Wat zijn de voorwaarden voor een aanpassing van de lage eigen bijdrage Wlz?

Wilt u een aanpassing van de lage eigen bijdrage aanvragen? Dan moet uw bijdrageplichtige inkomen in 2021 minstens € 2.653 lager zijn dan in 2019.

Tip

Betaalt u een lage eigen bijdrage voor de Wlz van € 24,40 of € 171,40? Dan kunt u geen aanpassing van de lage eigen bijdrage aanvragen.

Als uw inkomen lager is dan de grens voor vrijstelling, dan komt u misschien wel in aanmerking voor een vrijstelling voor de lage eigen bijdrage

Hoe bereken ik of ik een aanpassing kan aanvragen?

Heeft u geen vermogen uit sparen of beleggen (box 3)?

 1. Bereken uw totaal verwachte bruto jaarinkomen voor 2021, inclusief vakantiegeld (meestal 8% van uw jaarinkomen).
 2. Trek hier het bijdrageplichtige inkomen over 2019 vanaf. Dit bedrag staat in de berekening op uw beschikking voor 2021.
 3. Is het verschil minimaal € 2.653? Dan kunnen wij uw eigen bijdrage aanpassen.

 

Heeft u wél vermogen uit sparen of beleggen (box 3)?

 1. Neem het totale vermogen op 1 januari 2021 (samen met uw partner), zoals u dit in box 3 bij uw belastingaangifte opgeeft. 
 2. Trek hier het heffingsvrije vermogen in 2021 vanaf. Bent u getrouwd? Of heeft u een fiscaal partner? Dan is het heffingsvrije vermogen € 100.000. Bent u alleenstaand? Dan is dit € 50.000. 
 3. Heeft u recht op de korting niet-pensioengerechtigde leeftijd? Trek deze korting dan af van het totale vermogen (na aftrek heffingsvrije vermogen). In 2021 is de korting € 10.376 per persoon. 
 4. Neem 4% van dit bedrag. Tel dit op bij het totale verwachte bruto jaarinkomen voor 2021, inclusief vakantiegeld. Vakantiegeld is meestal 8% van uw jaarinkomen. 
 5. Tel ook uw voordeel uit sparen en beleggen op bij het bruto jaarinkomen voor 2021. 
 6. Trek hier het bijdrageplichtige inkomen over 2019 vanaf. U vindt dit bedrag terug in de berekening op uw beschikking voor 2021.
 7. Is het verschil minimaal € 2.653? Dan kunnen wij uw eigen bijdrage aanpassen.

 

Eerdere jaren

Wilt u een aanpassing van de eigen bijdrage aanvragen voor 2018, 2019 of 2020? Dat kan tot 4 maanden na de datum op de beschikking. Houd rekening met het volgende:

 • Het inkomensverschil tussen 2020 en 2018 moet minimaal € 2.621 zijn.
 • Het inkomensverschil tussen 2019 en 2017 moet minimaal € 2.600 zijn.
 • Het inkomensverschil tussen 2018 en 2016 moet minimaal € 2.593 zijn.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.