Ondersteuning vanuit de Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Dit doet u in samenwerking met uw gemeente. Hoe het werkt en hoe u dit kunt aanvragen leggen we u op deze pagina uit.

Wilt u de hulp of ondersteuning zelf regelen? Dan kunt u ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) van uw gemeente. Voor dit pgb betaalt u ook een eigen bijdrage aan het CAK.

Wmo in 2020

Vanaf 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op deze pagina geven wij een overzicht. 

 • Eigen bijdrage in 2020: maximaal € 19,00 per maand.
 • In een aantal situaties hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.
 • Tijdelijk meerdere facturen in één maand: houd hier rekening mee.
 • Na 1 januari: brief met definitieve eigen bijdrage.

 

Lees meer over de Wmo in 2020

Over de Wmo

Bekijk de video De Wmo. Zo werkt het in 2019. (YouTube, 1:55 min)

Tip

U kunt onze video met ondertiteling bekijken. Ga in de videospeler naar instellingen. En kies voor ondertiteling.

Weten hoe de Wmo in 2018 werkte?

Bekijk de video De Wmo. Zo werkt het. (YouTube, 1:57 min).

Wilt u zelfstandig blijven wonen en heeft u daarbij hulp nodig? Of wilt u graag mensen blijven ontmoeten? Neem dan contact op met uw gemeente. Een medewerker van de gemeente komt dan bij u langs. Samen kijkt u naar de problemen en mogelijke oplossingen.

Lees meer over aanvragen hulp of ondersteuning Wmo

Er zijn verschillende soorten hulp of ondersteuning die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen. Bijvoorbeeld:

 • begeleiding
 • beschermd wonen
 • dagbesteding
 • hulpmiddelen en voorzieningen
 • hulp bij het huishouden
 • ondersteuning van de mantelzorg

Dit zijn meestal maatwerkvoorzieningen: hulp voor u persoonlijk. Hiervoor mag de gemeente een eigen bijdrage aan u vragen. U betaalt deze eigen bijdrage aan ons, het CAK.

Lees meer over hulp of ondersteuning Wmo

Als u voor het eerst hulp of ondersteuning heeft gehad, dan stuurt uw zorgaanbieder of gemeente uw zorggegevens naar het CAK. U ontvangt dan een startbrief van ons. Daarin vragen we u om de gegevens te controleren die we van u hebben. En uw contactgegevens aan ons door te geven.

We berekenen uw maximale eigen bijdrage per periode van 4 weken. U ontvangt van ons een brief met de beslissing over uw maximale eigen bijdrage (beschikking). Deze volgt meestal binnen een maand na de startbrief.

Binnen enkele weken na de beschikking krijgt u de eerste factuur. Hierop staat meestal de eigen bijdrage voor de eerste perioden in één keer. Het bedrag van de eerste factuur kan dus hoger zijn dan van de facturen daarna.

Zodra u hulp of ondersteuning vanuit de Wmo ontvangt, stuurt uw zorgaanbieder of gemeente uw gegevens naar het CAK. U hoeft hiervoor zelf niets te doen.

Verder ontvangen wij van uw gemeente uw persoonlijke gegevens zoals uw adres en burgerlijke staat.

Minimabeleid

In sommige gemeenten hoeven bewoners met een laag inkomen geen eigen bijdrage te betalen. Dat heet 'minimabeleid'. Woont u in een gemeente met minimabeleid? Dan controleren we of u onder de inkomensgrens zit die de gemeente heeft vastgesteld. We ontvangen uw inkomensgegevens van de Belastingdienst.

Het CAK gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen om uw eigen bijdrage te berekenen. Lees meer over hoe we met uw gegevens omgaan.

Weten hoe het in 2018 zat? Bekijk de pagina over de Wmo in 2018.

Vanaf 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt ieder huishouden een eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand voor hulp of ondersteuning.

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2020 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

Lees meer over de Wmo in 2020.

Berekening van de eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per 4 weken voor hulp of ondersteuning die u in 2019 krijgt. Het kan ook minder zijn.

In 2019 geldt dit bedrag alleen voor maatwerkvoorzieningen. Voor algemene voorzieningen mag de gemeente een afwijkende bijdrage vragen. Er zijn gemeenten die bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp als algemene voorziening aanbieden. U kunt bij uw gemeente vragen of u een maatwerk of algemene voorziening heeft.

De maximale periodebijdrage is de eigen bijdrage die u maximaal betaalt per periode van 4 weken. Bij de berekening kijken we naar uw leeftijd en of u een partner heeft (huishouden). 

U betaalt nooit méér eigen bijdrage per 4 weken dan uw maximale periodebijdrage. Heeft u in een periode minder hulp of ondersteuning? Dan kan uw eigen bijdrage lager uitvallen. Dat hangt af van de kosten van de hulp of ondersteuning die u heeft ontvangen. Deze kosten staan op uw factuur.

 • Zijn de kosten van de ondersteuning hoger dan uw maximale eigen bijdrage per 4 weken? Dan betaalt u alleen uw maximale eigen bijdrage. 
 • Zijn de kosten lager? Dan betaalt u alleen de kosten van de ondersteuning. 

Weten hoe het zat in 2018? Bekijk de pagina over de Wmo in 2018.

In 2019 bepalen wij uw maximale eigen bijdrage per 4 weken op basis van 2 gegevens: 

 1. leeftijd
 2. wel of geen partner

 

Lees meer over hoe we de maximale eigen bijdrage bepalen.

