Wat zijn de voorwaarden voor een aanpassing van de hoge eigen bijdrage Wlz?

Wilt u een aanpassing van de hoge eigen bijdrage aanvragen? Dan moet u, na het betalen van de eigen bijdrage en de standaardpremie voor uw zorgverzekering, gemiddeld minder inkomen overhouden dan de zak- en kleedgeldgrens.

Wat is de zak- en kleedgeldgrens?

Zak- en kleedgeld is het inkomen dat u overhoudt na het betalen van de hoge eigen bijdrage en de basispremie voor uw zorgverzekering. Houdt u minder over dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan kunnen wij uw hoge eigen bijdrage aanpassen.

De zak- en kleedgeldgrens is voor 2020 vastgesteld op € 335,33 voor alleenstaanden en € 521,59 voor gehuwden. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en exclusief zorgtoeslag. 

Hoe bereken ik of ik in aanmerking kom voor een aanpassing van mijn hoge eigen bijdrage?

Heeft u geen vermogen in box 3? Dan is de berekening als volgt:

 1. Neem uw totale verwachte netto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld. Deel dit bedrag door 12.
 2. Trek van dit bedrag € 136,83 af. Dit is de vastgestelde standaardpremie voor de zorgverzekering.
 3. Tel het bedrag dat u per maand aan zorgtoeslag ontvangt bij dit bedrag op.
 4. Trek uw huidige eigen bijdrage per maand van dit bedrag af.
 5. Is de uitkomst lager dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan kunnen wij uw hoge eigen bijdrage aanpassen.

 

Heeft u wél vermogen in box 3? Dan is de berekening als volgt:

 1. Neem het totale vermogen op 1 januari 2020 (eventueel samen met uw partner), zoals u dit in box 3 bij de belastingaangifte opgeeft.
 2. Trek hier het heffingsvrije vermogen van af. Als u getrouwd bent, dan is dit € 61.692. Als u niet getrouwd bent, dan is dit € 30.846.
 3. Trek hier vervolgens, als dat van toepassing is, de korting niet-pensioengerechtigde leeftijd van af (€ 10.253 per persoon).
 4. Neem 4% van dit bedrag.
 5. Tel bij dit bedrag het totale verwachte netto jaarinkomen op, inclusief vakantiegeld (meestal 8% van uw jaarinkomen).
 6. Tel hier het fictief rendement over uw vermogen bij op.
 7. Trek de belasting die u betaalt over het fictief rendement (30%) hier vanaf.
 8. Deel de uitkomst door 12. 
 9. Trek van dit bedrag € 136,83 af. Dit is de vastgestelde standaardpremie voor de zorgverzekering. 
 10. Tel het bedrag dat u per maand aan zorgtoeslag ontvangt bij dit bedrag op.
 11. Trek uw huidige eigen bijdrage per maand van dit bedrag af.
 12. Is de uitkomst lager dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan kunnen wij uw hoge eigen bijdrage aanpassen.

 

Eerdere jaren

Wilt u een aanpassing aanvragen van de eigen bijdrage voor 2017, 2018 of 2019? Deze kunt u aanvragen tot 4 maanden na de datum op de beschikking.

De zak- en kleedgeldgrens voor 2020 is € 335,33 voor alleenstaanden en € 521,59 voor gehuwden. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en exclusief zorgtoeslag.

De zak- en kleedgeldgrens voor 2019 was € 326,28 voor alleenstaanden en € 507,51 voor gehuwden. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en exclusief zorgtoeslag.

De zak- en kleedgeldgrens voor 2018 was € 315,50 voor alleenstaanden en € 490,92 voor gehuwden. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en exclusief zorgtoeslag.

De zak- en kleedgeldgrens voor 2017 was € 312,50 voor alleenstaanden en € 485,83 voor gehuwden. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en exclusief zorgtoeslag.

 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.