Voor welke hulp of ondersteuning betaal ik een eigen bijdrage?

Er zijn verschillende soorten hulp of ondersteuning die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen. Bijvoorbeeld:

  • begeleiding
  • beschermd wonen
  • dagbesteding
  • hulpmiddelen en voorzieningen
  • hulp bij het huishouden
  • ondersteuning van de mantelzorg

Dit zijn meestal maatwerkvoorzieningen: hulp voor u persoonlijk. Hiervoor mag de gemeente een eigen bijdrage aan u vragen. U betaalt deze eigen bijdrage aan ons, het CAK.

Vormen van hulp of ondersteuning

Begeleiding

Begeleiding is hulp in het dagelijks leven, waardoor u zelfstandig kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld woonbegeleiding, hulp bij de opvoeding, of hulp om gedragsproblemen te verminderen. Begeleiding is één-op-één-ondersteuning. Begeleiding in een groep noemen we meestal dagbesteding.

Dagbesteding

Dagbesteding is hulp bij een zinvolle invulling van uw dag. Zorgaanbieders bieden activiteiten en programma’s aan voor mensen met een beperking.

Beschermd wonen

Woont u in een instelling voor beschermd wonen? Deze zorg valt onder de Wmo, maar de eigen bijdrage is hetzelfde als voor de Wet langdurige zorg (Wlz).
 
Heeft u een persoonsgebonden budget voor beschermd wonen? En ontvangt u deze zorg thuis? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo.

Hulpmiddelen en voorzieningen

Hulpmiddelen en voorzieningen zijn bijvoorbeeld:

  • Een scootmobiel of driewielfiets.
  • Vervoersvoorzieningen zoals collectief vervoer.
  • Een woningaanpassing zoals een traplift of douchestoel.

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden is hulp bij het schoonhouden van uw huis. Bijvoorbeeld schoonmaken, opruimen en bedden opmaken. Uw gemeente bepaalt het tarief voor hulp bij het huishouden.

Mantelzorg

Uw gemeente kan mantelzorgers op verschillende manieren ondersteunen. Bijvoorbeeld met advies of vervangende ondersteuning. Voor vervangende ondersteuning kan uw gemeente een eigen bijdrage vragen.

Let op

De meeste hulp of ondersteuning die de gemeente aanbiedt, valt onder de eigen bijdrage Wmo van maximaal € 19,-. In een enkel geval vraagt uw gemeente nog een aparte bijdrage in de kosten. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. 

 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.