Regeling wanbetalers

Betaalt u 6 maanden of langer geen premie voor uw zorgverzekering en reageert u niet op betalingsherinneringen? Dan wordt u bij het CAK aangemeld voor de regeling wanbetalers.

Ik ben aangemeld

Bekijk de video: De regeling wanbetalers. Zo werkt het. (YouTube 1:50 min)

Tip

U kunt onze video met ondertiteling bekijken. Ga in de videospeler naar instellingen. En kies voor ondertiteling.

U heeft  6 maanden of langer geen premie voor uw zorgverzekering betaald. Ook heeft u niet gereageerd op herinneringen van uw zorgverzekeraar. Daarom heeft uw zorgverzekeraar u bij ons aangemeld.

Wat betekent dit voor mij?

U betaalt voortaan een hogere, 'bestuursrechtelijke' zorgpremie aan ons, het CAK. In 2020 is deze premie € 141,50 per persoon, per maand (in 2019 was dat € 138,50). U betaalt dus geen zorgpremie meer aan uw zorgverzekeraar. Wel blijft u verzekerd bij uw zorgverzekeraar.

Meer weten? Lees het document Heeft u vragen? Regeling wanbetalers (13-03-2020, pdf, 31 kB). Hierin vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de regeling wanbetalers.

Onterecht aangemeld?

Vindt u dat u onterecht bij ons bent aangemeld? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Lees ook: Ik ben onterecht aangemeld. Wat nu?

Let op

Met de hogere (bestuursrechtelijke) premie betaalt u geen schuld af bij uw zorgverzekeraar. Die moet u nog steeds zelf aanpakken. Bijvoorbeeld door een betalingsregeling met uw zorgverzekeraar af te spreken.

Hoe u de premie moet betalen, hangt af van uw situatie.

Heeft u werk of een uitkering?

Dan krijgt uw werkgever of uitkeringsinstantie van ons de opdracht om de premie in te houden op uw loon of uw uitkering. Dit heet broninhouding.

Kan het CAK de premie niet op uw inkomen inhouden?

Dan moet u zelf onze premie via een betaalverzoek betalen. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) stuurt u maandelijks een betaalverzoek.

Ontvangt u zorgtoeslag en betaalt u via betaalverzoeken?

Uw zorgtoeslag gaat naar het CJIB. Het CJIB gebruikt deze toeslag om een deel van uw premie te betalen. De rest van de premie moet u zelf betalen via een betaalverzoek van het CJIB.

U kunt de premie niet op een andere manier betalen.

Als u voor de regeling wanbetalers afgemeld wilt worden, moet u eerst de premieachterstand (schuld) bij uw zorgverzekeraar afbetalen. Alleen uw zorgverzekeraar kan u bij ons afmelden.

Lees meer over afgemeld worden voor de regeling wanbetalers

Lukt het niet om de schuld bij uw zorgverzekeraar zelf op te lossen? Dan is het verstandig om contact te zoeken met uw gemeente. Vraag daar om een schuldhulpverlener. Lastige schulden zijn een goede reden om schuldhulpverlening aan te vragen. Een schuldhulpverlener zet de betaalproblemen met u op een rij en maakt een plan om ze op te lossen.

Wat doet schuldhulpverlening?

Schuldhulpverlening onderzoekt uw achterstanden en helpt u om ze op te lossen.

Voorstel voor schuldregeling

Een schuldhulpverlener kan bijvoorbeeld met u een betaalvoorstel maken voor de schuld bij uw zorgverzekeraar. Als uw zorgverzekeraar deze schuldregeling accepteert, dan meldt hij u af bij het CAK.

Stabilisatieovereenkomst

Soms moet uw schuldhulpverlener uw schulden eerst verder uitzoeken. Dit kan in een ‘stabilisatieperiode’ van maximaal 8 maanden. Uw schuldhulpverlener werkt intussen met u aan een voorstel om uw schulden bij de zorgverzekeraar (en bij andere schuldeisers) te regelen. U moet hiervoor wel een stabilisatieovereenkomst afsluiten met uw schuldhulpverlener. En uw zorgverzekeraar moet deze overeenkomst goedkeuren.

