Ik woon in Nederland, mijn gezinsleden in het buitenland

U woont in Nederland en bent hier verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Dan bent u verplicht om in Nederland een zorgverzekering te hebben. Uw gezinsleden wonen of werken niet in Nederland en kunnen daarom geen zorgverzekering in Nederland afsluiten. Mogelijk kunt u ze wel meeverzekeren via het CAK.

Tip

Bekijk of uw woonland een verdragsland is of niet bij Wat is een verdragland?

Wat is uw situatie?

Wonen uw gezinsleden in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten? Dan moet u in dat land zelf een zorgverzekering voor uw gezinsleden afsluiten. Dit geldt ook voor Suriname en de ‘Nederlandse Antillen’ (Caribisch deel van het Koninkrijk en de BES-eilanden).

U kunt uw gezinsleden mogelijk meeverzekeren. Dat bepaalt het ziekenfonds in hun woonland. U leest hieronder wat u moet doen.

Welke stappen moet ik zetten?

Wonen uw gezinsleden in een EU/EER-land of Zwitserland? Vraag dan voor ieder van hen een document S1 aan bij het CAK. Dit document moeten uw gezinsleden inleveren bij een lokaal ziekenfonds in hun woonland.

Wonen uw gezinsleden in een ander verdragsland? Vraag dan voor hen een formulier 109 aan bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Dit formulier moeten uw gezinsleden inleveren bij een lokaal ziekenfonds in hun woonland.

Ziekenfonds beslist

Het lokale ziekenfonds beslist welke gezinsleden u kunt meeverzekeren en laat dit weten aan het CAK. U krijgt van ons een brief waarin staat welke gezinsleden zijn meeverzekerd.

Bepaalt het lokale ziekenfonds dat u uw gezinsleden of een van uw gezinsleden niet kunt meeverzekeren? Regel dan een zorgverzekering voor uw gezinsleden in hun woonland.

Voor ieder meeverzekerd gezinslid van 18 jaar en ouder betaalt u een verdragsbijdrage aan het CAK. Deze bijdrage is te vergelijken met de premie voor een zorgverzekering. Wij sturen u hiervoor jaarlijks een rekening.

Verandert er iets in de samenstelling of situatie van uw gezin? Meld dit dan zo snel mogelijk. U geeft een wijziging in ieder geval door aan het ziekenfonds in uw woonland én aan het CAK. Deze wijzigingen kunnen namelijk van invloed zijn op de hoogte van de verdragsbijdrage die u moet betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • dat u meer of minder meeverzekerden heeft;
  • dat een gezinslid gaat werken;
  • dat u of een gezinslid gaat verhuizen.

Wijzigingen kunt u aan het CAK doorgeven via het Formulier wijziging adres- en persoonsgegevens verdragsgerechtigden (22-12-2020, pdf, 532 kB).

Op welke zorg hebben mijn gezinsleden recht?

Uw gezinsleden hebben in hun woonland recht op medische zorg zoals die daar wettelijk is geregeld. Dat noemen we het woonlandpakket. De dekking van het pakket is gelijk aan de basisverzekering in dat land. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als de andere inwoners die in dat land wettelijk verplicht verzekerd zijn. Kent hun woonland bijvoorbeeld eigen bijdragen voor medische zorg, dan gelden die ook voor hen. Kosten zoals een eigen bijdrage vergoedt Nederland niet.

Het lokale ziekenfonds in hun woonland kan meer informatie geven over:

  • de zorg waarop zij recht hebben;
  • de eventuele eigen bijdragen;
  • mogelijke aanvullende verzekeringen.

Wonen uw gezinsleden in een EU/EER-land of in Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Dan hebben zij ook recht op medische zorg in Nederland. Voor deze zorg in Nederland kunnen uw gezinsleden de EHIC (European Health Insurance Card) gebruiken. Meer informatie over de zorg in Nederland voor verdragsgerechtigden vindt u op de website van het Zilveren Kruis.

De kosten van de medische zorg die zij in Nederland krijgen, verrekent Zilveren Kruis direct met de arts of zorginstelling in Nederland. Er bestaat alleen recht op zorg die in de Nederlandse zorgverzekeringen (Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg) staat.

Ander verdragsland

Wonen uw gezinsleden niet in een EU/EER-land of in Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Dan hebben zij in Nederland bijna altijd een aanvullende of een reisverzekering nodig. Zij hebben buiten hun woonland namelijk geen recht op zorg voor rekening van Nederland. Zij krijgen ook geen EHIC van het CAK.

Wonen uw gezinsleden in een EU/EER-land of Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? En gaan zij op vakantie naar een ander EU/EER-land of Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Dan hebben uw gezinsleden recht op noodzakelijke zorg volgens de wetten en regels die daar gelden. Zij hebben hiervoor een European Health Insurance Card (EHIC) nodig. Zij kunnen de EHIC online bij ons aanvragen.

Wij raden aan ook altijd een reisverzekering af te sluiten. De EHIC biedt meestal geen 100% dekking.

Gaan uw gezinsleden op vakantie naar andere landen dan de EU/EER-landen of Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Dan kunnen zij de EHIC niet gebruiken. Een aanvullende of reisverzekering is dan aan te raden.

Ander verdragsland

Wonen uw gezinsleden niet in een EU/EER-land of in Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Dan hebben zij tijdens vakanties bijna altijd een aanvullende of een reisverzekering nodig. Zij hebben buiten uw woonland namelijk geen recht op zorg voor rekening van Nederland. Zij krijgen ook geen EHIC van het CAK.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.