Regeling wanbetalers

Betaalt u 6 maanden of langer geen premie voor uw zorgverzekering en reageert u niet op betalingsherinneringen? Dan wordt u bij het CAK aangemeld voor de regeling wanbetalers. Via onderstaande linkjes klikt u direct door naar de informatie die voor u interessant is.

Ik ben aangemeld

U heeft  6 maanden of langer geen premie voor uw zorgverzekering betaald. Ook heeft u niet gereageerd op herinneringen van uw zorgverzekeraar. Daarom heeft uw zorgverzekeraar u bij ons aangemeld.

Wat betekent dit voor mij?

U betaalt aan ons 'bestuursrechtelijke premie'. In 2018 is deze premie € 136,67 per persoon, per maand. U betaalt dus niet langer zorgpremie aan uw zorgverzekeraar. Wel blijft u verzekerd bij uw eigen zorgverzekeraar.

Vindt u dat u onterecht bij ons bent aangemeld? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
Lees ook: Ik ben onterecht aangemeld. Hoe kan ik mij weer afmelden?

Bekijk ons YouTube-filmpje over de regeling wanbetalers. Ook het document 'Heeft u vragen?' (13-10-2017, pdf, 139 kB) beantwoordt vragen na uw aanmelding.

Let op
Door ons bestuursrechtelijke premie te betalen, lost u niet de schuld af bij uw zorgverzekeraar. Die moet u nog steeds zelf aflossen.

Hoe u de premie moet betalen, hangt af van uw situatie.

 • Heeft u werk of een uitkering?
  Dan krijgt uw werkgever of uitkeringsinstantie van ons de opdracht om de premie in te houden op uw loon of uw uitkering. Dit heet broninhouding.
 • Kan het CAK de premie niet op uw inkomen inhouden?
  Dan moet u zelf onze premie met acceptgiro's betalen. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) stuurt u maandelijks een acceptgiro.
 • Ontvangt u zorgtoeslag en betaalt u via acceptgiro’s?
  Uw zorgtoeslag gaat naar het CJIB. Het CJIB gebruikt deze toeslag om een deel van uw premie te betalen. De rest van de premie moet u zelf betalen met de acceptgiro van het CJIB.

U kunt de premie niet op een andere manier betalen.

Alleen uw zorgverzekeraar kan u afmelden voor de regeling wanbetalers. U moet eerst de schuld bij uw zorgverzekeraar aanpakken om afgemeld te worden.

Kijk op Zorgverzekeringslijn.nl wat u kunt doen aan betalingsproblemen bij de zorgverzekeraar. En hoe u een betalingsregeling of een schuldhulpverlener aanvraagt.

Heeft u een regeling of betaalvoorstel afgesproken met uw zorgverzekeraar? Dan meldt hij u af bij ons.

Lees wanneer uw zorgverzekeraar u nog meer kan afmelden
 

Op Zorgverzekeringslijn.nl staat wat u kunt doen als u betalingsproblemen bij uw zorgverzekeraar wilt oplossen.

Heeft u nog andere achterstanden dan de schuld bij uw zorgverzekeraar? Dan is het verstandig contact te zoeken met uw gemeente. Vraag daar om een schuldhulpverlener. Lastige schulden zijn een goede reden om schuldhulpverlening aan te vragen. Een schuldhulpverlener zet uw betaalproblemen met u op een rij en maakt een plan om ze op te lossen.
 

Lees meer over wat schuldhulpverlening voor u kan doen

Er zijn verschillende situaties waarin de zorgverzekeraar u weer aanmeldt:

 • U had een betalingsregeling met uw zorgverzekeraar. Maar u heeft zich niet aan de afspraken gehouden.
 • U had een stabilisatieovereenkomst met een schuldhulpverlener. Maar de schuldregeling die u samen heeft voorbereid, is mislukt.
 • U heeft uw zorgpremies niet op tijd aan uw zorgverzekeraar betaald. Nu heeft u opnieuw een schuld van 6 maandpremies opgebouwd.

Denkt u dat u onterecht weer bent aangemeld? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
 

U kunt zich niet zelf afmelden bij het CAK. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar. Alleen uw zorgverzekeraar kan u afmelden bij ons.

Komt u er niet uit met uw zorgverzekeraar? Neem dan contact op met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Deze stichting bemiddelt als verzekerden en zorgverzekeraars het niet eens kunnen worden met elkaar.
 

