Zorgverzekering en buitenland

Bijna iedereen die in Nederland woont en/of werkt is verzekerd voor zorgkosten via de Wlz en de Zvw. Dit blijft zo tijdens vakanties in het buitenland. Bij wonen, werken of studeren in het buitenland bepaalt de persoonlijke situatie of iemand in Nederland verzekerd blijft. Hieronder vindt u meer informatie.

Actueel

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie op 31 januari 2020 officieel verlaten. Dit wordt de Brexit genoemd. Tot 1 januari 2021 geldt een overgangsperiode waarin het Verenigd Koninkrijk zich nog aan alle EU-wetten en -afspraken houdt.

Lees wat er wel en niet verandert vanaf 1 januari 2021

All information on our website about health insurance abroad is now also available in English. To switch from Dutch to English, click on the ‘English’ button at the top right of a web page. When using a mobile device you will find the button under ‘menu’. The language switch is only available for the web pages of the Health Insurance Abroad scheme.

Gepensioneerden die emigreren naar of wonen in een verdragsland

Als u niet meer in Nederland woont of werkt, kunt u geen Nederlandse zorgverzekering meer hebben. Voordat u gaat verhuizen moet u in ieder geval het volgende doen:

 • Controleer of u een wettelijk pensioen of een wettelijke uitkering uit Nederland heeft. U kunt dit nagaan op onze pagina Pensioen en uitkeringen.
 • Controleer of u naar een verdragsland verhuist.
 • Geef uw verhuisdatum bij voorkeur 2 maanden voor vertrek door aan uw zorgverzekeraar. Ook de organisatie waarvan u pensioen of een uitkering krijgt, moet zo snel mogelijk weten dat u emigreert. U kunt de gemeente waar u vertrekt, pas kort van tevoren inlichten. Dat kan vanaf 5 dagen vóór uw verhuizing.

Lees meer over ziektekosten en verhuizen naar het buitenland

Nederland heeft verschillende verdragen met landen. Maar voor de medische zorg in geval van emigratie heeft Nederland alleen afspraken met de volgende landen:

 • EU-landen
 • EER-landen
 • Verdragslanden buiten de EU/EER

Deze landen noemen wij ‘verdragslanden’.

Lees verder voor een overzicht van de verdragslanden

Als u emigreert naar het buitenland, vervalt uw Nederlandse zorgverzekering. Heeft u nog wel een wettelijk pensioen of een uitkering uit Nederland? En verhuist u naar of woont u in een verdragsland? Dan kunt u aanspraak maken op medische zorg in uw nieuwe woonland. Daarom moet u zich bij ons aanmelden.

Meer informatie?

Lees meer over uw zorgverzekering bij Ik ga verhuizen naar het buitenland

Vul het formulier Aanvraag document S1/formulier 121 (22-12-2020, pdf, 506 kB) in en stuur het ons toe. Als u recht heeft op medische zorg in uw woonland, registreren wij u als verdragsgerechtigde. In dat geval sturen wij u het document S1/formulier 121 toe. Hiermee kunt u zich inschrijven bij een lokaal ziekenfonds.

U krijgt alleen een document S1/formulier 121 als:

 • U een wettelijk pensioen of een wettelijke uitkering uit Nederland ontvangt.
 • U in een verdragsland woont.

Dat hangt af van hun situatie:

 • Hebben zij zelf een pensioen of uitkering? Dan moeten zij het document S1/formulier 121 ook aanvragen via het formulier Aanvraag document S1/formulier 121 (22-12-2020, pdf, 506 kB).
 • Hebben zij zelf geen pensioen of uitkering? Vul dan hun namen in op uw aanvraagformulier. Deze gezinsleden hebben niet automatisch recht op medische zorg in het land waar u woont. Zij kunnen mogelijk wel meeverzekerd zijn bij u. Dat bepaalt het ziekenfonds in uw woonland.
 • Werken uw gezinsleden nog in Nederland? Dan blijven zij verplicht zorgverzekerd en moeten zij hun Nederlandse zorgverzekering aanhouden. Voor de inschrijving bij een ziekenfonds in uw woonland hebben zij een document S1/formulier 106 nodig. Dit formulier kunnen zij aanvragen bij hun Nederlandse zorgverzekeraar.

In de meeste landen meldt u zich aan bij het ziekenfonds in uw woonplaats of woonland. In de brochure bij het document S1/formulier 121 staat bij welke instantie u zich moet melden. Het is handig om eerst informatie in te winnen bij die instantie. Zij kunnen u vertellen of u nog aanvullende documenten nodig heeft. Ook kan het zijn dat u eerst nog iets moet regelen voordat u zich bij een ziekenfonds kan inschrijven. In Zweden bijvoorbeeld, moet u al beschikken over een belastingnummer. Dat nummer moet u dus van tevoren aanvragen.

Als u zich heeft ingeschreven bij het ziekenfonds, krijgen wij daarvan een bevestiging.

Lees meer over medische zorg krijgen in het buitenland

Woont u in een verdragsland? Dan heeft u met een document S1/formulier 121 recht op de medische zorg volgens de wetten die daar gelden. U kunt bij het ziekenfonds waar u zich inschrijft, informeren welke behandelingen en medicijnen u vergoed krijgt. Kosten die u in uw woonland maakt, moet u declareren bij uw ziekenfonds in uw woonland. U kunt die kosten niet bij ons declareren.

