u verdragsbijdrage aan ons betalen? Dan vragen wij aan het UWV of u een inkomen heeft van een Nederlandse werkgever of organisatie. Het UWV beheert namelijk een centrale administratie waarin iedereen staat die een inkomen heeft. Een inkomen kan zijn: loon, pensioen of een uitkering.

Als wij weten van wie u een inkomen krijgt dan vragen wij uw pensioenfonds (of uitkeringsinstantie) om de verdragsbijdrage in te houden op uw inkomen. Uw pensioenfonds (of uitkeringsinstantie) maakt uw verdragsbijdrage dan aan ons over.

Eén van uw Nederlandse pensioen- of uitkeringsinstanties houdt maandelijks de vaste bijdrage in voor u en uw meeverzekerde gezinsleden van 18 jaar en ouder.

Verder houden al uw pensioenfondsen of uitkeringsinstanties de inkomensafhankelijke bijdragen in op uw pensioen of uitkering.

Op de definitieve jaarafrekening staat uw definitieve verdragsbijdrage. Wij kunnen een definitieve jaarafrekening opmaken zodra wij uw wereldinkomen doorkrijgen van de Belastingdienst. U krijgt elk jaar vóór 30 september de jaarafrekening voor het vorige jaar. Hebben wij nog geen gegevens van de Belastingdienst gekregen? Dan krijgt u een voorlopige jaarafrekening in plaats van een definitieve.

Lees meer over de jaarafrekening voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden

U krijgt ieder jaar van ons een jaarafrekening. Wij versturen die na afloop van het kalenderjaar. In die jaarafrekening staat een overzicht van de verdragsbijdrage die u moet betalen en van de bedragen die u heeft betaald.

 • Heeft u te veel betaald? Dan krijgt u geld terug.
 • Heeft u te weinig betaald? Dan moet u bijbetalen.  

In de jaarafrekening passen wij ook de heffingskortingen toe.

Lees meer over de jaarafrekening voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden

Dat hangt af van hun situatie:

 • Hebben zij zelf een pensioen of uitkering? Dan moeten zij zelf een Document S1/formulier 121 aanvragen.
 • Hebben zij zelf geen pensioen, uitkering of inkomen? Mogelijk kunt u ze 'meeverzekeren'. Het ziekenfonds in uw woonland beslist dit en geeft dit aan ons door. Als u woont in de EU/EER, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk kunt u de gegevens van uw gezinsleden invullen op uw aanvraagformulier S1/121. Woont u in een ander verdragsland? Meld uw gezinsleden dan aan bij het ziekenfonds in uw woonland als u zich daar inschrijft.
 • Werken uw gezinsleden nog in Nederland? Dan blijven zij verplicht zorgverzekerd en moeten zij hun Nederlandse zorgverzekering aanhouden. Voor de inschrijving bij een ziekenfonds in uw woonland hebben zij een document S1/formulier 106 nodig. Dit formulier kunnen zij aanvragen bij hun Nederlandse zorgverzekeraar.

Wilt u gaan werken in loondienst of een eigen bedrijf beginnen (bijvoorbeeld een B&B) in uw woonland of Nederland? Dan moet u dit bij ons melden, ook als u daarnaast nog een pensioen of uitkering ontvangt. Wij bekijken de gevolgen voor uw verdragsrecht en zorgverzekering. Lees meer over de gevolgen voor uw sociale verzekering bij de SVB.

Op Nederlandwereldwijd.nl leest u waar u behalve een zorgverzekering nog meer aan moet denken als u gaat wonen, werken of reizen in het buitenland.

Werken in Nederland en wonen in het buitenland

Als u in Nederland werkt, moet u een zorgverzekering afsluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. U mag zelf een zorgverzekeraar kiezen. Elke zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de basisverzekering.

Let op
Werkt u in Nederland én in het land waar u woont? Vraag dan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB.nl) in welk land u zich moet verzekeren.

Als uw gezinsleden niet meer in Nederland wonen of werken, kunnen zij geen Nederlandse zorgverzekering meer hebben. Werkt u zelf nog wel in Nederland? Dan kunnen uw gezinsleden zich soms op kosten van Nederland verzekeren in hun woonland. Dat noemen wij meeverzekeren. Dat kan alleen als uw gezinsleden in een verdragsland wonen en het lokale ziekenfonds akkoord gaat. Het woonland verrekent de kosten voor medische zorg van uw gezinsleden met Nederland. U betaalt voor uw gezinsleden een verdragsbijdrage aan het CAK.