Heeft u in een periode in 2019 minder hulp of ondersteuning ontvangen? Dan kan uw eigen bijdrage lager uitvallen. Dat hangt af van de kosten van de hulp of ondersteuning die u heeft ontvangen. Deze kosten staan op uw factuur.

 • Zijn de kosten van de ondersteuning hoger dan uw maximale eigen bijdrage per 4 weken? Dan betaalt u alleen uw maximale eigen bijdrage.
 • Zijn de kosten lager? Dan betaalt u alleen de kosten van de ondersteuning. 

Weten hoe het zat in 2018? Bekijk de pagina over de Wmo in 2018.

Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U betaalt een eigen bijdrage voor zorg in een instelling. De berekening van deze bijdrage is dezelfde als voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Lees meer over de eigen bijdrage voor beschermd wonen.

Met een persoonsgebonden budget (pgb) van uw gemeente kunt u zelf ondersteuning, hulpmiddelen en voorzieningen uit de Wmo inkopen. Voor een pgb Wmo betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. U ontvangt elke 4 weken een factuur van ons.

Uw gemeente geeft de kosten van uw pgb aan ons door. Voor alle ondersteuning uit de Wmo die u ontvangt, betaalt u per 4 weken nooit meer dan uw maximale periodebijdrage.

Tip
Met onze Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage berekenen.

Brief van het CAK

Een beschikking is een brief waarin staat hoe hoog uw maximale periodebijdrage is. Dat is het bedrag dat u per 4 weken maximaal betaalt voor de hulp of ondersteuning die u heeft ontvangen.
 
Een beschikking is niet hetzelfde als een factuur. Op de factuur staat de eigen bijdrage die u echt moet betalen. Dit kan een lager bedrag zijn dan uw maximale periodebijdrage. Dat hangt af van de kosten van de hulp of ondersteuning die u ontvangt.

Een startbrief (kennisgeving) is een brief waarin staat dat wij uw gegevens in onze administratie hebben opgenomen.

Wij hebben uw gegevens ontvangen van uw zorgaanbieder of gemeente, omdat u hulp of ondersteuning heeft ontvangen.

In de startbrief vragen we u om de gegevens te controleren die we van u hebben. En uw contactgegevens aan ons door te geven.

Wij laten het altijd weten als wij uw gegevens hebben ontvangen van een zorgaanbieder of gemeente. Ook als u besluit om geen hulp of ondersteuning te ontvangen.

Factuur

Wij berekenen de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo per periode van 4 weken. Dit staat zo in de wet. 

Een periode is niet hetzelfde als een maand. In 1 jaar zitten 13 perioden.

 

Bekijk de perioden van 2019 en 2018

Het tarief voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo verschilt per gemeente. Uw gemeente bepaalt het tarief voor de verschillende vormen van hulp of ondersteuning. Iedere vorm van ondersteuning kan een eigen tarief hebben.

De tarieven van uw gemeente en zorgaanbieder die voor u gelden, staan op uw factuur van het CAK. 

Let op

 • Bent u het niet eens met het tarief voor de hulp of ondersteuning die op de factuur staat? Neem contact op met uw gemeente.
 • Klopt de hulp of ondersteuning die op de factuur staat niet? Geef dan de onjuiste zorggegevens door via Mijn CAK.

Wilt u precies weten voor welke hulp u de eigen bijdrage betaalt die op uw factuur staat? Dan kunt u een specificatie aanvragen: eenmalig of voor iedere factuur. Dat kan via e-mail of telefonisch. Op de specificatie staat een overzicht van de ondersteuning die u heeft ontvangen.

Komt u er met de specificatie niet uit? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Uw gemeente bepaalt welke eigen bijdrage u moet betalen voor ondersteuning vanuit de Wmo. In sommige gemeenten hoeven bewoners met een laag inkomen geen eigen bijdrage te betalen. Zij krijgen ‘minimakorting’. Minimakorting is onderdeel van het ‘minimabeleid’ van de gemeente.

Lees meer over minimakorting

Er zijn verschillende mogelijkheden. U kunt ons bijvoorbeeld vragen om uw eigen bijdrage aan te passen. Of u kunt een betalingsregeling aanvragen.

Lees meer over de mogelijkheden

U ontvangt de factuur voor de eigen bijdrage altijd achteraf. Het kan zijn dat u daarom nog facturen krijgt nadat de hulp of ondersteuning is gestopt. Controleer dus goed over welke tijdsperiode de factuur gaat en of u daarin nog ondersteuning heeft ontvangen.

Ontvangt u een factuur over een periode waarin u geen hulp of ondersteuning meer heeft ontvangen? Geef dan aan ons door welke gegevens niet kloppen.

Wij vragen uw zorgaanbieder dan om deze gegevens te controleren.

Wet- en regelgeving Wmo

Hulp en ondersteuning thuis vallen onder de Wmo 2015. De belangrijkste wet- en regelgeving (over de eigen bijdrage voor) vindt u in:

Let op

Heeft u van het CIZ een indicatie voor beschermd wonen (zorgzwaartepakket GGZ-C)? Dit valt ook onder de Wmo 2015. U betaalt een eigen bijdrage voor zorg in een instelling.

De Wmo in 2018

In 2018 waren een aantal zaken anders geregeld in de Wmo dan in 2019. Zo was de berekening van de eigen bijdrage in 2018 bijvoorbeeld gebaseerd op inkomen en vermogen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de zaken die in 2018 anders waren dan in 2019.

Lees meer over de Wmo in 2018.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.