Ja, u kunt gewoon naar de dokter en de apotheek. U blijft namelijk verzekerd voor zorg uit het basispakket van de zorgverzekering, bij uw eigen zorgverzekeraar. In uw zorgpolis staat welke medische kosten u vergoed krijgt.

Heeft u rekeningen zelf betaald? Die kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan de vergoedingen voor uw rekeningen wel verrekenen met uw schuld daar.

Ben ik nog aanvullend verzekerd?

Uw zorgverzekeraar heeft het recht om uw aanvullende verzekering te stoppen als u uw premies niet heeft betaald. Zoek contact met uw zorgverzekeraar als u wilt weten of u nog aanvullend verzekerd bent.
 

Dat kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. Daar heeft u de schuld namelijk opgebouwd. U moet die schuld daarom ook daar aflossen. U kunt voor uw schuld bij de zorgverzekeraar een betalingsregeling aanvragen.

Let op

Door onze premie te betalen, lost u niet uw schuld af bij uw zorgverzekeraar.

Wat zit er in de schuld bij de zorgverzekeraar?

De schuld bij uw zorgverzekeraar is meer dan alleen de zorgpremies (basispakket) die u niet heeft betaald. Er kunnen andere kosten bij zitten zoals de incassokosten (voor de ingeschakelde deurwaarder), eigen risico, rente of zorgkosten. Ook deze kosten moet u zelf betalen.

Premie betalen via loon of uitkering

Zit u bij ons in de regeling wanbetalers? Dan vragen wij aan het UWV of u een inkomen heeft van een Nederlandse werkgever of organisatie. Iedereen met een inkomen staat namelijk bij het UWV in een systeem. Een inkomen kan zijn: loon, pensioen of een uitkering.

Daarna vragen wij de werkgever of organisatie die uw inkomen uitbetaalt om de bestuursrechtelijke premie daarop in te houden. Uw werkgever of uitkeringsorganisatie maakt de premie dan iedere maand aan ons over.

Staan er gezinsleden van 18 jaar of ouder op uw polis? Dan betaalt u ook voor hen bestuursrechtelijke premie. Die premie laten wij niet op uw loon of uitkering inhouden. U betaalt voor hen altijd via acceptgiro’s die u van het CJIB ontvangt. Voor kinderen jonger dan 18 jaar betaalt u geen premie. Zij zijn gratis meeverzekerd.

Nee, dat kan niet. Uw situatie bepaalt hoe het CAK de premie bij u int. U kunt de premie niet zelf overmaken naar het CAK.

Lees meer over hoe u de premie moet betalen
 

Uw werkgever is verplicht de premie aan ons af te dragen. Doet hij dat niet of betaalt hij een maandpremie te laat? Dan geven wij uw werkgever opdracht onze premie alsnog te betalen.

Let op

Achteraf kan uw werkgever die premie niet meer op u verhalen. U hoeft die dus niet meer terug te betalen aan uw werkgever.
 

Als er beslag ligt op uw inkomen dan heeft u recht op een beslagvrije voet. Op dit deel van het inkomen mag de deurwaarder geen beslag leggen. Betaalt u (bestuursrechtelijke) premie aan ons? Dan moet de deurwaarder uw beslagvrije voet opnieuw berekenen.

Let op

De deurwaarder moet wel weten dat u ons bestuursrechtelijke premie betaalt.

 • Betaalt u onze premie met acceptgiro’s? Informeer de deurwaarder dan zelf.
 • Betaalt u bestuursrechtelijke premie via uw inkomen (broninhouding)? Dan moet uw werkgever dit aan de deurwaarder melden. Maar u kunt het ook altijd zelf doorgeven.

Als dit is doorgegeven dan berekent de deurwaarder uw beslagvrije voet opnieuw.

U kunt dit per post of per e-mail aan ons melden. Wij geven uw werkgever of uitkeringsinstantie nog een keer opdracht om te stoppen met inhouden.

Staan er gezinsleden van 18 jaar of ouder op uw polis? Ook voor hen betaalt u bestuursrechtelijke premie. U krijgt daarvoor acceptgiro’s van het CJIB.

