Regeling wanbetalers

Betaalt u 6 maanden of langer voor uw zorgverzekering geen premie? Dan meldt uw zorgverzekeraar u bij ons aan voor de regeling wanbetalers.

Heeft u een brief gehad dat u zorgpremie moet inhouden? Kijk dan op onze zakelijke website.

Gedupeerden toeslagenaffaire

Gedupeerden van de toeslagenaffaire hoeven schulden die ze hebben bij overheidsinstanties niet meer te betalen. Dat heeft demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Financiën bekendgemaakt. Het CAK geeft hier ook gehoor aan. 

De Belastingdienst geeft aan het CAK door wie gedupeerde is. Zodra wij uw gegevens ontvangen, nemen wij contact met u op.

Bent u gedupeerde van de toeslagenaffaire en heeft u bij de regeling wanbetalers een bedrag openstaan? Of ontvangt u bericht van ons? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.

Kijk voor veelgestelde vragen over de kinderopvangtoeslagaffaire bij Vragen en antwoorden.

Tip

Nog niet bekend bij de Belastingdienst als gedupeerde?​ Meld u zich dan bij het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Zij hebben uw gegevens nodig om uw aanmelding volledig te maken.

Heeft u snel hulp nodig? Omdat u bijvoorbeeld uit uw huis dreigt te worden gezet? Lees dan op de website van de Belastingdienst wat u kunt doen.
 

Bent u gedupeerde van de kinderopvangtoeslagaffaire? En betaalt u een hogere premie omdat u in de regeling wanbetalers zit? Dan geven we graag antwoord op mogelijke vragen die u heeft. Deze pagina krijgt regelmatig een update.

Lees meer over vragen en antwoorden

Ik ben aangemeld

Bekijk de video: De regeling wanbetalers. Zo werkt het. (YouTube 1:50 min)

Tip

U kunt onze video met ondertiteling bekijken. Ga in de videospeler naar instellingen. En kies voor ondertiteling.

U heeft  6 maanden of langer geen premie voor uw zorgverzekering betaald. Ook heeft u niet gereageerd op herinneringen van uw zorgverzekeraar. Daarom heeft uw zorgverzekeraar u bij ons aangemeld.

Wat betekent dit voor mij?

U betaalt voortaan een hogere zorgpremie aan ons. We noemen dit de bestuursrechtelijke premie. In 2022 is deze premie € 152,20 per persoon (was € 147,80 in 2021). Dit bedrag geldt per maand. U betaalt dus geen zorgpremie meer aan uw zorgverzekeraar. Wel blijft u verzekerd bij uw zorgverzekeraar.

Meer weten?

Lees dan ons informatieblad (19-11-2021, pdf, 36 kB). Hierin vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de regeling wanbetalers.

Lees meer over uw aanmelding bij het CAK

Hoe u de premie moet betalen, hangt af van uw situatie:

U heeft werk of ontvangt een uitkering

Dan vragen wij uw werkgever of uitkeringsinstantie om de premie in te houden. Deze premie gaat af van uw loon of uitkering. We noemen dit broninhouding.

Kunnen wij de premie niet op uw inkomen laten inhouden? Dan ontvangt u elke maand een betaalverzoek van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Hiermee betaalt u uw zorgpremie. 

U ontvangt zorgtoeslag en betaalt via betaalverzoeken

Dan gaat uw zorgtoeslag naar het CJIB. Zij gebruiken het om alvast een deel van uw premie te betalen. Wat overblijft, betaalt u via betaalverzoeken van het CJIB.

U kunt de premie niet op een andere manier betalen. Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Kijk dan voor informatie en tips op Ik heb moeite met betalen.

Spreek een betalingsregeling af voor de schuld bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar meldt u dan voorlopig bij ons af. U betaalt aan uw zorgverzekeraar dan weer de normale zorgpremie. Plus het bedrag dat u samen afspreekt om uw schuld af te lossen.

Uw zorgverzekeraar meldt u definitief bij ons af wanneer u:

 • uw hele schuld bij uw zorgverzekeraar hebt betaald; of
 • een schuldenregeling afsluit waaraan uw zorgverzekeraar meedoet.

Lees meer over afgemeld worden voor de regeling wanbetalers

Lukt het niet om de schuld bij uw zorgverzekeraar zelf op te lossen? Vraag bij uw gemeente dan om hulp van een schuldhulpverlener. Lastige schulden zijn een goede reden om schuldhulpverlening aan te vragen.