Lees meer over medische zorg krijgen in uw woonland

Nederland heeft met een aantal landen afspraken gemaakt over de medische zorg in geval van emigratie. Deze landen noemen wij ‘verdragslanden’.

Het gaat om: 

 • EU/EER-landen plus Zwitserland
 • Een aantal andere landen buiten de EU/EER

Lees verder voor een overzicht van de verdragslanden

Wonen uw gezinsleden in een EU/EER-land of in Zwitserland? Dan hebben zij recht op medische zorg in Nederland. Het gaat om zorg die in het Nederlandse basispakket zit. Zij kunnen bij de dokter of in het ziekenhuis hun Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC) laten zien. Hebben zij nog geen EHIC? Dan kunnen zij de EHIC online bij ons aanvragen.

Lees meer over behandeling gezinsleden in Nederland

Voor uw gezinsleden van 18 jaar en ouder, betaalt u een verdragsbijdrage aan het CAK. Dat is een vaste bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt deze bijdrage jaarlijks vast.

De verdragsbijdrage wordt gecorrigeerd met de zogenoemde woonlandfactor, omdat de kosten van medische zorg per land verschillen. Wat u uiteindelijk betaalt, hangt dus af van het land waarin u woont.

Lees meer over kosten medische zorg voor gezinsleden

Wonen uw gezinsleden in een verdragsland? En zijn ze daar ingeschreven bij een ziekenfonds? Dan kunnen ze bij dat ziekenfonds vragen welke behandelingen en medicijnen zij vergoed krijgen.

Uw gezinsleden hebben geen Nederlandse zorgverzekering. U kunt daarom de zorgkosten die zij in hun woonland maken alleen declareren bij het ziekenfonds daar. U kunt die kosten niet bij ons declareren.

Lees meer over zelf ook in een verdragsland wonen

Wonen uw gezinsleden niet in een EU/EER-land of in Zwitserland? Dan hebben zij geen recht op een EHIC. Zij kunnen die dan ook niet gebruiken voor medische zorg in Nederland. Om de ziektekosten te dekken bij verblijf in Nederland, moet u een extra verzekering of reisverzekering afsluiten.

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw Nederlandse zorgverzekering. Of u zorgtoeslag krijgt, hangt af van uw inkomen en het inkomen van uw partner. U kunt eventueel ook voor uw partner zorgtoeslag ontvangen als uw partner is meeverzekerd en bij ons is geregistreerd.

Uw meeverzekerde kinderen van 18 jaar en ouder kunnen zelfstandig zorgtoeslag aanvragen. Kijk voor de voorwaarden en voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Wij sturen u aan het begin van ieder jaar een factuur. Zijn uw gezinsleden in de loop van het jaar meeverzekerd? Dan ontvangt u een factuur, zodra wij uw gezinsleden hebben geregistreerd.

Op de factuur staan uw gezinsleden genoemd en de verdragsbijdrage die u voor hen moet betalen. Het jaarbedrag verdelen wij over de overblijvende maanden van het jaar. U betaalt de bijdrage dan in termijnen aan ons.

Lees meer over betalen verdragsbijdrage voor gezinsleden

Als uw gezinsleden niet meer in Nederland wonen of werken, kunnen zij geen Nederlandse zorgverzekering meer hebben. Werkt u zelf nog wel in Nederland? Dan kunnen uw gezinsleden zich soms op kosten van Nederland verzekeren in hun woonland. Dat noemen wij meeverzekeren. Dat kan alleen als uw gezinsleden in een verdragsland wonen en het lokale ziekenfonds akkoord gaat. Het woonland verrekent de kosten voor medische zorg van uw gezinsleden met Nederland. U betaalt voor uw gezinsleden een verdragsbijdrage aan het CAK.

Lees meer over medische zorg voor uw gezinsleden in het buitenland

Met de Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC) hebben uw gezinsleden recht op medisch noodzakelijke zorg in een EU/EER-land en Zwitserland. Bijvoorbeeld als zij daar op vakantie zijn. Als uw gezinsleden in een EU/EER-land of Zwitserland wonen, kunnen zij de EHIC online bij ons aanvragen. De EHIC mogen zij niet gebruiken in hun woonland.