Woont u in een EU/EER-land of in Zwitserland? Dan heeft u recht op medische zorg in Nederland. Het gaat om zorg die in het Nederlandse basispakket zit. U kunt bij de zorgverlener de EHIC laten zien die u van ons heeft ontvangen. Heeft u nog geen EHIC? Vraag dan online een EHIC aan

Wanneer heb ik geen recht op zorg in Nederland?

Woont u niet in een EU/EER-land of in Zwitserland? Dan heeft u geen recht op een EHIC. U kunt die dan ook niet gebruiken voor de medische zorg in Nederland. Om de ziektekosten te dekken bij verblijf in Nederland, moet u een extra verzekering of reisverzekering afsluiten.

Meer informatie?

Lees meer bij Ik wil voor een medische behandeling naar Nederland

Op de website van het Zilveren Kruis kunt u de handige brochure Medische zorg in Nederland downloaden. 

Woont u in een EU/EER-land of Zwitserland? En heeft u tijdens een verblijf in een ander EU/EER-land of Zwitserland medisch noodzakelijke zorg nodig? Dan gebruikt u uw European Health Insurance Card (EHIC). Deze Europese verzekeringskaart kunt u bij ons aanvragen. De EHIC kunt u niet gebruiken in uw woonland.

Wilt u speciaal voor een medische behandeling naar een ander EU-land? Dan moet u van tevoren toestemming hebben.

Lees meer over medische zorg in een ander EU-land

Woont u niet in een EU/EER-land of in Zwitserland, dan heeft u geen recht op een EHIC. Om ziektekosten bij verblijf in deze landen te dekken, is het handig een extra verzekering of een reisverzekering af te sluiten.

U betaalt aan het CAK een verdragsbijdrage. Die bijdrage bestaat uit:

 1. De vaste bijdrage Zorgverzekeringswet. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt deze bijdrage jaarlijks vast.
 2. Inkomensafhankelijke bijdragen. De percentages hiervoor komen overeen met wat u in Nederland over uw inkomen zou moeten betalen. U betaalt over inkomen uit Nederland én uw eventuele inkomsten uit een ander land.

Lees meer over de kosten van uw verdragsbijdrage

Eén van uw Nederlandse pensioen- of uitkeringsinstanties houdt maandelijks de vaste bijdrage in voor u en uw meeverzekerde gezinsleden van 18 jaar en ouder.

Verder houden al uw pensioenfondsen of uitkeringsinstanties de inkomensafhankelijke bijdragen in op uw pensioen of uitkering.

Moet u verdragsbijdrage aan ons betalen? Dan vragen wij aan het UWV of u een inkomen heeft van een Nederlandse werkgever of organisatie. Het UWV beheert namelijk een centrale administratie waarin iedereen staat die een inkomen heeft. Een inkomen kan zijn: loon, pensioen of een uitkering.

Als wij weten van wie u een inkomen krijgt dan vragen wij uw pensioenfonds (of uitkeringsinstantie) om de verdragsbijdrage in te houden op uw inkomen. Uw pensioenfonds (of uitkeringsinstantie) maakt uw verdragsbijdrage dan aan ons over.

U krijgt ieder jaar van ons een jaarafrekening. Wij versturen die na afloop van het kalenderjaar. In die jaarafrekening staat een overzicht van de verdragsbijdrage die u moet betalen en van de bedragen die u heeft betaald.

 • Heeft u te veel betaald? Dan krijgt u geld terug.
 • Heeft u te weinig betaald? Dan moet u bijbetalen.  

In de jaarafrekening passen wij ook de heffingskortingen toe.

Kijk voor meer informatie bij Financiële informatie verdragsgerechtigden.

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw verdragsbijdrage. Of u zorgtoeslag krijgt, hangt af van uw inkomen en dat van uw partner. U vraagt zorgtoeslag aan bij de Belastingdienst in Nederland. De Belastingdienst houdt ook rekening met de woonlandfactor. Woont u in een land met een lage woonlandfactor, dan heeft u waarschijnlijk geen recht op zorgtoeslag.

Kijk voor de voorwaarden en voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Let op
Meeverzekerde kinderen van 18 jaar en ouder kunnen zelfstandig zorgtoeslag aanvragen. Dan telt alleen het inkomen dat zij zelf verdienen.

U ontvangt van ons een jaarafrekening. Daarin vindt u het definitieve bedrag van uw verdragsbijdrage. Deze jaarafrekening versturen we elk jaar na afloop van het kalenderjaar. Meestal ontvangt u die in de tweede helft van het jaar erna.

Op Nederlandwereldwijd.nl leest u waar u behalve een zorgverzekering nog meer aan moet denken als u gaat wonen, werken of reizen in het buitenland.

Werken in Nederland en wonen in het buitenland

Als u in Nederland werkt, moet u een zorgverzekering afsluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. U mag zelf een zorgverzekeraar kiezen. Elke zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de basisverzekering.

Let op
Werkt u in Nederland én in het land waar u woont? Vraag dan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB.nl) in welk land u zich moet verzekeren.

Als uw gezinsleden niet meer in Nederland wonen of werken, kunnen zij geen Nederlandse zorgverzekering meer hebben. Uw gezinsleden kunnen soms meeverzekerd zijn in hun woonland. Maar dat kan alleen als uw gezinsleden in een verdragsland wonen.

Lees meer over medische zorg krijgen in uw woonland

Nederland heeft verschillende verdragen met landen. Maar voor de medische zorg in geval van emigratie heeft Nederland alleen afspraken met de volgende landen:

 • EU-landen
 • EER-landen
 • Verdragslanden buiten de EU/EER

Deze landen noemen wij ‘verdragslanden’. 