Wat doet schuldhulpverlening?

Een schuldhulpverlener maakt samen met u een overzicht van uw schulden en inkomsten. Daarna maakt u samen een plan om uw schulden op te lossen.

Voorstel voor schuldregeling

Een schuldhulpverlener kan bijvoorbeeld met u een betaalvoorstel maken voor de schuld bij uw zorgverzekeraar. Als uw zorgverzekeraar deze schuldregeling accepteert, dan meldt hij u af bij het CAK.

Stabilisatieovereenkomst

Soms moet uw schuldhulpverlener uw schulden eerst verder uitzoeken. Dit kan in een ‘stabilisatieperiode’ van maximaal 8 maanden. Uw schuldhulpverlener werkt intussen met u aan een voorstel om uw schulden bij de zorgverzekeraar (en bij andere schuldeisers) te regelen. U moet hiervoor wel een stabilisatieovereenkomst afsluiten met uw schuldhulpverlener. En uw zorgverzekeraar moet deze overeenkomst goedkeuren.

Lees meer over de stabilisatieovereenkomst en uw afmelding bij ons.

Er zijn verschillende situaties waarin de zorgverzekeraar u weer aanmeldt:

 • U heeft zich niet gehouden aan de betalingsregeling met de zorgverzekeraar.
 • De schuldregeling die u met uw schuldhulpverlener heeft voorbereid is mislukt.
 • U heeft opnieuw 6 maanden of langer uw zorgpremie niet betaald.

Onterecht aangemeld?

Vindt u dat u onterecht bij ons bent aangemeld? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Lees ook: Ik ben onterecht aangemeld. Wat nu?

U kunt zich niet zelf afmelden bij het CAK. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar. Alleen uw zorgverzekeraar kan u afmelden bij ons.

Komt u er niet uit met uw zorgverzekeraar? Neem dan contact op met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Deze stichting bemiddelt als verzekerden en zorgverzekeraars het niet eens kunnen worden met elkaar.
 

Ja, u kunt gewoon naar de dokter en de apotheek. U blijft namelijk verzekerd bij uw zorgverzekeraar voor zorg uit het basispakket van de zorgverzekering (Rijksoverheid.nl). In uw zorgpolis staat welke medische kosten u vergoed krijgt.

Heeft u rekeningen zelf betaald? Dan kunt u die opsturen naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan de vergoeding voor uw rekeningen mogelijk wel verrekenen met uw schuld.

Ben ik nog aanvullend verzekerd?

Als u uw zorgpremie niet heeft betaald, dan kan de zorgverzekeraar uw aanvullende verzekeringen stoppen. Neem hierover contact op met uw zorgverzekeraar.

Dat kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. Daar heeft u de schuld namelijk opgebouwd. U moet die schuld daarom ook daar aflossen. Dat kan bijvoorbeeld door een betalingsregeling met uw zorgverzekeraar af te spreken.

Waaruit bestaat de schuld bij de zorgverzekeraar?

De schuld bij uw zorgverzekeraar is meer dan alleen de zorgpremies (basispakket) die u niet heeft betaald. Er kunnen andere kosten bij zitten zoals de incassokosten (voor de ingeschakelde deurwaarder), eigen risico, rente of zorgkosten. Ook deze kosten moet u zelf betalen.

Hogere premie geen vervanging voor schuld

Met de hogere (bestuursrechtelijke) premie betaalt u geen schuld af bij uw zorgverzekeraar. Die moet u nog steeds zelf aanpakken. Bijvoorbeeld door een betalingsregeling met uw zorgverzekeraar af te spreken.

Premie betalen via loon of uitkering

Betaalt u de hogere (bestuursrechtelijke) premie aan ons? Dan vragen wij aan het UWV of u een inkomen heeft van een Nederlandse werkgever of organisatie. Iedereen met een inkomen staat namelijk bij het UWV geregistreerd. Een inkomen kan zijn: loon, pensioen of een uitkering.

Daarna vragen wij uw werkgever of de organisatie die uw inkomen betaalt om de bestuursrechtelijke premie daarop in te houden. Uw werkgever of uitkeringsorganisatie maakt de premie dan iedere maand aan ons over.