Lees meer over medische zorg gezinsleden in andere EU-landen

Ja, dat kan. Als u een jaarafrekening heeft ontvangen en u moet bijbetalen, dan kunt u een regeling met ons afspreken om die af te betalen.

U krijgt binnen 3 maanden na afloop van een kalenderjaar een jaarafrekening van ons. Dit is uiterlijk op 1 april. In die jaarafrekening staat een overzicht van de verdragsbijdrage die u heeft betaald en van de bedragen die u nog moet betalen.

 • Heeft u te veel betaald? Dan krijgt u geld terug.
 • Heeft u te weinig betaald? Dan moet u bijbetalen.

Op Nederlandwereldwijd.nl leest u waar u behalve een zorgverzekering nog meer aan moet denken als u gaat wonen, werken of reizen in het buitenland.

Wonen uw gezinsleden niet in een EU/EER-land of in Zwitserland? Dan hebben zij geen recht op een Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC). Om ziektekosten bij verblijf in deze landen te dekken, moet u een extra verzekering of een reisverzekering afsluiten.

Let op
U kunt zelf wel een EHIC krijgen van uw zorgverzekeraar. Want u heeft een Nederlandse zorgverzekering. Met die EHIC heeft u dan wel recht op zorg in een ander EU-land.

Pensioenen en uitkeringen die recht geven op een document S1/formulier 121

Als u één van de volgende pensioenen of uitkeringen krijgt, heeft u een wettelijk pensioen of een wettelijke uitkering:

Lees meer over wettelijke pensioenen en uitkeringen

Als u zelf een pensioenvoorziening heeft getroffen en u krijgt een lijfrente uitgekeerd, dan heeft u geen recht op het betreffende formulier. U moet zelf voor een (particuliere) ziektekostenverzekering zorgen, totdat u AOW ontvangt.

Heeft u als zelfstandige gewerkt (bijvoorbeeld als arts, specialist of notaris) en ontvangt u een vroegpensioenuitkering? Dan heeft u geen recht op een document S1/formulier 121.

U moet zelf voor een (particuliere) ziektekostenverzekering zorgen, totdat u AOW ontvangt.
 

Als u alleen een nabestaandenuitkering krijgt van een pensioenfonds (bijvoorbeeld van ABP), dan heeft u geen recht op een document S1/formulier 121 uit Nederland. U moet zelf voor een (particuliere) ziektekostenverzekering zorgen.
 
Was u bij ons geregistreerd als meeverzekerde bij uw partner en ontvangt u geen Anw-pensioen? Dan eindigt uw verdragsrecht. U moet bij het ziekenfonds in uw woonland navragen hoe u zich daar kunt verzekeren.

Ontvangt u een levensloopuitkering voordat u met - vervroegd - pensioen gaat? Dan heeft u in uw woonland geen recht op medische zorg voor rekening van Nederland. U kunt ook uw zorgverzekering in Nederland niet aanhouden.

Dit betekent dat u zelf voor een (particuliere) ziektekostenverzekering moet zorgen in uw woonland. Zodra u wel een wettelijk pensioen ontvangt, heeft u recht op een document S1/formulier 121. U kunt een S1/121 aanvragen door een aanvraagformulier in te vullen.

EHIC van het CAK

EHIC staat voor European Health Insurance Card. Het is een kosteloze Europese ziekteverzekeringskaart. Met een EHIC kunt u medische zorg krijgen als u ziek wordt tijdens een vakantie in Europa (buiten uw woonland). 

De EHIC is geldig in EU-landen en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. En in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales). U krijgt zorg volgens de regels van uw vakantieland. Dit betekent dat zorgverleners u hetzelfde behandelen als de mensen die in dat land verplicht verzekerd zijn.

Lees meer over de EHIC van het CAK

Woont u in een EU/EER-land of in Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk en ontvangt u een pensioen of uitkering uit Nederland? En bent u bij het CAK geregistreerd? Dan kunt u bij ons een EHIC aanvragen voor uzelf en voor uw meeverzekerde gezinsleden.

Werkt u in Nederland en wonen uw meeverzekerde gezinsleden in een ander EU-/EER-land of in Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Dan kunt u bij ons een EHIC aanvragen voor uw meeverzekerde gezinsleden. Voor uzelf vraagt u een EHIC aan bij uw Nederlandse zorgverzekeraar.