Lees verder voor een overzicht van de verdragslanden

Als uw gezinsleden niet meer in Nederland wonen of werken, kunnen zij geen Nederlandse zorgverzekering meer hebben. Uw gezinsleden kunnen soms meeverzekerd zijn in hun woonland. Maar dat kan alleen als zij in een verdragsland wonen.

Lees meer over medische zorg voor uw gezinsleden in het buitenland

Wonen uw gezinsleden in een verdragsland? En zijn ze daar ingeschreven bij een ziekenfonds? Dan kunnen ze bij dat ziekenfonds vragen welke behandelingen en medicijnen zij vergoed krijgen.

Uw gezinsleden hebben geen Nederlandse zorgverzekering. U kunt daarom de zorgkosten die zij in hun woonland maken alleen declareren bij het ziekenfonds daar. U kunt die kosten niet bij ons declareren.

Lees meer over zelf ook in een verdragsland wonen

Wonen uw gezinsleden in een EU/EER-land of in Zwitserland? Dan hebben zij recht op medische zorg in Nederland. Het gaat om zorg die in het Nederlandse basispakket zit. Zij kunnen bij de dokter of in het ziekenhuis hun Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC) laten zien. Hebben zij nog geen EHIC? Dan kunnen zij de EHIC online bij ons aanvragen.

Lees meer over behandeling gezinsleden in Nederland

Wonen uw gezinsleden niet in een EU/EER-land of in Zwitserland? Dan hebben zij geen recht op een EHIC. Zij kunnen die dan ook niet gebruiken voor medische zorg in Nederland. Om de ziektekosten te dekken bij verblijf in Nederland, moet u een extra verzekering of reisverzekering afsluiten.

Met de Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC) hebben uw gezinsleden recht op medisch noodzakelijke zorg in een EU/EER-land en Zwitserland. Bijvoorbeeld als zij daar op vakantie zijn. Als uw gezinsleden in een EU/EER-land of Zwitserland wonen, kunnen zij de EHIC online bij ons aanvragen. De EHIC mogen zij niet gebruiken in hun woonland.

Lees meer over medische zorg gezinsleden in andere EU-landen

Wonen uw gezinsleden niet in een EU/EER-land of in Zwitserland? Dan hebben zij geen recht op een Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC). Om ziektekosten bij verblijf in deze landen te dekken, moet u een extra verzekering of een reisverzekering afsluiten.

Let op
U kunt zelf wel een EHIC krijgen van uw zorgverzekeraar. Want u heeft een Nederlandse zorgverzekering. Met die EHIC heeft u dan wel recht op zorg in een ander EU-land.

Voor uw gezinsleden van 18 jaar en ouder, betaalt u een verdragsbijdrage aan het CAK. Dat is een vaste bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt deze bijdrage jaarlijks vast.

De verdragsbijdrage wordt gecorrigeerd met de zogenoemde woonlandfactor, omdat de kosten van medische zorg per land verschillen. Wat u uiteindelijk betaalt, hangt dus af van het land waarin u woont.

Lees meer over kosten medische zorg voor gezinsleden

Wij sturen u aan het begin van ieder jaar een factuur. Zijn uw gezinsleden in de loop van het jaar meeverzekerd? Dan ontvangt u een factuur, zodra wij uw gezinsleden hebben geregistreerd.

Op de factuur staan uw gezinsleden genoemd en de verdragsbijdrage die u voor hen moet betalen. Het jaarbedrag verdelen wij over de overblijvende maanden van het jaar. U betaalt de bijdrage dan in termijnen aan ons.

Lees meer over betalen verdragsbijdrage voor gezinsleden

U krijgt binnen 3 maanden na afloop van een kalenderjaar een jaarafrekening van ons. Dit is uiterlijk op 1 april. In die jaarafrekening staat een overzicht van de verdragsbijdrage die u heeft betaald en van de bedragen die u nog moet betalen.

 • Heeft u te veel betaald? Dan krijgt u geld terug.
 • Heeft u te weinig betaald? Dan moet u bijbetalen.

Ja, dat kan. Als u een jaarafrekening heeft ontvangen en u moet bijbetalen, dan kunt u een regeling met ons afspreken om die af te betalen.

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw Nederlandse zorgverzekering. Of u zorgtoeslag krijgt, hangt af van uw inkomen en het inkomen van uw partner. U kunt eventueel ook voor uw partner zorgtoeslag ontvangen als uw partner is meeverzekerd en bij ons is geregistreerd.

Uw meeverzekerde kinderen van 18 jaar en ouder kunnen zelfstandig zorgtoeslag aanvragen. Dan telt alleen het inkomen dat zij zelf verdienen. Kijk voor de voorwaarden en voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Op Nederlandwereldwijd.nl leest u waar u behalve een zorgverzekering nog meer aan moet denken als u gaat wonen, werken of reizen in het buitenland.

Pensioenen en uitkeringen die recht geven op een document S1/formulier 121

Als u één van de volgende pensioenen of uitkeringen krijgt, heeft u een wettelijk pensioen of een wettelijke uitkering:

Lees meer over wettelijke pensioenen en uitkeringen

Als u alleen een nabestaandenuitkering krijgt van een pensioenfonds (bijvoorbeeld van ABP), dan heeft u geen recht op een document S1/formulier 121 uit Nederland. U moet zelf voor een (particuliere) ziektekostenverzekering zorgen.
 