Let op

Het CJIB ontvangt de zorgtoeslag van uw meeverzekerde gezinsleden, voor hun premie. Vindt u het onterecht dat het CJIB zorgtoeslag omleidt? Dan moet u contact zoeken met het CJIB.

Premie betalen via acceptgiro’s CJIB

Acceptgiro’s zijn een manier om u bestuursrechtelijke premie te laten betalen.

We controleren na de aanmelding altijd eerst of we uw premie door uw werkgever of uitkeringsorganisatie kunnen laten inhouden op uw inkomen. Als inhouden niet mogelijk is, dan krijgt u acceptgiro’s van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Wij kunnen deze manier van innen niet veranderen.

U krijgt acceptgiro’s voor uw eigen premie als u bijvoorbeeld:

 • geen vast loon heeft of een te laag inkomen om onze premie op in te houden
 • uitzendkracht bent (zonder dienstverband)
 • een werkloosheidsuitkering (WW) ontvangt of in de Ziektewet zit

U moet uw bestuursrechtelijke premie dan zelf met acceptgiro’s betalen.

Heeft u meeverzekerde gezinsleden van 18 jaar of ouder? Voor hen ontvangt u aparte acceptgiro’s.

Let op

Als het CJIB uw zorgtoeslag krijgt om uw bestuursrechtelijke premie te betalen, dan vindt u op de CJIB-acceptgiro alleen het restbedrag.
 

U moet de acceptgiro binnen 6 weken betalen. Anders stuurt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) u een aanmaning. U moet de premie dan binnen 2 weken betalen. Dat is uw laatste mogelijkheid om het premiebedrag zelf over te maken. Daarna schakelt het CJIB een deurwaarder in. Dit leidt tot extra kosten en die kosten moet u zelf betalen.

Nee. Alleen onze eindafrekening kunt u in termijnen afbetalen. Tijdens uw aanmelding kunt u geen betalingsregeling krijgen voor onze premie. Die betaalt u namelijk al per maand.

Let op

U kunt altijd bij uw zorgverzekeraar informeren naar een regeling om uw achterstanden daar te betalen. Als uw zorgverzekeraar u een betalingsregeling geeft, kan hij u afmelden bij ons. Wij stoppen dan (tijdelijk) met premie innen.

Als u onze premie met acceptgiro’s betaalt, krijgt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) uw zorgtoeslag via de Belastingdienst. U ontvangt uw zorgtoeslag dan niet meer zelf. Op deze manier betaalt u al een deel van de premie die u moet betalen. Hier is zorgtoeslag ook voor bedoeld.
Voor de rest van het premiebedrag krijgt u een acceptgiro van het CJIB.

Vindt u dat uw zorgtoeslag onterecht wordt omgeleid? Neem dan contact op met het CJIB. Als blijkt dat u zelf uw zorgtoeslag moet ontvangen, dan betaalt het CJIB de omgeleide bedragen aan u uit.

Zorgtoeslag is bedoeld voor mensen met weinig inkomen. De toeslag is bedoeld om een deel van de zorgpremie mee te betalen. U vraagt zorgtoeslag aan bij de Belastingdienst. Die bepaalt of u de toeslag krijgt.

Meer informatie vindt u op www.toeslagen.nl.
 

Afmelding en eindafrekening

In de volgende situaties meldt een zorgverzekeraar u af:

 • Uw zorgverzekeraar heeft een betalingsregeling met u goedgekeurd.
 • Uw zorgverzekeraar heeft uw stabilisatieovereenkomst met een schuldhulpverlener  of bewindvoerder goedgekeurd.
 • U heeft een bijstandsuitkering en uw gemeente helpt u om uit de regeling wanbetalers te komen.
 • U heeft uw totale schuld afgelost bij de zorgverzekeraar en bij deurwaarders die de zorgverzekeraar heeft ingeschakeld.
 • Uw zorgverzekeraar is akkoord gegaan met een minnelijke schuldregeling voor uw schulden.
 • U bent toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen - WSNP).

Let op

Voor een stabilisatieovereenkomst, of voor een schuldregeling of schuldsanering heeft u een schuldhulpverlener nodig. Vraag bij uw gemeente naar schuldhulpverlening. Of kijk op Zorgverzekeringslijn.nl.
 

U wilt uw schuld bij uw zorgverzekeraar in delen (termijnen) afbetalen. Bel of mail uw zorgverzekeraar en vraag daar om een betalingsregeling voor uw hele schuld daar. Kijk op Zorgverzekeringslijn.nl als u hier tips of hulp bij nodig heeft.