EHIC aanvragen bij het CAK

U vraagt een EHIC aan met het online aanvraagformulier.

Vraagt u voor het eerst een EHIC aan? Lees dan eerst of u een EHIC kunt aanvragen.

U krijgt elk jaar een nieuwe EHIC als u nog verdragsgerechtigd bent. Deze krijgt u begin oktober automatisch toegestuurd als u de kaart minstens 2 keer eerder bij ons heeft aangevraagd. Zo niet, dan moet u de EHIC zelf online aanvragen. Dit kan vanaf 15 oktober.

Hoe werkt de aanvraag van een EHIC?

 1. U vult het aanvraagformulier in.
 2. U ontvangt een ontvangstbevestiging via e-mail.
 3. Wij nemen uw aanvraag in behandeling.
 4. Wij nemen contact met u op als er problemen zijn bij de verwerking.
 5. U hoort per e-mail wat de voortgang is.
 6. U ontvangt uw (nieuwe) EHIC binnen 3 weken via de post.

U kunt uw EHIC direct na ontvangst gebruiken. Op de EHIC staat tot wanneer deze geldig is.

Woont u in een EU-/EER-land of in Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Dan heeft u recht op medische zorg in Nederland. U heeft daarvoor geen toestemming nodig. U kunt dus ook speciaal voor een behandeling naar Nederland komen. In Nederland kunt u de EHIC gebruiken die wij u hebben toegestuurd.

Heeft u nog geen EHIC? Dan kunt u die bij ons aanvragen.

Lees meer over gebruik van EHIC in Nederland

U kunt een EHIC aanvragen vanaf de datum dat uw verdragsrecht ingaat. Die datum vindt u in de brief die wij u hebben toegestuurd. Als u de EHIC te vroeg aanvraagt, dan kunnen wij uw aanvraag helaas niet verwerken.

Lees meer over online aanvragen EHIC

U krijgt noodzakelijke medische zorg in het land waar u met vakantie bent. Maar alleen als dat een EU-/EER-land of Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk is. U krijgt de zorg volgens de regels in uw vakantieland.

Op de website van de Europese Commissie kunt u per land lezen welke medische zorg u vergoed krijgt. Ook leest u wat u hiervoor moet doen.

Let op
Gaat u speciaal voor een medische behandeling naar een ander EU-land? Dan kunt u uw EHIC niet gebruiken. In dat geval moet u eerst toestemming vragen aan het ziekenfonds in uw woonland.

U heeft een EHIC en toch heeft u direct contant moeten betalen aan de dokter of apotheek? Dan kunt u bij ons alsnog de kosten declareren. U gebruikt hiervoor het Declaratieformulier kosten medische zorg verdragsgerechtigde (22-12-2020, pdf, 525 kB).

Lees meer over declareren van zorgkosten

Zorg in particuliere klinieken wordt meestal niet vergoed. Deze zorg zit vaak niet in het wettelijke verzekeringspakket van een land. Dat geldt bijvoorbeeld voor Spanje. Daar is de zorg in een privékliniek geen onderdeel van het zorgpakket. U krijgt dan een rekening die u zelf moet betalen. Dat geldt ook voor de medische zorg op bijvoorbeeld een cruiseschip. Deze particuliere zorgverleners (klinieken of artsen) accepteren namelijk de EHIC niet als betaalmiddel voor uw zorg. Het CAK kan die kosten achteraf ook niet aan u vergoeden. U betaalt dus alles zelf.

Lees meer over eigen bijdrage voor zorg in buitenland

Heeft u de EHIC nog niet ontvangen? Of bent u uw EHIC verloren of kwijt?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer +31 88 711 5551.

Financiële informatie verdragsgerechtigden

Staat er op uw jaarafrekening dat u te weinig verdragsbijdrage heeft betaald? Dat kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende redenen vindt u hieronder.

Lees meer over redenen hoge jaarafrekening

In het buitenland zijn de kosten voor zorg vaak lager dan in Nederland. Het ene land heeft namelijk een groter wettelijk zorgpakket dan het andere land. Soms is de zorg daardoor duurder. Maar meestal is de zorg in uw woonland juist goedkoper. De verhouding tussen de kosten in beide landen noemen we de woonlandfactor.