Was u bij ons geregistreerd als meeverzekerde bij uw partner en ontvangt u geen Anw-pensioen? Dan eindigt uw verdragsrecht. U moet bij het ziekenfonds in uw woonland navragen hoe u zich daar kunt verzekeren.

Ontvangt u een levensloopuitkering voordat u met - vervroegd - pensioen gaat? Dan heeft u in uw woonland geen recht op medische zorg voor rekening van Nederland. U kunt ook uw zorgverzekering in Nederland niet aanhouden.

Dit betekent dat u zelf voor een (particuliere) ziektekostenverzekering moet zorgen in uw woonland. Zodra u wel een wettelijk pensioen ontvangt, heeft u recht op een document S1/formulier 121. U kunt een S1/121 aanvragen door een aanvraagformulier in te vullen.

Heeft u als zelfstandige gewerkt (bijvoorbeeld als arts, specialist of notaris) en ontvangt u een vroegpensioenuitkering? Dan heeft u geen recht op een document S1/formulier 121.

U moet zelf voor een (particuliere) ziektekostenverzekering zorgen, totdat u AOW ontvangt.
 

Als u zelf een pensioenvoorziening heeft getroffen en u krijgt een lijfrente uitgekeerd, dan heeft u geen recht op het betreffende formulier. U moet zelf voor een (particuliere) ziektekostenverzekering zorgen, totdat u AOW ontvangt.

EHIC van het CAK

EHIC staat voor European Health Insurance Card. Het is een kosteloze Europese ziekteverzekeringskaart. Met een EHIC kunt u medische zorg krijgen als u ziek wordt tijdens een vakantie in Europa (buiten uw woonland). 

De EHIC is geldig in EU-landen en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. U krijgt zorg volgens de regels van uw vakantieland. Dit betekent dat zorgverleners u hetzelfde behandelen als de mensen die in dat land verplicht verzekerd zijn.

Lees meer over de EHIC van het CAK

Woont u in een EU/EER-land of in Zwitserland en ontvangt u een pensioen of uitkering uit Nederland? En bent u bij het CAK geregistreerd? Dan kunt u bij ons een EHIC aanvragen voor uzelf en voor uw meeverzekerde gezinsleden.

Werkt u in Nederland en wonen uw meeverzekerde gezinsleden in een ander EU-/EER-land of in Zwitserland? Dan kunt u bij ons een EHIC aanvragen voor uw meeverzekerde gezinsleden. Voor uzelf vraagt u een EHIC aan bij uw Nederlandse zorgverzekeraar.

EHIC aanvragen bij het CAK

U kunt een EHIC aanvragen vanaf de datum dat uw verdragsrecht ingaat. Die datum vindt u in de brief die wij u hebben toegestuurd. Als u de EHIC te vroeg aanvraagt, dan kunnen wij uw aanvraag helaas niet verwerken.

Lees meer over online aanvragen EHIC

U vraagt een EHIC aan met het online aanvraagformulier.

Vraagt u voor het eerst een EHIC aan? Lees dan eerst of u een EHIC kunt aanvragen.

U krijgt elk jaar een nieuwe EHIC als u nog verdragsgerechtigd bent. Deze krijgt u begin oktober automatisch toegestuurd als u de kaart minstens 2 keer eerder bij ons heeft aangevraagd. Zo niet, dan moet u de EHIC zelf online aanvragen. Dit kan vanaf 15 oktober.

Hoe werkt de aanvraag van een EHIC?

 1. U vult het aanvraagformulier in.
 2. U ontvangt een ontvangstbevestiging via e-mail.
 3. Wij nemen uw aanvraag in behandeling.
 4. Wij nemen contact met u op als er problemen zijn bij de verwerking.
 5. U hoort per e-mail wat de voortgang is.
 6. U ontvangt uw (nieuwe) EHIC binnen 3 weken via de post.

U kunt uw EHIC direct na ontvangst gebruiken. Op de EHIC staat tot wanneer deze geldig is.

Heeft u de EHIC nog niet ontvangen? Of bent u uw EHIC verloren of kwijt?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer +31 88 711 5551.

U krijgt noodzakelijke medische zorg in het land waar u met vakantie bent. Maar alleen als dat een EU-/EER-land of Zwitserland is. U krijgt de zorg volgens de regels in uw vakantieland.

Op de website van de Europese Commissie kunt u per land lezen welke medische zorg u vergoed krijgt. Ook leest u wat u hiervoor moet doen.

Let op
Gaat u speciaal voor een medische behandeling naar een ander EU-land? Dan kunt u uw EHIC niet gebruiken. In dat geval moet u eerst toestemming vragen aan het ziekenfonds in uw woonland.

Zorg in particuliere klinieken wordt meestal niet vergoed. Deze zorg zit vaak niet in het wettelijke verzekeringspakket van een land. Dat geldt bijvoorbeeld voor Spanje. Daar is de zorg in een privékliniek geen onderdeel van het zorgpakket. U krijgt dan een rekening die u zelf moet betalen. Dat geldt ook voor de medische zorg op bijvoorbeeld een cruiseschip. Deze particuliere zorgverleners (klinieken of artsen) accepteren namelijk de EHIC niet als betaalmiddel voor uw zorg. Het CAK kan die kosten achteraf ook niet aan u vergoeden. U betaalt dus alles zelf.

