Betalen en de factuur

Betalen

Elke regeling heeft een eigen rekeningnummer.

Lees meer over rekeningnummers

U kunt de factuur voor uw eigen bijdrage op verschillende manieren betalen:

 • U kunt de eigen bijdrage automatisch betalen. U geeft ons dan toestemming om het bedrag op de factuur van uw rekening af te schrijven.

De voordelen van automatisch betalen

 • U betaalt altijd op tijd en met het juiste kenmerk.
 • Een acceptgiro opsturen of zelf het bedrag online betalen hoeft niet meer.
 • Heeft u een keer onvoldoende saldo? Dat kan gebeuren. We proberen het 15 dagen later nog een keer.
 • Bent u het niet eens met een afschrijving? Dan kunt u het bedrag binnen 56 dagen door uw eigen bank terug laten storten op uw rekening.

 

 • U kunt het bedrag ook zelf overmaken op ons rekeningnummer. Bijvoorbeeld via internetbankieren. Vermeld bij uw betaling altijd het factuurnummer of het betalingskenmerk van de acceptgiro.
 • U betaalt met de acceptgiro die bij de factuur zit. Vul de ontbrekende gegevens in en zet uw handtekening. Stuur de acceptgiro naar uw bank.

Ontvangt u zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of beschermd wonen? Dan kunnen wij de eigen bijdrage ook inhouden op uw uitkering of pensioen.

Er zijn verschillende redenen waarom wij een betaling terugstorten. Misschien heeft u niet de juiste betaalgegevens gebruikt. Of misschien stond er (nog) geen bedrag open.

Kies uw regeling en controleer of alles goed is gegaan:

Lees meer over terugstorting per regeling

Dat kan natuurlijk verschillende redenen hebben. De betaling is bijvoorbeeld niet met de juiste gegevens overgemaakt. Of misschien bent u een betaling vergeten. Het kan iedereen gebeuren.

Wij sturen u een herinnering. Daarin vragen wij u om de factuur zo snel mogelijk te betalen. In elk geval binnen de termijn die op de herinnering staat.

Reageert u niet op herinneringen? Dan zetten wij ons incassobureau in. Dit incassobureau brengt u extra kosten in rekening.

Lees meer over onze incassobureaus

U heeft 30 dagen om een factuur voor uw eigen bijdrage te betalen. Kunt u of wilt u een factuur niet meteen betalen? Dan kunt u soms uitstel van betaling aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld als u denkt dat de factuur niet klopt. Of als u wacht op een antwoord op uw aanvraag van een aanpassing.

Wilt u uitstel van betaling? Neem dan altijd contact met ons op. Wij controleren dan of u in aanmerking komt.

Zit u in een traject voor schuldhulpverlening of schuldsanering? Dan sluiten wij een betalingsregeling met u af voor het bedrag dat u nog moet betalen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

Let op: de facturen die u tijdens de schuldhulpverlening van ons ontvangt, moet u wel meteen betalen. Zo voorkomt u nieuwe schulden.

Nee, sinds 2016 hoeft u geen ouderbijdrage Jeugdwet meer te betalen. Heeft u nog openstaande facturen, bijvoorbeeld over het jaar 2015? Deze moet u nog wel betalen.

Heeft u een andere vraag over de ouderbijdrage Jeugdwet? Bel dan naar ons gratis informatienummer 0800-2108.

Factuur

Het kan even duren voordat u een factuur voor uw eigen bijdrage Wet langdurige zorg of Wet maatschappelijke ondersteuning ontvangt. Heeft u na 2 maanden nog steeds geen beschikking of factuur ontvangen? Neem dan contact met ons op. Wij zoeken dan voor u uit of er iets mis is gegaan.

U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:   

Uw zorgaanbieder of gemeente geeft een wijziging van uw zorg of ondersteuning direct aan ons door.

Staan er onverhoopt toch onjuiste gegevens op uw beschikking of factuur? Dan kunt u aan ons de onjuiste zorggevens doorgeven.

Uw zorgaanbieder geeft aan ons door welke zorg of ondersteuning u heeft ontvangen. Wij kunnen u pas een factuur sturen als wij deze gegevens hebben ontvangen.

Soms geeft een zorgaanbieder de gegevens later door. Of ontvangen wij in één keer de gegevens over meerdere maanden. In dat geval ontvangt u een factuur van meerdere maanden of perioden.

Wij streven er natuurlijk naar om elke maand of periode een aparte factuur te sturen.

Tip:

Kunt u een factuur niet in één keer betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen.

Lager inkomen

We berekenen uw eigen bijdrage met uw inkomen en eventuele vermogen van 2 jaar geleden. Is uw inkomen (of vermogen) de afgelopen 2 jaar (veel) lager geworden? Dan kunt u een aanpassing van uw eigen bijdrage aanvragen. We berekenen uw eigen bijdrage dan opnieuw. Hiervoor gebruiken we uw inkomen en vermogen van dit jaar.

Let op

In 2019 zijn de regels veranderd voor ondersteuning vanuit de Wmo. Een aanpassing van de eigen bijdrage is alleen mogelijk als in uw gemeente minimabeleid geldt. Lees meer over de voorwaarden.

1.  U vraagt een aanpassing van de eigen bijdrage aan.

2.  Wij controleren of u aan de voorwaarden voor een aanpassing voldoet.

 • Zo ja, dan berekenen wij uw eigen bijdrage voorlopig met uw verwachte inkomen en vermogen over 2019.
 • Zo nee, dan wijzen wij uw verzoek af.

3.  In 2020 stelt de Belastingdienst uw inkomen en vermogen over 2019 vast. Met deze gegevens beslissen wij definitief over de aanpassing van uw eigen bijdrage.

4.  Wij sturen u een factuur voor de definitieve eigen bijdrage voor 2019.

 • Is het bedrag op deze factuur hoger dan de voorlopige eigen bijdrage die u heeft betaald? Dan moet u het verschil nog betalen.
 • Is het bedrag lager dan de voorlopige eigen bijdrage? Dan krijgt u het verschil van ons terug.

 

Er zijn verschillende mogelijkheden. U kunt ons bijvoorbeeld vragen om uw eigen bijdrage aan te passen. Of u kunt een betalingsregeling aanvragen.

Lees meer over de mogelijkheden

Is uw inkomen niet hoger dan zak-en kleedgeldniveau? Dan hoeft u meestal geen eigen bijdrage te betalen voor de Wet langdurige zorg (Wlz) of beschermd wonen. Dat noemen we een vrijstelling. Wij zetten uw eigen bijdrage dan automatisch vast op € 0.

Is dat bij u niet gebeurd? Laat ons dit dan weten. 

Lees meer over vrijstelling eigen bijdrage

Als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, ontvangt u uw AOW-pensioen. En eventueel een aanvullend pensioen. Wilt u weten of uw eigen bijdrage dan ook lager wordt?

Lees meer over pensioengerechtigde leeftijd en eigen bijdrage

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.