Door de woonlandfactor toe te passen, is uw verdragsbijdrage in verhouding met de omvang en kosten van het zorgpakket in uw woonland (woonlandpakket). De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt ieder jaar opnieuw de woonlandfactor van de verdragslanden vast. Als de zorg in uw woonland duurder wordt, stijgt ook de woonlandfactor. U moet dan een hogere verdragsbijdrage betalen.

Lees meer over woonlandfactoren

Gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden

Betaalt u als gepensioneerde of uitkeringsgerechtigde een verdragsbijdrage? Dan ontvangt u ieder jaar voor 30 september een jaarafrekening over het vorige jaar.

Lees meer over de jaarafrekening voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden

Gezinsleden van werknemers in Nederland

Werkt u in Nederland en betaalt u voor uw gezinsleden in het buitenland een verdragsbijdrage? Dan krijgt u elk jaar in december een factuur (rekening) voor het komende jaar. In februari of maart (in ieder geval vóór 1 april) krijgt u een jaarafrekening voor het vorige jaar waarin staat of u te veel, te weinig of precies genoeg heeft betaald.

 

Woont u in een verdragsland? En betaalt u een inkomensafhankelijke Wlz-bijdrage? Dan heeft u mogelijk recht op een aantal heffingskortingen. Daardoor wordt uw Wlz-bijdrage lager, maar nooit lager dan 0 euro.

De volgende heffingskortingen verwerken wij automatisch:

 • Algemene heffingskorting.
 • Ouderenkorting.
 • Alleenstaande ouderenkorting.
 • Algemene heffingskorting niet-verdienende partner die meeverzekerd en bij ons geregistreerd is.

 

Lees meer over welke heffingskortingen u kunt aanvragen

Er is een speciale heffingskorting als u een partner heeft die niet of weinig verdient. Soms passen wij die heffingskorting automatisch toe en soms moet u die heffingskorting aanvragen.

Lees meer over deze speciale heffingskorting

Wij maken het bedrag zo snel mogelijk aan u over. In ieder geval binnen 6 weken. Dat kan alleen als wij uw bankrekeningnummer hebben.

Hebben wij nog geen bankrekeningnummer van u? Vul dan het formulier Opgave bankgegevens verdragsgerechtigde (12-05-2021, pdf, 477 kB) in, onderteken het en stuur het aan ons terug. Zodra wij uw gegevens hebben verwerkt, maken wij het bedrag aan u over.

Een aantal heffingskortingen verwerken wij niet automatisch. U kunt wel vragen of wij die achteraf op uw verdragsbijdrage toepassen. Wij brengen de korting dan in mindering op uw inkomensafhankelijke Wlz-bijdrage. U kunt vragen om de volgende kortingen toe te passen:

 • Korting voor maatschappelijke beleggingen en/of directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen.
 • Algemene heffingskorting voor niet- of weinig verdienende partner.

Lees meer over het indienen van een bezwaar

Uw jaarafrekening moet u altijd binnen 6 weken betalen.

Die termijn geldt vanaf de datum op uw jaarafrekening.
 

Er is geen verjaringstermijn voor het afrekenen van verdragsbijdragen. Het kan voorkomen dat u in voorgaande jaren al verdragsgerechtigd was, maar over die jaren nog geen jaarafrekening heeft ontvangen.

U moet er dus op rekenen dat wij u de jaarafrekeningen over oude jaren nog wel toesturen. Als u te veel heeft betaald, krijgt u dat bedrag van ons terug. Heeft u te weinig betaald, dan moet u dat bedrag alsnog bijbetalen. Maar dan kunt u meestal wel een betalingsregeling afspreken.

Uw jaarafrekening moet u altijd binnen 6 weken betalen. U kunt met ons een betalingsregeling afspreken. Dan gelden er andere betalingstermijnen. Heeft u geen betalingsregeling en betaalt u niet binnen 6 weken? Dan sturen wij u een herinnering. U krijgt dan nog 2 weken om te betalen. Als u nog steeds niet betaalt, sturen wij u een aanmaning. Dat is uw laatste mogelijkheid om de jaarafrekening te betalen. U heeft daar 2 weken de tijd voor.

Heeft u na de herinnering en aanmaning nog niet betaald, dan schakelen wij de deurwaarder in. Het bedrag dat u moet betalen wordt dan hoger. U betaalt namelijk ook de incassokosten van de deurwaarder.