Lees meer over eigen bijdrage voor zorg in buitenland

Woont u in een EU-/EER-land of in Zwitserland? Dan heeft u recht op medische zorg in Nederland. U heeft daarvoor geen toestemming nodig. U kunt dus ook speciaal voor een behandeling naar Nederland komen. In Nederland kunt u de EHIC gebruiken die wij u hebben toegestuurd.

Heeft u nog geen EHIC? Dan kunt u die bij ons aanvragen.

Lees meer over gebruik van EHIC in Nederland

U heeft een EHIC en toch heeft u direct contant moeten betalen aan de dokter of apotheek? Dan kunt u bij ons alsnog de kosten declareren. U gebruikt hiervoor het Declaratieformulier kosten medische zorg verdragsgerechtigde (22-12-2020, pdf, 525 kB).

Lees meer over declareren van zorgkosten

Financiële informatie verdragsgerechtigden

U ontvangt ieder jaar voor 30 september een jaarafrekening over het vorige jaar. Dat is het CAK verplicht om te doen.

Heeft de Belastingdienst ons doorgegeven hoe hoog uw wereldinkomen (Belastingdienst.nl) is? Dan ontvangt u een definitieve jaarafrekening. Deze jaarafrekening is gebaseerd op uw wereldinkomen. Wij passen dan ook de heffingskortingen toe die u heeft aangevraagd.

Hebben wij geen informatie over uw wereldinkomen? Dan ontvangt u eerst een voorlopige jaarafrekening.

Lees meer over uw definitieve jaarafrekening

Uw jaarafrekening of factuur moet u altijd binnen 6 weken betalen.

Die termijn geldt vanaf de datum op uw jaarafrekening of factuur.
 

U ontvangt ieder jaar voor 30 september een jaarafrekening over het vorige jaar. Dat is het CAK verplicht om te doen.

Hebben wij uw wereldinkomen nog niet van de Belastingdienst ontvangen? Dan ontvangt u een voorlopige jaarafrekening. Die baseren wij op de gegevens van uw Nederlandse inkomen. Wij houden dan geen rekening met eventuele aftrekposten. Ook passen wij nog niet alle heffingskortingen toe.

Lees meer over de voorlopige jaarafrekening

Er is geen verjaringstermijn voor het afrekenen van verdragsbijdragen. Het kan voorkomen dat u in voorgaande jaren al verdragsgerechtigd was, maar over die jaren nog geen jaarafrekening heeft ontvangen.

U moet er dus op rekenen dat wij u de jaarafrekeningen over oude jaren nog wel toesturen. Als u te veel heeft betaald, krijgt u dat bedrag van ons terug. Heeft u te weinig betaald, dan moet u dat bedrag alsnog bijbetalen. Maar dan kunt u meestal wel een betalingsregeling afspreken.

U heeft een jaarafrekening gekregen, omdat uw familielid bij ons was geregistreerd als verdragsgerechtigde. Als uw familielid is komen te overlijden, sturen wij de jaarafrekening(en) naar de erfgenamen. Die afrekening bevat een overzicht van verdragsbijdrage die uw familielid heeft betaald en had moeten betalen.

Er zijn 3 mogelijke uitkomsten:

 1. Uw familielid heeft de verdragsbijdrage helemaal betaald.
 2. Uw familielid heeft voor dat jaar te veel betaald; de erfgenamen ontvangen dat geld dan terug.
 3. Uw familielid heeft voor dat jaar te weinig betaald; de erfgenamen moeten dan een bedrag bijbetalen.

Lees meer over betalen jaarafrekening van familielid

Wij maken het bedrag zo snel mogelijk aan u over. In ieder geval binnen 6 weken. Dat kan alleen als wij uw bankrekeningnummer hebben.

Hebben wij nog geen bankrekeningnummer van u? Vul dan het formulier Opgave bankgegevens verdragsgerechtigde (22-12-2020, pdf, 467 kB) in, onderteken het en stuur het aan ons terug. Zodra wij uw gegevens hebben verwerkt, maken wij het bedrag aan u over.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor u te weinig verdragsbijdrage heeft betaald. De meest voorkomende redenen voor een hoge jaarafrekening vindt u hieronder.

Lees meer over redenen hoge jaarafrekening

Ja, dat kan. Als u een factuur heeft ontvangen en u kunt het bedrag niet in één keer betalen, dan is het soms mogelijk om een regeling met ons af te spreken.

U kunt een betalingsregeling afspreken voor een periode van maximaal 12 of maximaal 24 maanden. Dat is afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat u ons moet betalen.

Lees meer over een betalingsregeling

Uw jaarafrekening moet u altijd binnen 6 weken betalen. U kunt met ons een betalingsregeling afspreken. Dan gelden er andere betalingstermijnen. Heeft u geen betalingsregeling en betaalt u niet binnen 6 weken? Dan sturen wij u een herinnering. U krijgt dan nog 2 weken om te betalen. Als u nog steeds niet betaalt, sturen wij u een aanmaning. Dat is uw laatste mogelijkheid om de jaarafrekening te betalen. U heeft daar 2 weken de tijd voor.

Heeft u na de herinnering en aanmaning nog niet betaald, dan schakelen wij de deurwaarder in. Het bedrag dat u moet betalen wordt dan hoger. U betaalt namelijk ook de incassokosten van de deurwaarder.

Ik kan echt niet betalen

Soms meldt de deurwaarder ons dat u op dat moment echt niet kunt betalen. Dan stoppen wij de incasso tijdelijk. De deurwaarder controleert 1 keer per jaar of u op een later tijdstip wel kunt betalen. Als dat zo is, dan starten wij de incasso weer.