Lees meer over de stabilisatieovereenkomst en uw afmelding bij ons

Lees meer over wat schuldhulpverlening voor u kan doen

Er zijn verschillende situaties waarin de zorgverzekeraar u weer aanmeldt:

 • U had een betalingsregeling met uw zorgverzekeraar. Maar u heeft zich niet aan de afspraken gehouden.
 • U had een stabilisatieovereenkomst met een schuldhulpverlener. Maar de schuldregeling die u samen heeft voorbereid, is mislukt.
 • U heeft uw zorgpremies niet op tijd aan uw zorgverzekeraar betaald. Nu heeft u opnieuw een schuld van 6 maandpremies opgebouwd.

Onterecht aangemeld?

Vindt u dat u onterecht bij ons bent aangemeld? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Lees ook: Ik ben onterecht aangemeld. Wat nu?

 

U kunt zich niet zelf afmelden bij het CAK. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar. Alleen uw zorgverzekeraar kan u afmelden bij ons.

Komt u er niet uit met uw zorgverzekeraar? Neem dan contact op met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Deze stichting bemiddelt als verzekerden en zorgverzekeraars het niet eens kunnen worden met elkaar.
 

Ja, u kunt gewoon naar de dokter en de apotheek. U blijft namelijk verzekerd bij uw zorgverzekeraar voor zorg uit het basispakket van de zorgverzekering (Rijksoverheid.nl). In uw zorgpolis staat welke medische kosten u vergoed krijgt.

Heeft u rekeningen zelf betaald? Dan kunt u die indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan de vergoeding voor uw rekeningen mogelijk wel verrekenen met uw schuld.

Ben ik nog aanvullend verzekerd?

Uw zorgverzekeraar heeft het recht om uw aanvullende verzekering te stoppen als u uw premies niet heeft betaald. Zoek contact met uw zorgverzekeraar als u wilt weten of u nog aanvullend verzekerd bent.

Dat kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. Daar heeft u de schuld namelijk opgebouwd. U moet die schuld daarom ook daar aflossen. Bijvoorbeeld door een betalingsregeling met uw zorgverzekeraar af te spreken.

Wat zit er in de schuld bij de zorgverzekeraar?

De schuld bij uw zorgverzekeraar is meer dan alleen de zorgpremies (basispakket) die u niet heeft betaald. Er kunnen andere kosten bij zitten zoals de incassokosten (voor de ingeschakelde deurwaarder), eigen risico, rente of zorgkosten. Ook deze kosten moet u zelf betalen.

Let op

Met de hogere (bestuursrechtelijke) premie betaalt u geen schuld af bij uw zorgverzekeraar. Die moet u nog steeds zelf aanpakken. Bijvoorbeeld door een betalingsregeling met uw zorgverzekeraar af te spreken.

Premie betalen via loon of uitkering

Zit u bij ons in de regeling wanbetalers? Dan vragen wij aan het UWV of u een inkomen heeft van een Nederlandse werkgever of organisatie. Iedereen met een inkomen staat namelijk bij het UWV in een systeem. Een inkomen kan zijn: loon, pensioen of een uitkering.

Daarna vragen wij de werkgever of organisatie die uw inkomen uitbetaalt om de bestuursrechtelijke premie daarop in te houden. Uw werkgever of uitkeringsorganisatie maakt de premie dan iedere maand aan ons over.

Staan er gezinsleden van 18 jaar of ouder op uw polis? Dan betaalt u ook voor hen bestuursrechtelijke premie. Die premie laten wij niet op uw loon of uitkering inhouden. U betaalt voor hen altijd via betaalverzoeken die u van het CJIB ontvangt.

U kunt uw polis bij de zorgverzekeraar ook laten splitsen zodat uw gezinsleden van 18 jaar of ouder op een eigen polis komen te staan. Zij moeten vanaf de splitsing dan zelf hun premie gaan betalen.

Voor kinderen jonger dan 18 jaar betaalt u geen premie. Zij zijn gratis meeverzekerd.

Nee, dat kan niet. Uw situatie bepaalt hoe het CAK de premie bij u int. U kunt de premie niet zelf overmaken naar het CAK.

Lees meer over hoe u de premie moet betalen
 

Uw werkgever is verplicht de premie aan ons af te dragen. Doet hij dat niet of betaalt hij een maandpremie te laat? Dan geven wij uw werkgever opdracht onze premie alsnog te betalen.

Let op

Achteraf kan uw werkgever die premie niet meer op u verhalen. U hoeft die dus niet meer terug te betalen aan uw werkgever.

Als er beslag ligt op uw inkomen dan heeft u recht op een beslagvrije voet. Op dit deel van het inkomen mag de deurwaarder geen beslag leggen. Betaalt u (bestuursrechtelijke) premie aan ons? Dan moet de deurwaarder uw beslagvrije voet opnieuw berekenen.