Ik kan echt niet betalen

Soms meldt de deurwaarder ons dat u op dat moment echt niet kunt betalen. Dan stoppen wij de incasso tijdelijk. De deurwaarder controleert 1 keer per jaar of u op een later tijdstip wel kunt betalen. Als dat zo is, dan starten wij de incasso weer.

Ja, dat kan. Als u een factuur heeft ontvangen en u kunt het bedrag niet in één keer betalen, dan is het soms mogelijk om een regeling met ons af te spreken.

U kunt een betalingsregeling afspreken voor een periode van maximaal 12 of maximaal 24 maanden. Dat is afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat u ons moet betalen.

Lees meer over een betalingsregeling

U heeft een jaarafrekening gekregen, omdat uw familielid bij ons was geregistreerd als verdragsgerechtigde. Als uw familielid is komen te overlijden, sturen wij de jaarafrekening(en) naar de erfgenamen. Die afrekening bevat een overzicht van verdragsbijdrage die uw familielid heeft betaald en had moeten betalen.

Er zijn 3 mogelijke uitkomsten:

 1. Uw familielid heeft de verdragsbijdrage helemaal betaald.
 2. Uw familielid heeft voor dat jaar te veel betaald; de erfgenamen ontvangen dat geld dan terug.
 3. Uw familielid heeft voor dat jaar te weinig betaald; de erfgenamen moeten dan een bedrag bijbetalen.

Lees meer over betalen jaarafrekening van familielid

Als u in Nederland werkt, kunt u in Nederland hulp krijgen bij het aflossen van uw schulden. Dit noemen we de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP). Als de schuldhulpverlener is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK), dan schelden wij u een deel van uw openstaande schuld kwijt. Het gaat dan om het bedrag dat overblijft, nadat wij geld via de schuldhulpverlening hebben ontvangen.

Ontvangt u in uw woonland hulp bij de aflossing van uw schulden? Dan beoordelen wij uw situatie apart. Deelname aan een wettelijke schuldsaneringsregeling verschilt namelijk per verdragsland.

Werken of studeren in het buitenland

Dat kan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) u vertellen. Op de website van de SVB kunt u in een paar stappen uitzoeken of u wel of niet in Nederland Wlz-verzekerd blijft.
 

Ik blijf Wlz-verzekerd
Houd uw Nederlandse zorgverzekering aan. Dat bent u wettelijk verplicht. Mogelijk blijft u ook recht hebben op zorgtoeslag. Dit kunt u navragen bij de Belastingdienst. Geef aan uw Nederlandse zorgverzekeraar door dat u (tijdelijk) in het buitenland gaat wonen. Voor vragen over zorgkosten in het buitenland kunt u terecht bij uw Nederlandse zorgverzekeraar.

Ik ben niet meer Wlz-verzekerd
Zeg dan uw Nederlandse zorgverzekering op. Krijgt u zorgtoeslag? Zet die dan ook direct stop. Vraag aan uw werkgever of onderwijsinstelling hoe u zich in uw (tijdelijke) woonland kunt verzekeren.
 

Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of uw gezinsleden Wlz-verzekerd blijven.

Mijn gezinsleden blijven Wlz-verzekerd
Dan kunnen zij hun zorgverzekering aanhouden. Geef aan de zorgverzekeraar door dat zij (tijdelijk) in het buitenland gaan wonen. Voor vragen over zorgkosten in het buitenland kunnen zij terecht bij hun zorgverzekeraar.

Mijn gezinsleden zijn niet meer Wlz-verzekerd
Zeg dan hun zorgverzekering op. Vraag aan uw werkgever of uw eigen zorgverzekeraar hoe u uw gezinsleden kunt verzekeren. Bent u zelf wel Wlz-verzekerd en gaat u wonen in een verdragsland? Kijk dan bij Werken in Nederland en wonen in het buitenland of u uw gezinsleden kunt meeverzekeren.

Overlijden melden van een verdragsgerechtigde

Betaalde uw familielid (of cliënt) een verdragsbijdrage voor zichzelf en/of gezinsleden? Dan stuurt het ziekenfonds in het woonland (of SVB of UWV) het CAK hierover bericht. Vanaf het moment van overlijden stopt de inschrijving bij het ziekenfonds. Het CAK stopt dan ook de inning van de verdragsbijdrage.