Als uw zorgverzekeraar een betalingsregeling met u accepteert, dan meldt hij u af bij ons (eerst tijdelijk).

Let op

Heeft uw zorgverzekeraar al een deurwaarder voor u ingeschakeld? Zorg dat uw betalingsregeling ook dat deel van uw schuld regelt. Dan kan uw zorgverzekeraar u na het aflossen definitief afmelden.

Lees meer over de hoogte van uw schuld bij de zorgverzekeraar

Uw zorgverzekeraar meldt u af. Het CAK krijgt bericht als de zorgverzekeraar uw betalingsregeling heeft goedgekeurd.

Er verandert daarna het volgende voor u:

 • Het CAK (ook het CJIB) stopt bij u met innen, de bestuursrechtelijke premie wordt tijdelijk ‘opgeschort’. U krijgt hierover een brief van ons.
 • U gaat weer zorgpremie betalen aan uw zorgverzekeraar.
 • U betaalt iedere maand een bedrag aan uw zorgverzekeraar om de schuld daar af te lossen.
 • U krijgt uw zorgtoeslag weer zelf.

Let op

Het lijkt alsof u dubbel premie betaalt in de laatste maand van uw aanmelding bij ons. Want u betaalt dan nog eenmaal onze premie, maar de zorgpremie van uw zorgverzekeraar gaat die maand ook weer lopen. In Nederland betalen we zorgpremie namelijk altijd vooruit, voor de maand erna.

Als uw afmelding definitief wordt

De afmelding tijdens uw betalingsregeling is tijdelijk. Uw zorgverzekeraar meldt u definitief af als u alle afspraken bent nagekomen en uw lopende zorgpremie steeds op tijd heeft betaald. U krijgt daarna een eindafrekening van ons.

Let op

Houdt u zich tijdens uw betalingsregeling niet aan uw betaalafspraken? Dan meldt uw zorgverzekeraar u opnieuw bij ons aan en gaan wij onze premie weer bij u innen. Had u op uw afmelddatum nog een achterstand bij ons? Die schuld gaat het CJIB na uw aanmelding weer innen.

Schuldhulpverlening heeft tijd nodig om uw schulden op een rij te zetten. Dat kan in een ‘stabilisatieperiode’ van maximaal 8 maanden.

U sluit met uw schuldhulpverlener een stabilisatieovereenkomst, die uw zorgverzekeraar moet goedkeuren. Gaat uw zorgverzekeraar akkoord, dan meldt hij u af bij ons. U gaat weer zorgpremie betalen aan uw zorgverzekeraar en u hoeft onze premie (tijdelijk) niet meer te betalen.

Uw schuldhulpverlener werkt in de stabilisatieperiode met u aan een voorstel om uw schulden op te lossen. Samen stuurt u dit voorstel voor een (minnelijke) schuldregeling naar uw zorgverzekeraar, die akkoord moet gaan. In het voorstel wordt uw hele schuld bij de zorgverzekeraar aangepakt, ook bedragen die al bij een deurwaarder liggen.

Lees wat er na de stabilisatieperiode gebeurt

Voordat wij een eindafrekening opstellen, moeten we eerst de laatste betalingen afwachten. Wij ontvangen nog betalingen van werkgevers, uitkeringsinstanties en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Pas als alle betalingen bij ons bekend zijn, kunnen we de eindafrekening maken. Dit kan na uw afmelding 8 tot 10 weken duren.

Een eindafrekening is een overzicht met de premies die u ons al heeft betaald en bedragen die u misschien nog moet betalen. U krijgt uw eindafrekening 8 tot 10 weken nadat uw zorgverzekeraar u definitief bij ons heeft afgemeld.

Op de eindafrekening staat een totaalbedrag. Heeft u meer betaald dan het totaalbedrag? Dan storten we dat aan u terug.

Staat op de eindafrekening een bedrag om te betalen? Dat betaalt u ons alleen als het bedrag € 50,- of hoger is. Deze restschuld mag u in termijnen betalen. U ontvangt hiervoor een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), met een betaalvoorstel.

Bekijk ons YouTube-filmpje over hoe de eindafrekening is opgebouwd.
 

