Wat zijn de voorwaarden voor een aanpassing van de lage eigen bijdrage Wlz?

Wilt u een aanpassing van de lage eigen bijdrage aanvragen? Dan moet uw bijdrageplichtige inkomen in 2020 minstens € 2.621 lager zijn dan in 2018.

Tip

Betaalt u een lage eigen bijdrage voor de Wlz van € 23,80 of € 168,00? Dan kunt u geen aanpassing van de lage eigen bijdrage aanvragen.

Als uw inkomen lager is dan de grens voor vrijstelling, dan komt u misschien wel in aanmerking voor een vrijstelling voor de lage eigen bijdrage

Hoe bereken ik of ik een aanpassing kan aanvragen?

Heeft u geen vermogen uit sparen of beleggen (box 3)?

 1. Bereken uw totaal verwachte bruto jaarinkomen voor 2020, inclusief vakantiegeld (meestal 8% van uw jaarinkomen).
 2. Trek hier het bijdrageplichtige inkomen over 2018 vanaf. Dit bedrag staat in de berekening op uw beschikking voor 2020.
 3. Is het verschil minimaal € 2.621? Dan kunnen wij uw eigen bijdrage aanpassen.

 

Heeft u wél vermogen uit sparen of beleggen (box 3)?

 1. Neem het totale vermogen op 1 januari 2020 (samen met uw partner), zoals u dit in box 3 bij uw belastingaangifte opgeeft.
 2. Trek hier het heffingsvrije vermogen in 2020 vanaf. Als u getrouwd bent, dan is dit € 61.692. Als u niet getrouwd bent, dan is dit € 30.846.
 3. Trek hier - als dat van toepassing is - de korting niet-pensioengerechtigde leeftijd vanaf. In 2020 is dit € 10.253 per persoon.
 4. Neem 4% van dit bedrag.
 5. Tel hier het totaal verwachte bruto jaarinkomen voor 2020 bij op, inclusief vakantiegeld (meestal 8% van uw jaarinkomen).
 6. Trek hier het bijdrageplichtige inkomen over 2018 vanaf. Dit bedrag staat in de berekening op uw beschikking voor 2020.
 7. Is het verschil minimaal € 2.621? Dan kunnen wij uw eigen bijdrage aanpassen.

 

Eerdere jaren

Wilt u een aanpassing van de eigen bijdrage aanvragen voor 2017, 2018 of 2019? Dat kan tot 4 maanden na de datum op de beschikking. Houd rekening met het volgende:

 • Het inkomensverschil tussen 2019 en 2017 moet minimaal € 2.600 zijn.
 • Het inkomensverschil tussen 2018 en 2016 moet minimaal € 2.593 zijn.
 • Het inkomensverschil tussen 2017 en 2015 moet minimaal € 2.571 zijn.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.