Let op

De deurwaarder moet wel weten dat u ons bestuursrechtelijke premie betaalt.

 • Betaalt u onze premie via betaalverzoeken? Informeer de deurwaarder dan zelf.
 • Betaalt u bestuursrechtelijke premie via uw inkomen (broninhouding)? Dan moet uw werkgever dit aan de deurwaarder melden. Maar u kunt het ook altijd zelf doorgeven.

Als dit is doorgegeven dan berekent de deurwaarder uw beslagvrije voet opnieuw.

U kunt dit per post of per e-mail aan ons melden. Wij geven uw werkgever of uitkeringsinstantie nog een keer opdracht om te stoppen met inhouden.

Staan er gezinsleden van 18 jaar of ouder op uw polis? Ook voor hen betaalt u bestuursrechtelijke premie. U krijgt daarvoor betaalverzoeken van het CJIB.

Let op

Het CJIB ontvangt de zorgtoeslag van uw meeverzekerde gezinsleden, voor hun premie. Vindt u het onterecht dat het CJIB zorgtoeslag omleidt? Dan moet u contact zoeken met het CJIB.

Premie betalen via betaalverzoeken CJIB

Betaalverzoeken zijn een manier om uw bestuursrechtelijke premie te betalen.

We controleren na de aanmelding altijd eerst of we uw premie door uw werkgever of uitkeringsorganisatie kunnen laten inhouden op uw inkomen. Als inhouden niet mogelijk is, dan krijgt u betaalverzoeken van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Wij kunnen deze manier van innen niet veranderen.

U ontvangt betaalverzoeken om uw bestuursrechtelijke premie te betalen als u bijvoorbeeld:

 • geen vast loon heeft of een te laag inkomen om onze premie op in te houden
 • uitzendkracht bent (zonder dienstverband)
 • een werkloosheidsuitkering (WW) ontvangt of in de Ziektewet zit

Heeft u meeverzekerde gezinsleden van 18 jaar of ouder? Voor hen ontvangt u aparte betaalverzoeken.

Let op

Als het CJIB uw zorgtoeslag krijgt om uw bestuursrechtelijke premie te betalen, dan vindt u op het betaalverzoek van CJIB alleen het restbedrag.

U moet het bedrag binnen 6 weken na het betaalverzoek betalen. Anders stuurt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) u een aanmaning. U moet de premie dan binnen 2 weken betalen. Dat is uw laatste mogelijkheid om het premiebedrag zelf over te maken. Daarna schakelt het CJIB een deurwaarder in. Dit leidt tot extra kosten en die kosten moet u zelf betalen.

Nee, u kunt geen betalingsregeling afspreken voor onze premie. Die betaalt u namelijk al per maand.

Let op

U kunt altijd bij uw zorgverzekeraar informeren naar een regeling om uw achterstanden daar te betalen. Als uw zorgverzekeraar u een betalingsregeling geeft, kan hij u afmelden bij ons. Wij stoppen dan (tijdelijk) met premie innen.

 

Als u onze premie via betaalverzoeken betaalt, krijgt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) uw zorgtoeslag via de Belastingdienst. U ontvangt uw zorgtoeslag dan niet meer zelf. Op deze manier betaalt u al een deel van de premie die u moet betalen. Hier is zorgtoeslag ook voor bedoeld.
Voor de rest van het premiebedrag krijgt u een betaalverzoek van het CJIB.

Vindt u dat uw zorgtoeslag onterecht wordt omgeleid? Neem dan contact op met het CJIB. Als blijkt dat u zelf uw zorgtoeslag moet ontvangen, dan betaalt het CJIB de omgeleide bedragen aan u uit.

Let op

Heeft u deze maand een brief gekregen dat u uw zorgpremie via uw inkomen gaat betalen? En heeft u 20 augustus niet uw zorgtoeslag ontvangen? Door een vergissing van het CJIB is uw zorgtoeslag niet aan u betaald.

Uw zorgtoeslag wordt uiterlijk woensdag 26 augustus door het CJIB overgemaakt naar uw bankrekening. U hoeft hiervoor niets te doen. Excuses voor het ongemak.