Ja, u mag de restschuld in termijnen betalen. Als u hier gebruik van wilt maken dan ontvangt u automatisch elke maand een acceptgiro voor de volgende termijn.

Ik kan de eindafrekening echt niet betalen, wat nu?

Soms meldt de deurwaarder ons dat u op dat moment uw eindafrekening echt niet kunt betalen. Dan stoppen wij tijdelijk het incassoproces. Wel controleert de deurwaarder één maal per jaar of u op een later tijdstip misschien wel kunt betalen. Als dat zo is, dan starten wij opnieuw het incassoproces.
 

Zodra uw zorgverzekeraar u definitief bij ons afmeldt, stoppen wij met het innen van onze premie. Wij sturen dan een brief aan uw werkgever of uitkeringsinstantie. Hierin staat ook precies wanneer hij moet stoppen met inhouden.

U ontvangt 8 tot 10 weken na de afmeldbrief onze eindafrekening: een overzicht met alle betaalde en nog niet betaalde premiebedragen. Heeft u het bedrag op de eindafrekening betaald? Dan krijgt u geen brieven meer van ons. Wij sluiten dan uw dossier.

U heeft daarna voor uw zorgverzekering alleen nog met uw zorgverzekeraar te maken. Uw zorgverzekeraar meldt u alleen weer aan bij het CAK als u opnieuw een achterstand opbouwt van 6 maandpremies.

Let op

Als uw werkgever of uitkeringsinstantie zijn administratie niet op tijd aanpast, houdt hij misschien een keer te veel premie in. Die premie krijgt u terug.

Het kan gebeuren dat bij het CAK nog een schuld voor de bestuursrechtelijke premie openstaat op het moment dat u overlijdt. Achterstanden voor onze premie vervallen bij het overlijden. Erfgenamen hoeven een premieschuld bij het CAK dus niet meer te betalen.

Wij maken wel een eindafrekening voor uw premie en betalingen aan ons. Heeft u te veel aan het CAK betaald, dan betalen wij dat bedrag uit aan uw erfgenamen. Zij moeten ons dan wel een verklaring van erfrecht toesturen.

Wijzigingen doorgeven

Als u onder de regeling wanbetalers valt, kunt u veranderingen in uw gegevens alleen met een brief aan ons doorgeven. Informeer ons tijdig als u bijvoorbeeld uit dienst gaat: bij pensioen, ontslag of een andere baan. Is uw inkomen onregelmatig, of te weinig om onze premie mee te betalen? Dan zorgen wij dat u acceptgiro's van het CJIB ontvangt.

Stuur ook het bewijs mee, zoals een kopie van uw ontslagbrief of de beslissing van uw uitkeringsinstantie.

Stuur uw brief en het bewijs naar:

CAK
Antwoordnummer 91036
2509 VC Den Haag

Let op

Zorg dat uw adres altijd goed geregistreerd staat bij uw gemeente. Dan hoeft u ons geen adreswijziging te sturen op het moment dat u verhuist. Een extra postadres moet u (of uw bewindvoerder) wel aan het CAK doorgeven.

Nee. U kunt onze manier van innen niet veranderen.

Als het mogelijk is, laten wij de premie altijd inhouden op uw inkomen. Kunnen wij de premie niet laten inhouden? Dan krijgt u van ons acceptgiro’s via het CJIB.

Lees ook: Hoe moet ik de premie betalen?

Als uw werkgever failliet is gegaan, kan hij de premie niet meer op uw inkomen inhouden. Tot de datum van het faillissement (uitspraak van de rechter) moet de werkgever uw premie aan ons blijven betalen.

Vanaf de datum van het faillissement moet u de premie zelf aan ons betalen. Als het kan, laten wij de premie weer inhouden op uw inkomen (loon of uitkering). Kan dit niet? Dan ontvangt u iedere maand een acceptgiro van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Hiermee kunt u de premie aan ons  betalen.

Hebben wij de melding van het faillissement te laat ontvangen? Dan moet u misschien nog eerdere maandpremies betalen. U hoeft die bedragen niet meteen te betalen. Wij verrekenen alle betalingen in uw eindafrekening. De brief met de eindafrekening ontvangt u nadat uw zorgverzekeraar u heeft afgemeld bij ons.

Meer vragen over de regeling wanbetalers?

Heeft u een vraag?

Wij helpen u verder.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.