Staan er gezinsleden op uw polis van 18 jaar of ouder? Dan betaalt u ook voor hen de hogere (bestuursrechtelijke) premie. Die premie laten wij niet op uw loon of uitkering inhouden. U betaalt voor hen altijd via betaalverzoeken die u van het CJIB ontvangt. Deze betaalverzoeken staan op uw naam. 

Polis splitsen

U kunt uw polis bij de zorgverzekeraar ook laten splitsen. Gezinsleden van 18 jaar of ouder komen dan op een eigen polis te staan. Vanaf dat moment betalen zij zelf hun premie.

Kinderen jonger dan 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. U betaalt voor hen geen premie.

Nee, u kunt de premie niet zelf aan ons betalen. Wij laten de premie inhouden door uw werkgever of uitkeringsinstantie. Heeft u geen inkomen waar wij de premie op kunnen laten inhouden? Dan ontvangt u een betaalverzoek van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Lees meer over hoe u de premie moet betalen

Als uw werkgever niet of te laat betaalt, dan vragen wij dit nogmaals. Uw werkgever is namelijk verplicht de premie aan ons te betalen.

Terugbetaling aan werkgever

Uw werkgever mag de premie niet achteraf op uw inkomen inhouden. Dit staat in de Zorgverzekeringswet (artikel 18f, lid 4). U hoeft die dus niet meer terug te betalen aan uw werkgever. Uw werkgever moet de premie die hij niet heeft ingehouden zelf aan ons betalen.

Ligt er beslag op uw inkomen? Dat betekent dat uw inkomen voor een deel naar uw schulden gaat. U heeft dan recht op een beslagvrije voet. De deurwaarder mag op dit deel van het inkomen geen beslag leggen. Dit deel kunt u gebruiken voor uw levensonderhoud.

De premie die u aan ons betaalt is geen loonbeslag. De zorgpremie is een vaste last en hoort daarom juist bij de beslagvrije voet. Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt daarom de zorgpremie in van uw beslagvrije voet. 

Tip

Denkt u dat uw beslagvrije voet te laag is? Dan kunt u aan de deurwaarder vragen om deze opnieuw te berekenen. De deurwaarder berekent dan de beslagvrije voet opnieuw. Zo houdt u genoeg geld over om van te leven.

U kunt het best maandelijkse rekeningen meesturen om aan de deurwaarder te laten zien dat uw kosten hoger zijn. 

Neem contact met ons op als uw werkgever te lang premie inhoudt. Wij geven uw werkgever of uitkeringsinstantie dan nog een keer opdracht om te stoppen.

Staan er gezinsleden van 18 jaar of ouder op de polis van uw zorgverzekering? Dan betaalt u ook voor hen bestuursrechtelijke premie. U krijgt daarvoor betaalverzoeken van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Deze betaalverzoeken staan op uw naam. 

Zorgtoeslag naar CJIB

De zorgtoeslag van uw meeverzekerde gezinsleden gaat naar het CJIB. Hiervan wordt voor hun de premie betaald. Vindt u dit onterecht? Neem dan contact op met het CJIB.

Premie betalen via betaalverzoeken CJIB

Betalen van de zorgpremie kan bij ons op 2 manieren.

 • Als het kan houden wij uw premie in van uw inkomen. U hoeft dan zelf niets te doen. 
 • Als wij de premie niet kunnen inhouden, krijgt u betaalverzoeken om de premie te betalen. 

Betaalverzoeken van het CJIB

U krijgt betaalverzoeken voor onze premie van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Dit is de manier waarop u uw zorgpremie betaalt. 

Heeft u meeverzekerde gezinsleden van 18 jaar of ouder? Voor hen ontvangt u aparte betaalverzoeken. Deze staan ook op uw naam, omdat de verzekering op uw naam staat.

Ontvangt u zorgtoeslag?

Dan gaat uw zorgtoeslag direct naar het CJIB. U betaalt hiermee alvast (een deel van) uw premie. Op het betaalverzoek van het CJIB staat dan het bedrag dat overblijft om te betalen.

Betaal het bedrag binnen 6 weken nadat u het betaalverzoek heeft ontvangen. Zo voorkomt u dat u een aanmaning krijgt van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). U moet de premie dan binnen 2 weken betalen. Lukt dit ook niet? Dan schakelt het CJIB een deurwaarder in. Dit leidt tot extra kosten die u zelf moet betalen.