U kunt zelf ook het overlijden van uw familielid (of cliënt) aan ons doorgeven. Gebruik daarvoor het beveiligde contactformulier op deze website. Heeft u een akte van overlijden? Stuur die dan als bijlage mee. Lees hoe u het contactformulier invult

U kunt de ‘akte van overlijden’ ook per post sturen. Gebruik daarvoor ons adres-etiket. Dan hoeft u geen postzegel te plakken.

Let op

Was u als gezinslid meeverzekerd met de overledene? Dan eindigt uw zorgverzekering via het CAK vanaf het moment van overlijden van de hoofdverzekerde. Heeft u hierover vragen? Bel ons dan op +31 88 711 5551. Onze medewerkers helpen u graag verder.

 • Wij verwerken uw bericht en voegen de overlijdensakte toe aan het klantdossier.
 • Zodra wij het overlijdensbericht hebben ontvangen, sturen wij u (de erfgenamen) een brief.
 • In die brief staat wat er verder gebeurt en eventueel vragen wij om aanvullende informatie.
 • Verder vragen wij het ziekenfonds in het woonland te bevestigen dat de klant daar is uitgeschreven.

In het kalenderjaar na het (jaar van) overlijden van onze klant maken wij een jaarafrekening op. Daarin staat hoeveel verdragsbijdrage de klant heeft betaald. Deze jaarafrekening sturen wij toe aan de erfgenamen.

Heeft onze klant te veel betaald en bent u erfgenaam?

Dan vragen wij u om een bewijs dat u erfgenaam bent en wat uw bankgegevens zijn. Maar u leest dat in de brief die wij u toesturen. Het kan ook zijn dat wij om deze informatie vragen bij de jaarafrekening.

Heeft de klant te weinig betaald en bent u erfgenaam?

Dan vragen wij u (of de gezamenlijke erfgenamen) het restbedrag te betalen.

Bent u geen erfgenaam?

Dan onderzoeken wij of de overleden klant erfgenamen heeft en wie dat zijn.

Wanneer komt de jaarafrekening en is die definitief?

Wij moeten eerst het wereldinkomen van de overledene in het jaar van overlijden weten. Die informatie krijgen wij van de Belastingdienst in Nederland. Hebben wij die informatie niet gekregen? Dan krijgt u eerst een voorlopige jaarafrekening.

Ook kan het zijn dat er nog oude jaarafrekeningen openstaan. Deze vorderingen gaan over op de erfgenamen.

Bent u erfgenaam, maar wilt u de erfenis verwerpen? Neem dan contact met ons op via +31 88 711 5551. Onze medewerkers overleggen met u wat u het beste kunt doen.

Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar.

 1. Ga naar het online contactformulier.
 2. Kies bij ‘Om welke regeling gaat het?’ voor ‘Zorgverzekering en buitenland’.
 3. Vul bij het berichtveld de volgende gegevens in:
  • uw voornaam en achternaam (of die van de contactpersoon van de familie)
  • telefoonnummer van u of contactpersoon
  • e-mailadres van u of contactpersoon
  • postadres van u of contactpersoon
 4. Klik bij ‘Bijlage toevoegen’ op het roze vakje met het pijltje. Zoek de overlijdensakte (pdf of jpg) op in uw computer en voeg de akte toe.
 5. In het volgende blok vult u in:
  • voorletters van de overledene
  • achternaam van de overledene
  • let op! Uw eigen e-mailadres
  • uw eigen telefoonnummer
 6. In het laatste blok vult u in:
  • Bij ‘Kenmerk CAK’ het id-verzekerdennummer van de overledene. U vindt dat terug op alle brieven die wij de klant hebben gestuurd;
  • Bij ‘Geboortedatum’ de geboortedatum van de overledene.

 

Formulieren en folders voor verdragsgerechtigden

Ga naar Document S1/formulier 121 aanvragen om het aanvraagformulier te downloaden. U leest hier ook aan welke voorwaarden u moet voldoen en wat u kunt verwachten.  

U heeft een EHIC en toch heeft u direct contant moeten betalen aan de dokter of apotheek? Dan kunt u bij ons alsnog de kosten declareren. U gebruikt hiervoor het Declaratieformulier kosten medische zorg verdragsgerechtigde (22-12-2020, pdf, 525 kB).