Als u in Nederland werkt, kunt u in Nederland hulp krijgen bij het aflossen van uw schulden. Dit noemen we de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP). Als de schuldhulpverlener is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK), dan schelden wij u een deel van uw openstaande schuld kwijt. Het gaat dan om het bedrag dat overblijft, nadat wij geld via de schuldhulpverlening hebben ontvangen.

Ontvangt u in uw woonland hulp bij de aflossing van uw schulden? Dan beoordelen wij uw situatie apart. Deelname aan een wettelijke schuldsaneringsregeling verschilt namelijk per verdragsland.

In het buitenland zijn de kosten voor zorg vaak lager dan in Nederland. Het ene land heeft namelijk een groter wettelijk zorgpakket dan het andere land. Soms is de zorg daardoor duurder. Maar meestal is de zorg in uw woonland juist goedkoper. De verhouding tussen de kosten in beide landen noemen we de woonlandfactor.

Door de woonlandfactor toe te passen, is uw verdragsbijdrage in verhouding met de omvang en kosten van het zorgpakket in uw woonland. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt ieder jaar opnieuw de woonlandfactor van de verdragslanden vast. Als de zorg in uw woonland duurder wordt, stijgt ook de woonlandfactor. U moet dan een hogere verdragsbijdrage betalen.

Lees meer over woonlandfactoren

Woont u in een verdragsland? En betaalt u een inkomensafhankelijke Wlz-bijdrage? Dan heeft u mogelijk recht op een aantal heffingskortingen. Daardoor wordt uw Wlz-bijdrage lager, maar nooit lager dan 0 euro.

De volgende heffingskortingen verwerken wij automatisch:

 • Algemene heffingskorting.
 • Ouderenkorting.
 • Alleenstaande ouderenkorting.
 • Algemene heffingskorting niet-verdienende partner die meeverzekerd en bij ons geregistreerd is.

 

Lees meer over welke heffingskortingen u kunt aanvragen

Een aantal heffingskortingen verwerken wij niet automatisch. U kunt wel vragen of wij die achteraf op uw verdragsbijdrage toepassen. Wij brengen de korting dan in mindering op uw inkomensafhankelijke Wlz-bijdrage. U kunt vragen om de volgende kortingen toe te passen:

 • Korting voor maatschappelijke beleggingen en/of directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen.
 • Algemene heffingskorting voor niet- of weinig verdienende partner.

Lees meer over het indienen van een bezwaar

Er is een speciale heffingskorting als u een partner heeft die niet of weinig verdient. Soms passen wij die heffingskorting automatisch toe en soms moet u die heffingskorting aanvragen.

Lees meer over deze speciale heffingskorting

Werken of studeren in het buitenland

Nederland heeft verschillende verdragen met landen. Maar voor de medische zorg in geval van emigratie heeft Nederland alleen afspraken met de volgende landen:

 • EU-landen
 • EER-landen
 • Verdragslanden buiten de EU/EER

Deze landen noemen wij ‘verdragslanden’.

Lees verder voor een overzicht van de verdragslanden

Als u stage gaat lopen in het buitenland, kunt u niet altijd in Nederland verzekerd blijven. Het hangt er vanaf naar welk land u gaat en of u betaald wordt voor uw stage. Neem daarom altijd contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB.nl). Vraag daar of u verzekerd blijft voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Lees meer over zorgverzekering bij buitenlandse stage

U blijft dan meestal niet verzekerd in Nederland. Neem bij twijfel contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB.nl). De SVB bepaalt of u verzekerd blijft voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Lees meer over kunnen aanhouden zorgverzekering

Dat hangt af van een aantal factoren. Wel bent u vaak verplicht uw Nederlandse zorgverzekering aan te houden. Bekijk hieronder welke situatie op u van toepassing is.

Lees meer over verzekerd blijven bij studeren in buitenland

Dan blijft u verplicht om in Nederland een zorgverzekering te hebben. U houdt recht op de zorg volgens de voorwaarden van uw Nederlandse zorgpolis. Vraag bij uw zorgverzekeraar naar de dekking van uw zorgpolis in het buitenland. Sluit zo nodig een aanvullende verzekering af. U kunt uw zorgverzekering niet stopzetten. Ook niet als u in uw studieland via de universiteit verzekerd bent.

Lees meer over zorgverzekering en studeren in buitenland

Welke gevolgen er zijn voor uw zorgverzekering, hangt af van waar u gaat studeren en werken. Is dat in een verdragsland of niet? En blijft u wel of niet Wlz-verzekerd? Bekijk hieronder welke situaties voor u van toepassing zijn.

Lees meer over studeren in buitenland en zorgverzekering

Als u in het buitenland gaat werken, kunt u meestal niet meer verzekerd zijn in Nederland. Maar soms moet u uw zorgverzekering juist aanhouden. Dat is het geval als u in Nederland verzekerd blijft voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beoordeelt dat.

Wilt u weten of u Wlz-verzekerd blijft in Nederland? Bekijk de informatie van de SVB (SVB.nl).

Lees meer over Wlz-verzekerd zijn

Bekijk goed welke situaties voor u van toepassing zijn. Of u wel of niet in een verdragsland werkt en of u wel of niet Wlz-verzekerd blijft, heeft bijvoorbeeld invloed op waar u verzekerd kunt (of moet) zijn.

Lees meer over wonen in Nederland en werken in buitenland

Ja, tenzij u niet meer Wlz-verzekerd bent. Dan moet u uw Nederlandse zorgverzekering opzeggen. Lees hieronder welke situaties op u van toepassing zijn.