Nee, u kunt geen betalingsregeling afspreken voor onze premie. Dit is omdat u elke maand een nieuwe premie moet betalen.

Betalingsregeling met zorgverzekeraar

Wel kunt u bij uw zorgverzekeraar vragen naar een regeling om uw achterstanden daar te betalen. Als u een betalingsregeling afspreekt wordt u bij ons afgemeld door uw zorgverzekeraar. Dan betaalt u ook weer de normale premie. Na uw afmelding stopt u met het betalen van de betaalverzoeken voor de bestuursrechtelijke premie. 

Betaalt u onze premie via betaalverzoeken? Dan krijgt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) uw zorgtoeslag via de Belastingdienst. U ontvangt uw zorgtoeslag dan niet meer zelf. Op deze manier betaalt u al een deel van de premie die u moet betalen. 

Voor de rest van het premiebedrag krijgt u een betaalverzoek van het CJIB.

Klopt het niet dat u uw zorgtoeslag niet zelf ontvangt? Bijvoorbeeld omdat u inmiddels zelf uw zorgverzekering betaalt? Neem dan contact op met het CJIB. Als het inderdaad niet klopt, dan betalen zij de zorgtoeslag aan u terug.

Zorgtoeslag is voor mensen met weinig inkomen. De toeslag is bedoeld om een deel van de zorgpremie mee te betalen. U vraagt zorgtoeslag aan bij de Belastingdienst. Die bepaalt of u de toeslag krijgt. Heeft u gezinsleden van 18 jaar of ouder? Vraag dan of zij ook recht hebben op zorgtoeslag.

Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl.
 

Afmelding

Uw zorgverzekeraar meldt u in de volgende situaties definitief bij ons af:

 1. U heeft geen schuld meer bij uw zorgverzekeraar.
 2. Uw zorgverzekeraar is akkoord gegaan met een regeling om uw schuld te betalen. Bijvoorbeeld:

  • bij een (minnelijke) schuldregeling (dit regelt u samen met een schuldhulpverlener)

  • u bent toegelaten tot de wettelijke schuldsanering of Wsnp (dit vraagt u aan samen met een schuldhulpverlener).

Wat gebeurt er na de definitieve afmelding?

Als uw zorgverzekeraar u definitief heeft afgemeld, betaalt u weer de gewone zorgpremie. U betaalt dus niet meer aan het CAK. Dit betekent dat wij niet langer de hogere premie laten inhouden op uw inkomen. Betaalde u de hogere premie via een betaalverzoek aan het CJIB? Dan ontvangt u die niet meer.

Staan er nog bedragen open bij het CJIB? Dan hoeft u deze na uw afmelding niet meer te betalen.

Lees meer over afmelding door de zorgverzekering

U wilt uw schuld bij uw zorgverzekeraar in delen (termijnen) afbetalen. Bel of mail uw zorgverzekeraar en vraag om een betalingsregeling voor uw hele schuld daar. Op de website Zorgverzekeringslijn.nl vindt u tips hiervoor. Heeft uw zorgverzekeraar een deurwaarder ingeschakeld? Spreek dan een betalingsregeling af met de deurwaarder. De deurwaarder geeft dan aan uw zorgverzekeraar door dat u een betalingsregeling heeft afgesproken.  

De schuldhulpverlener is iemand die u helpt met uw schulden. Deze persoon heeft tijd nodig om uw schulden op een rij te zetten. De tijd die hij nodig heeft, heet een ‘stabilisatieperiode’. Deze duurt maximaal 8 maanden.

Stabilisatieovereenkomst

U sluit met uw schuldhulpverlener een stabilisatieovereenkomst. Uw zorgverzekeraar moet deze goedkeuren. Als uw zorgverzekeraar akkoord gaat, dan meldt hij u af bij ons. Dit is eerst een voorlopige afmelding. U betaalt weer de gewone zorgpremie aan uw zorgverzekeraar. Dit betekent dat u dan geen hogere premie meer betaalt aan ons.

Voorstel voor schuldregeling

Samen met de schuldhulpverlener werkt u in de stabilisatieperiode aan een voorstel om uw schulden op te lossen. In dit voorstel wordt uw hele schuld bij de zorgverzekeraar aangepakt. Ook bedragen die al bij een deurwaarder liggen. Samen stuurt u dit voorstel voor een schuldregeling naar uw zorgverzekeraar, die akkoord moet gaan.