Als uw gezinsleden niet meer in Nederland wonen of werken, kunnen zij geen Nederlandse zorgverzekering meer hebben. Werkt u in Nederland? Dan kunnen uw gezinsleden soms meeverzekerd zijn in hun woonland. Maar dat kan alleen als zij in een verdragsland wonen en het lokale ziekenfonds akkoord gaat.

Wonen uw gezinsleden in een land van de EU, EER of in Zwitserland?

Wonen uw gezinsleden in een ander verdragsland? 

 • Vraag voor uw gezinsleden een formulier 109 aan bij uw Nederlandse zorgverzekeraar.

Lever het formulier S1 of 109 in bij het lokale ziekenfonds. Als die akkoord gaat, zijn uw gezinsleden meeverzekerd. U betaalt dan voor hen een verdragsbijdrage.

Meer informatie

Let op

Ontvangt u een pensioen of uitkering uit Nederland en verhuist u met uw gezinsleden naar een verdragsland? Gebruik dan het reguliere formulier Aanvraag document S1/formulier 121 voor uzelf en uw gezinsleden.

Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Of heeft u een verzoek? Stuur ons dan een bericht met het contactformulier.

Met het formulier Opgave bankgegevens verdragsgerechtigde (12-05-2021, pdf, 477 kB) geeft u uw (nieuwe) bankrekeningnummer aan ons door.

Wilt u uw verdragsbijdrage iedere maand automatisch laten afschrijven? Dan kunt u ons daarvoor machtigen.

Let op

Dit formulier is alleen voor klanten van de regeling Zorgverzekering en buitenland. Bent u Wmo- of Wlz-klant of valt u onder de regeling Wanbetalers, Onverzekerden of Gemoedsbezwaarden? Geef uw (nieuwe) rekeningnummer dan hier door.

Bent u het niet eens met een beslissing van het CAK? Neem telefonisch contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

U kunt ook een bezwaarschrift indienen. Dat kan op 2 manieren:

Bezwaarformulier printen

Print het bezwaarformulier (13-09-2017, pdf, 64 kB) en vul het in.

Stuur de volgende documenten mee:

 • een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • kopieën van bewijsstukken
 • als iemand anders namens u bezwaar maakt: een machtiging (13-09-2017, pdf, 45 kB)

Brief schrijven

Schrijft u ons liever een brief? Stuur ons dan een bezwaarschrift en zet hierin het volgende:

 • uw naam, adres en e-mailadres
 • de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (vermeld datum en beschikkingsnummer)
 • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit
 • uw burgerservicenummer (BSN)
 • uw telefoonnummer

Stuur de volgende documenten mee:

 • een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • kopieën van bewijsstukken
 • als iemand anders namens u bezwaar maakt: een machtiging (13-09-2017, pdf, 45 kB)

Onderteken het bezwaarschrift en stuur het naar:

CAK
Afdeling Bezwaar & Beroep
Antwoordnummer 91041
2509 VC Den Haag

Een postzegel is niet nodig.

Let op

Schrijft u vanuit het buitenland? Dan geldt als adres:

CAK
Afdeling Bezwaar & Beroep
Postbus 84030
2508 AA Den Haag

Lees meer over hoe wij een bezwaar afhandelen

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Neem telefonisch contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

U kunt ook een klachtenformulier invullen of een brief schrijven.

Klachtenformulier

Vul het digitale klachtenformulier Zvw in. Geef hierbij duidelijk aan dat het om een klacht gaat en vermeld uw adresgegevens en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Schrijven

Stuurt u ons liever een brief? Zet hierin dan de onderstaande gegevens:

 • Uw naam
 • Uw adres
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de dag dat u de klacht verstuurt
 • Wat uw klacht is
 • Uw burgerservicenummer (BSN)
 • Uw telefoonnummer, zodat wij u kunnen bellen voor een persoonlijk gesprek

Stuur uw klacht naar:

CAK
Antwoordnummer 91042
2509 VC Den Haag

Een postzegel is niet nodig.

Let op

Schrijft u vanuit het buitenland? Dan geldt als adres:

CAK
Afdeling Bezwaar & Beroep
Postbus 84030
2508 AA Den Haag

Lees meer over hoe wij een klacht afhandelen

Meer weten over wonen/werken in het buitenland?

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.