Lees meer over verzekerd zijn bij detachering

Wat de gevolgen zijn voor de zorgverzekering van uw gezinsleden, hangt af van waar u woont en werkt. Is dat in een verdragsland of niet?
En blijven uw gezinsleden Wlz-verzekerd? Bekijk hieronder welke situaties voor u van toepassing zijn.

Lees meer over verzekerd blijven gezinsleden

Als u woont en werkt in het buitenland, dan blijft u verplicht verzekerd in Nederland. Dat geldt niet altijd voor de gezinsleden die bij u wonen. Dat hangt namelijk af van het land waarnaar u bent uitgezonden. Lees hieronder welke situatie op u van toepassing is.

Lees meer over verzekerd blijven gezinsleden

Gaat u de grens over om te wonen, werken, studeren of ondernemen? Naar België, Duitsland of Nederland? Dan krijgt u te maken met regels en verplichtingen van het land waar u naartoe gaat. Dit kan gevolgen hebben voor uw zorgverzekering, belasting en pensioen of uitkering.

Bekijk op de website van Grensinfopunt wat dit voor u persoonlijk betekent, wat u moet regelen en andere praktische zaken. Of kijk op Nederlandwereldwijd.nl.

Overlijden melden van een verdragsgerechtigde

Betaalde uw familielid (of cliënt) een verdragsbijdrage voor zichzelf en/of gezinsleden? Dan stuurt het ziekenfonds in het woonland (of SVB of UWV) het CAK hierover bericht. Vanaf het moment van overlijden stopt de inschrijving bij het ziekenfonds. Het CAK stopt dan ook de inning van de verdragsbijdrage.

U kunt zelf ook het overlijden van uw familielid (of cliënt) aan ons doorgeven. Gebruik daarvoor het beveiligde contactformulier op deze website. Heeft u een akte van overlijden? Stuur die dan als bijlage mee. Lees hoe u het contactformulier invult

U kunt de ‘akte van overlijden’ ook per post sturen. Gebruik daarvoor ons adres-etiket. Dan hoeft u geen postzegel te plakken.

Let op

Was u als gezinslid meeverzekerd met de overledene? Dan eindigt uw zorgverzekering via het CAK vanaf het moment van overlijden van de hoofdverzekerde. Heeft u hierover vragen? Bel ons dan op +31 88 711 5551. Onze medewerkers helpen u graag verder.

 1. Ga naar het online contactformulier.
 2. Kies bij ‘Om welke regeling gaat het?’ voor ‘Zorgverzekering en buitenland’.
 3. Vul bij het berichtveld de volgende gegevens in:
  • uw voornaam en achternaam (of die van de contactpersoon van de familie)
  • telefoonnummer van u of contactpersoon
  • e-mailadres van u of contactpersoon
  • postadres van u of contactpersoon
 4. Klik bij ‘Bijlage toevoegen’ op het roze vakje met het pijltje. Zoek de overlijdensakte (pdf of jpg) op in uw computer en voeg de akte toe.
 5. In het volgende blok vult u in:
  • voorletters van de overledene
  • achternaam van de overledene
  • let op! Uw eigen e-mailadres
  • uw eigen telefoonnummer
 6. In het laatste blok vult u in:
  • Bij ‘Kenmerk CAK’ het id-verzekerdennummer van de overledene. U vindt dat terug op alle brieven die wij de klant hebben gestuurd;
  • Bij ‘Geboortedatum’ de geboortedatum van de overledene.

 

 • Wij verwerken uw bericht en voegen de overlijdensakte toe aan het klantdossier.
 • Zodra wij het overlijdensbericht hebben ontvangen, sturen wij u (de erfgenamen) een brief.
 • In die brief staat wat er verder gebeurt en eventueel vragen wij om aanvullende informatie.
 • Verder vragen wij het ziekenfonds in het woonland te bevestigen dat de klant daar is uitgeschreven.

In het kalenderjaar na het (jaar van) overlijden van onze klant maken wij een jaarafrekening op. Daarin staat hoeveel verdragsbijdrage de klant heeft betaald. Deze jaarafrekening sturen wij toe aan de erfgenamen.

Heeft onze klant te veel betaald en bent u erfgenaam?

Dan vragen wij u om een bewijs dat u erfgenaam bent en wat uw bankgegevens zijn. Maar u leest dat in de brief die wij u toesturen. Het kan ook zijn dat wij om deze informatie vragen bij de jaarafrekening.

Heeft de klant te weinig betaald en bent u erfgenaam?

Dan vragen wij u (of de gezamenlijke erfgenamen) het restbedrag te betalen.

Bent u geen erfgenaam?

Dan onderzoeken wij of de overleden klant erfgenamen heeft en wie dat zijn.

Wanneer komt de jaarafrekening en is die definitief?

Wij moeten eerst het wereldinkomen van de overledene in het jaar van overlijden weten. Die informatie krijgen wij van de Belastingdienst in Nederland. Hebben wij die informatie niet gekregen? Dan krijgt u eerst een voorlopige jaarafrekening.

Ook kan het zijn dat er nog oude jaarafrekeningen openstaan. Deze vorderingen gaan over op de erfgenamen.

Bent u erfgenaam, maar wilt u de erfenis verwerpen? Neem dan contact met ons op via +31 88 711 5551. Onze medewerkers overleggen met u wat u het beste kunt doen.

Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar.