Zorgtoeslag is bedoeld voor mensen met weinig inkomen. De toeslag is bedoeld om een deel van de zorgpremie mee te betalen. U vraagt zorgtoeslag aan bij de Belastingdienst. Die bepaalt of u de toeslag krijgt. Heeft u gezinsleden van 18 jaar of ouder, vraag dan of zij ook recht hebben op zorgtoeslag.

Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl.
 

Afmelding

Uw zorgverzekeraar meldt u in de volgende situaties bij ons af:

 1. U heeft geen schuld meer.
 2. Uw zorgverzekeraar is akkoord gegaan met een regeling om uw schuld te betalen. Bijvoorbeeld:

  • bij een (minnelijke) schuldregeling (dit regelt u samen met een schuldhulpverlener)

  • u bent toegelaten tot de wettelijke schuldsanering of Wsnp (dit vraagt u aan samen met een schuldhulpverlener).

Wat gebeurt er na de afmelding?

Na afmelding betaalt u weer de gewone zorgpremie aan uw zorgverzekeraar. U betaalt dus geen hogere premie meer aan het CAK. Dit betekent dat er geen hogere premie meer wordt ingehouden op uw inkomen. Betaalde u de hogere premie per betaalverzoek aan het CJIB? Dan ontvangt u die niet meer.

De schuld die u heeft opgebouwd bij het CAK voor de wanbetalersregeling wordt na de definitieve afmelding kwijtgescholden.

Tip

Voor schuldhulpverlening kunt u terecht bij uw gemeente. De schuldhulpverleners weten precies welke organisaties in uw regio hulp kunnen bieden. Daarnaast werken gemeenten samen met de Kredietbank Nederland en organisaties voor maatschappelijk werk.

Heeft u een bijstandsuitkering? Vraag dan bij uw gemeente naar de uitstroomregeling voor bijstandsgerechtigden (‘Regeling uitstroom’).

Lees meer over afmelding door de zorgverzekering

U wilt uw schuld bij uw zorgverzekeraar in delen (termijnen) afbetalen. Bel of mail uw zorgverzekeraar en vraag om een betalingsregeling voor uw hele schuld daar. Op de website Zorgverzekeringslijn.nl vindt u tips hiervoor.

Heeft uw zorgverzekeraar een deurwaarder ingeschakeld? Spreek dan een betalingsregeling af met de deurwaarder. De deurwaarder geeft dan aan uw zorgverzekeraar door dat u een betalingsregeling heeft afgesproken. 

Voorlopige afmelding

Als uw zorgverzekeraar akkoord gaat met een betalingsregeling, dan meldt hij u bij ons af. Dit is eerst een voorlopige afmelding. U krijgt hierover een brief van ons.

Verder verandert het volgende voor u:

 • U betaalt weer de gewone zorgpremie aan uw zorgverzekeraar. U betaalt dus geen hogere premie meer aan het CAK.
 • U betaalt iedere maand een bedrag aan uw zorgverzekeraar om uw schuld te betalen.
 • U krijgt uw zorgtoeslag weer zelf.
 • Heeft u nog premies openstaan bij het CJIB? Dan hoeft u deze na afmelding niet te betalen.  

Let op

Houdt u zich niet aan de betalingsregeling? Dan meldt de zorgverzekeraar u weer bij ons aan. U gaat weer de hogere premie betalen aan het CAK via inhouding op uw inkomen of per betaalverzoek aan het CJIB.

Definitieve afmelding

Als u uw schuld helemaal heeft betaald, dan meldt de zorgverzekeraar u definitief bij ons af.

Lees meer over de hoogte van uw schuld bij de zorgverzekeraar

De schuldhulpverlener heeft tijd nodig om uw schulden op een rij te zetten. Dat kan in een ‘stabilisatieperiode’ van maximaal 8 maanden.

Stabilisatieovereenkomst

U sluit met uw schuldhulpverlener een stabilisatieovereenkomst, die uw zorgverzekeraar moet goedkeuren. Gaat uw zorgverzekeraar akkoord, dan meldt hij u af bij ons. Dit is eerst een voorlopige afmelding. U betaalt weer de gewone zorgpremie aan uw zorgverzekeraar. U betaalt dus geen hogere premie meer aan ons.

Voorstel voor schuldregeling

Uw schuldhulpverlener werkt in de stabilisatieperiode met u aan een voorstel om uw schulden op te lossen. Samen stuurt u dit voorstel voor een schuldregeling naar uw zorgverzekeraar, die akkoord moet gaan. In het voorstel wordt uw hele schuld bij de zorgverzekeraar aangepakt, ook bedragen die al bij een deurwaarder liggen.