Lees wat er na de stabilisatieperiode gebeurt

Heeft u te veel premie betaald? Die krijgt u terug nadat u bent afgemeld. Hoe u dit terugkrijgt, hangt af van uw situatie:

 • Is de premie ingehouden op uw loon of uitkering? Dan storten wij dat bedrag onmiddellijk terug aan uw werkgever of uitkeringsinstantie.
 • Heeft u uw premie aan het CJIB betaald? Dan stort het CJIB het bedrag binnen twee weken terug.
 • Wordt er geen bedrag uitbetaald? Dan is uw eindsaldo 0 euro.

Lees meer hoe ik kan inzien wat ik heb betaald

Zodra uw zorgverzekeraar u definitief bij ons afmeldt, stoppen wij met premie innen. U ontvangt daarover een afmeldbrief. Daarna sluiten we uw dossier en ontvangt u geen brieven meer van ons.

Tegelijk met uw afmeldbrief versturen we ook een brief naar uw werkgever of uitkeringsinstantie. Daarin staat precies wanneer die moet stoppen met inhouden. Betaalt u de premie aan het CJIB? Dan geven wij aan het CJIB door dat u niet meer hoeft te betalen. 

U heeft daarna voor uw zorgverzekering alleen nog met uw zorgverzekeraar te maken.

Betaalt u weer 6 maanden geen zorgpremie? Dan meldt uw uw zorgverzekeraar u opnieuw aan.

Te laat stoppen

Stopt uw werkgever of uitkeringsinstantie te laat met premie inhouden? Dan houdt hij misschien een keer te veel premie in. Die premie krijgt u terug. Wij betalen dit binnen 2 weken terug aan uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Als iemand die is overleden een schuld heeft bij het CAK, dan vervalt deze. Had deze persoon te maken met  de regeling wanbetalers? Dan hoeven erfgenamen een premieschuld bij het CAK niet meer te betalen.

Is er te veel aan het CAK betaald? Dan betalen wij dat bedrag uit aan de erfgenamen.U moet dan wel een verklaring van verwantschap sturen. Bij een terugbetaling van boven de € 2.000 euro hebben wij een verklaring van erfrecht nodig.

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact met ons op.

Wijzigingen doorgeven

U kunt veranderingen in uw gegevens alleen via brief aan ons doorgeven. Laat het ons op tijd weten als u bijvoorbeeld uit dienst gaat: bij pensioen, ontslag of een andere baan. Is uw inkomen onregelmatig of te weinig om onze premie mee te betalen? Dan zorgen wij dat u betaalverzoeken van het CJIB ontvangt.

Stuur ook een bewijs mee, zoals een kopie van uw ontslagbrief of de beslissing van uw uitkeringsinstantie.

Stuur uw brief en het bewijs naar:

CAK
Antwoordnummer 91036
2509 VC Den Haag

Het juiste adres

Zorg dat uw adres altijd goed geregistreerd staat bij uw gemeente. Dan hoeft u ons geen adreswijziging te sturen op het moment dat u verhuist. Een extra postadres moet u (of uw bewindvoerder) wel aan het CAK doorgeven. Zo voorkomt u dat u belangrijke brieven van ons mist.

Nee, dat kan helaas niet.

Als het mogelijk is, laten wij de premie altijd inhouden op uw inkomen. Kunnen wij de premie niet laten inhouden? Dan krijgt u van ons betaalverzoeken via het CJIB.

Lees ook: Hoe moet ik de premie betalen?

Als uw werkgever failliet is gegaan, kan hij de premie niet meer van uw inkomen betalen. Uw werkgever moet tot de datum van het faillissement (uitspraak van de rechter) wel blijven betalen.

Daarna moet u de premie zelf aan ons betalen. Als het kan, laten wij de premie weer inhouden op uw loon of uitkering. Kan dit niet? Dan ontvangt u iedere maand een betaalverzoek van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Hiermee kunt u de premie aan ons  betalen.

Uw feedback

Wij vinden het belangrijk wat u van onze dienstverlening vindt. Daarom vragen we daar ook regelmatig naar. Bijvoorbeeld als u ons belt, of via een enquête op de website. Hieronder laten we u graag weten wat we met uw feedback doen. En hoe we daarmee onze dienstverlening verbeteren.

Lees meer over wat wij met uw feedback doen

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.