Formulieren en folders voor verdragsgerechtigden

Als u naar een verdragsland verhuist met een pensioen of uitkering uit Nederland, kunt u een document S1/formulier 121 aanvragen (22-12-2020, pdf, 506 kB) Op basis van uw aanvraag beoordelen wij of u recht heeft op medische zorg voor rekening van Nederland. Als u daar recht op heeft, sturen wij u het document S1/formulier 121 toe. Met de S1/121 kunt u zich inschrijven bij een ziekenfonds of zorgverzekeraar in uw woonland. Pas na inschrijving kunt u gebruikmaken van medische zorg in uw woonland. 

Let op

Verhuist u naar Spanje? Dan heeft u onder meer een NIE-nummer (bewijs dat u EU-burger bent) nodig om u in te schrijven bij een Spaanse zorgverzekeraar. Houd rekening met lange wachttijden. Informeer ver van tevoren bij het Spaanse consulaat welke documenten u nog meer nodig heeft bij emigratie en maak alvast online afspraken.

Als uw gezinsleden niet meer in Nederland wonen of werken, kunnen zij geen Nederlandse zorgverzekering meer hebben. Uw gezinsleden kunnen soms meeverzekerd zijn in hun woonland. Maar dat kan alleen als zij in een verdragsland wonen.

Wonen uw gezinsleden in een land van de EU, EER of in Zwitserland?

 • Vraag voor uw gezinsleden een document S1 aan bij het CAK.
 • Voor ieder gezinslid moet u een apart document aanvragen.

Voor uw gezinsleden kunt u dit formulier gebruiken: Aanvraag document S1, medische zorg voor gezinsleden (15-12-2020, pdf, 562 kB). Let op: ontvangt u een pensioen of uitkering uit Nederland en verhuist u met uw gezinsleden naar een verdragsland? Gebruik dan het reguliere formulier Aanvraag document S1/formulier 121 (22-12-2020, pdf, 506 kB) voor uzelf en uw gezinsleden.

Kijk voor meer informatie bij Ik woon in Nederland, mijn gezinsleden in het buitenland

U heeft een EHIC en toch heeft u direct contant moeten betalen aan de dokter of apotheek? Dan kunt u bij ons alsnog de kosten declareren. U gebruikt hiervoor het Declaratieformulier kosten medische zorg verdragsgerechtigde (22-12-2020, pdf, 525 kB).

Met het formulier Opgave bankgegevens verdragsgerechtigde (22-12-2020, pdf, 467 kB) geeft u uw (nieuwe) bankrekeningnummer aan ons door.

Wilt u uw verdragsbijdrage iedere maand automatisch laten afschrijven? Dan kunt u ons daarvoor machtigen.

Let op

Dit formulier is voor klanten van de regeling Zorgverzekering en buitenland. Bent u Wmo- of Wlz-klant of valt u onder de regeling Wanbetalers, Onverzekerden of Gemoedsbezwaarden? Lees hoe u uw banknummer doorgeeft of wijzigt.

Bent u het niet eens met een beslissing van het CAK? Neem telefonisch contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

U kunt ook een bezwaarschrift indienen. Dat kan op 2 manieren:

Bezwaarformulier printen

Print het bezwaarformulier (13-09-2017, pdf, 64 kB) en vul het in.

Stuur de volgende documenten mee:

 • een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • kopieën van bewijsstukken
 • als iemand anders namens u bezwaar maakt: een machtiging (13-09-2017, pdf, 45 kB)

Brief schrijven

Schrijft u ons liever een brief? Stuur ons dan een bezwaarschrift en zet hierin het volgende:

 • uw naam, adres en e-mailadres
 • de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (vermeld datum en beschikkingsnummer)
 • de reden waarom u het niet eens bent met het besluit
 • uw burgerservicenummer (BSN)
 • uw telefoonnummer

Stuur de volgende documenten mee:

 • een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • kopieën van bewijsstukken
 • als iemand anders namens u bezwaar maakt: een machtiging (13-09-2017, pdf, 45 kB)

Onderteken het bezwaarschrift en stuur het naar:

CAK
Afdeling Bezwaar & Beroep
Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag

Een postzegel is niet nodig.

Let op

Schrijft u vanuit het buitenland? Dan geldt als adres:

CAK
Afdeling Bezwaar & Beroep
Postbus 84030
2508 AA Den Haag

Lees meer over hoe wij een bezwaar afhandelen

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Neem telefonisch contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

U kunt ook een klachtenformulier invullen of een brief schrijven.

Klachtenformulier

Vul het digitale klachtenformulier Zvw in. Geef hierbij duidelijk aan dat het om een klacht gaat en vermeld uw adresgegevens en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Schrijven

Stuurt u ons liever een brief? Zet hierin dan de onderstaande gegevens:

 • Uw naam
 • Uw adres
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de dag dat u de klacht verstuurt
 • Wat uw klacht is
 • Uw burgerservicenummer (BSN)
 • Uw telefoonnummer, zodat wij u kunnen bellen voor een persoonlijk gesprek

Stuur uw klacht naar:

CAK
Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag

Een postzegel is niet nodig.

Let op

Schrijft u vanuit het buitenland? Dan geldt als adres:

CAK
Afdeling Bezwaar & Beroep
Postbus 84030
2508 AA Den Haag

Lees meer over hoe wij een klacht afhandelen

Heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet vinden op onze website? Of heeft u een verzoek? Stuur ons dan een bericht met het contactformulier.

Meer weten over wonen/werken in het buitenland?

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.