Hoe kan ik een klacht indienen?

Een klacht dient u in als u niet tevreden bent over onze dienstverlening. U vindt bijvoorbeeld dat u verkeerd bent behandeld door een medewerker. Of dat u te lang moest wachten op een reactie van ons. Of u vindt dat u een onduidelijke brief van ons heeft ontvangen.

U kunt uw klacht indienen per telefoon, via het klachtenformulier of per brief.

Bellen

Wilt u uw klacht telefonisch indienen? Bel dan het gratis informatienummer van de regeling waarover u een klacht heeft. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

Klachtenformulier

U kunt uw klacht ook digitaal indienen via één van onze klachtenformulieren.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en Medicijnen mee op reis

Gebruik ons klachtenformulier.

Zorgverzekering en buitenland, regeling wanbetalers, onverzekerden en gemoedsbezwaarden

Gebruik ons klachtenformulier Zvw. Geef hierbij duidelijk aan dat het om een klacht gaat en vermeld uw adresgegevens en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.

Brief

Stuurt u ons liever een brief? Zet in uw brief in ieder geval de volgende gegevens:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Uw geboortedatum
  • De datum van de dag dat u de klacht verstuurt
  • Wat uw klacht is
  • Uw burgerservicenummer (BSN)
  • Uw telefoonnummer, zodat wij u kunnen bellen voor een persoonlijk gesprek

Stuur uw klacht naar:

CAK
Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag

Een postzegel is niet nodig.

 

Let op

Dient u een klacht in namens iemand anders? Geef dan zowel uw gegevens als de gegevens van de persoon door waarvoor u de klacht indient.

Hoe het CAK uw klacht behandelt

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy