Wat zijn de voorwaarden voor een aanpassing van de hoge eigen bijdrage Wlz?

Wilt u een aanpassing van de hoge eigen bijdrage aanvragen? Dan moet u, na het betalen van de eigen bijdrage en de standaardpremie voor uw zorgverzekering, gemiddeld minder inkomen overhouden dan de zak- en kleedgeldgrens.

Wat is de zak- en kleedgeldgrens?

Zak- en kleedgeld is het inkomen dat u overhoudt na het betalen van de hoge eigen bijdrage en de standaardpremie voor uw zorgverzekering. Houdt u minder over dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan kunnen wij uw hoge eigen bijdrage aanpassen.

De zak- en kleedgeldgrens is voor 2021 vastgesteld op € 341,55 voor alleenstaanden en € 531,26 voor gehuwden. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en exclusief zorgtoeslag. 

Hoe bereken ik of ik in aanmerking kom voor een aanpassing van mijn hoge eigen bijdrage?

Heeft u geen vermogen in box 3? Dan is de berekening als volgt:

 1. Neem uw totale verwachte netto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld. Deel dit bedrag door 12.
 2. Trek van dit bedrag € 142,08 af. Dit is de vastgestelde standaardpremie voor de zorgverzekering.
 3. Tel het bedrag dat u per maand aan zorgtoeslag ontvangt bij dit bedrag op.
 4. Trek uw huidige eigen bijdrage per maand van dit bedrag af.
 5. Is de uitkomst lager dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan kunnen wij uw hoge eigen bijdrage aanpassen.

 

Heeft u wél vermogen in box 3? Dan is de berekening als volgt:

 1. Neem het totale vermogen op 1 januari 2021 (eventueel samen met uw partner), zoals u dit in box 3 bij de belastingaangifte opgeeft.
 2. Trek hier het heffingsvrije vermogen van af. Bent u getrouwd? Of heeft u een fiscaal partner? Dan is het heffingsvrije vermogen € 100.000. Bent u alleenstaand? Dan is dit € 50.000.
 3. Heeft u recht op de korting niet-pensioengerechtigde leeftijd? Trek deze korting dan af van het totale vermogen (na aftrek heffingsvrij vermogen). In 2021 is de korting € 10.376 per persoon.
 4. Neem 4% van dit bedrag. Tel dit op bij het totale verwachte netto jaarinkomen voor 2021, inclusief vakantiegeld. Vakantiegeld is meestal 8% van uw jaarinkomen.
 5. Tel ook uw voordeel uit sparen en beleggen (het fictief rendement) op bij het jaarinkomen voor 2021. 
 6. Trek de belasting die u betaalt over het fictief rendement (31%) hier vanaf.
 7. Deel de uitkomst door 12. 
 8. Trek van dit bedrag € 142,08 af. Dit is de vastgestelde standaardpremie voor de zorgverzekering. 
 9. Tel het bedrag dat u per maand aan zorgtoeslag ontvangt bij dit bedrag op.
 10. Trek uw huidige eigen bijdrage per maand van dit bedrag af.
 11. Is de uitkomst lager dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan kunnen wij uw hoge eigen bijdrage aanpassen.

 

Eerdere jaren

Wilt u een aanpassing aanvragen van de eigen bijdrage voor 2018, 2019 of 2020? Deze kunt u aanvragen tot 4 maanden na de datum op de beschikking.

De zak- en kleedgeldgrens voor 2020 is € 335,33 voor alleenstaanden en € 521,59 voor gehuwden. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en exclusief zorgtoeslag.

De zak- en kleedgeldgrens voor 2019 was € 326,28 voor alleenstaanden en € 507,51 voor gehuwden. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en exclusief zorgtoeslag.

De zak- en kleedgeldgrens voor 2018 was € 315,50 voor alleenstaanden en € 490,92 voor gehuwden. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en exclusief zorgtoeslag.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.