Lees wat er na de stabilisatieperiode gebeurt

Heeft u premie te veel betaald? Die krijgt u terug nadat u bent afgemeld.

 • Is de premie ingehouden op uw loon of uitkering? Dan storten wij dat bedrag onmiddellijk terug naar uw werkgever of uitkeringsinstantie.
 • Heeft u uw premie aan het CJIB betaald? Dan stort het CJIB het bedrag binnen twee weken terug.

Wordt er geen bedrag uitbetaald? Dan is uw eindsaldo 0 euro. 

Lees meer hoe ik kan inzien wat ik heb betaald

Nee, sinds 1 augustus 2018 versturen wij geen eindafrekeningen meer. Als u definitief bent afgemeld door uw zorgverzekeraar, dan hoeft u niets meer aan ons te betalen. U krijgt hier ook bericht van.

Heeft u meer bestuursrechtelijke premie betaald dan u ons hoefde te betalen? Dan krijgt u de te veel betaalde premie terug.

Tip

Als u nog bij ons bent aangemeld, dan moet u de bestuursrechtelijke premie gewoon aan ons blijven betalen. Als u definitief bent afgemeld door uw zorgverzekeraar, dan krijgt u hier bericht van. 

Lees meer over de afgeschafte eindafrekening

Zodra uw zorgverzekeraar u definitief bij ons afmeldt, stoppen wij met premie innen. U ontvangt daarover een afmeldbrief. Daarna krijgt u geen brieven meer van ons. We sluiten dan uw dossier.

Samen met uw afmeldbrief versturen we ook een brief naar uw werkgever of uitkeringsinstantie. Daarin staat precies wanneer die moet stoppen met inhouden.

U heeft daarna voor uw zorgverzekering alleen nog met uw zorgverzekeraar te maken. Uw zorgverzekeraar meldt u alleen weer aan bij het CAK als u opnieuw een achterstand opbouwt van 6 maandpremies.

Let op

Als uw werkgever of uitkeringsinstantie zijn administratie niet op tijd aanpast, houdt hij misschien een keer te veel premie in. Die premie krijgt u terug.

Het kan gebeuren dat bij het CAK nog een schuld voor de bestuursrechtelijke premie openstaat op het moment dat iemand overlijdt. Achterstanden voor onze premie vervallen bij het overlijden. Erfgenamen hoeven een premieschuld bij het CAK dus niet meer te betalen.

Is er te veel aan het CAK betaald, dan betalen wij dat bedrag uit aan de erfgenamen. Zij moeten ons dan wel een verklaring van erfrecht toesturen.

Wijzigingen doorgeven

Als u onder de regeling wanbetalers valt, kunt u veranderingen in uw gegevens alleen met een brief aan ons doorgeven. Informeer ons tijdig als u bijvoorbeeld uit dienst gaat: bij pensioen, ontslag of een andere baan. Is uw inkomen onregelmatig, of te weinig om onze premie mee te betalen? Dan zorgen wij dat u betaalverzoeken van het CJIB ontvangt.

Stuur ook het bewijs mee, zoals een kopie van uw ontslagbrief of de beslissing van uw uitkeringsinstantie.

Stuur uw brief en het bewijs naar:

CAK
Antwoordnummer 91036
2509 VC Den Haag

Let op

Zorg dat uw adres altijd goed geregistreerd staat bij uw gemeente. Dan hoeft u ons geen adreswijziging te sturen op het moment dat u verhuist. Een extra postadres moet u (of uw bewindvoerder) wel aan het CAK doorgeven.

 

Nee. U kunt onze manier van innen niet veranderen.

Als het mogelijk is, laten wij de premie altijd inhouden op uw inkomen. Kunnen wij de premie niet laten inhouden? Dan krijgt u van ons betaalverzoeken via het CJIB.

Lees ook: Hoe moet ik de premie betalen?

Als uw werkgever failliet is gegaan, kan hij de premie niet meer op uw inkomen inhouden. Tot de datum van het faillissement (uitspraak van de rechter) moet de werkgever uw premie aan ons blijven betalen.

Vanaf de datum van het faillissement moet u de premie zelf aan ons betalen. Als het kan, laten wij de premie weer inhouden op uw inkomen (loon of uitkering). Kan dit niet? Dan ontvangt u iedere maand een betaalverzoek van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Hiermee kunt u de premie aan ons  betalen.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.