Ondersteuning vanuit de Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Dit doet u in samenwerking met uw gemeente. Hoe het werkt en hoe u dit kunt aanvragen leggen we u op deze pagina uit.

Wilt u de hulp of ondersteuning zelf regelen? Dan kunt u ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) van uw gemeente. Voor dit pgb betaalt u ook een eigen bijdrage aan het CAK.

Veranderingen van de Wmo in 2020

Vanaf 2020 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op een aantal punten veranderd: 

 • Eigen bijdrage voor hulp of ondersteuning: maximaal € 19,00 per maand.
 • In een aantal situaties hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.
 • Tijdelijk meerdere facturen in één maand: houd hier rekening mee.
 • Begin 2020: brief met definitieve eigen bijdrage.
 • Rekeningnummer is veranderd.

Op deze pagina leest u hier meer over. 

Lees meer over de Wmo in 2020

Het moment dat u bericht krijgt van het CAK over de Wmo in 2020 is gewijzigd. Hierdoor krijgt u  mogelijk meerdere facturen in één keer. 

Brief met definitieve eigen bijdrage

U ontvangt begin 2020 een brief van het CAK met de beslissing over uw eigen bijdrage. In die brief (beschikking) leest u of u een eigen bijdrage moet betalen. En hoe hoog de eigen bijdrage is. 

Wij doen ons uiterste best om zoveel mogelijk klanten in februari of maart een brief over de eigen bijdrage (beschikking) en/of factuur te sturen. Het is wel mogelijk dat u pas na maart bericht van het CAK krijgt.

Lees meer over wanneer u bericht krijgt van ons

Over de Wmo

Bekijk de video De Wmo en het CAK. Zo werkt het in 2020. (YouTube, 2:00 min)

Tip

U kunt onze video met ondertiteling bekijken. Ga in de videospeler naar instellingen. En kies voor ondertiteling.

Weten hoe de Wmo in 2019 werkte?

Bekijk de video De Wmo em het CAK. Zo werkt het in 2019. (YouTube, 1:55 min).

Wilt u zelfstandig blijven wonen en heeft u daarbij hulp nodig? Of wilt u graag mensen blijven ontmoeten? Neem dan contact op met uw gemeente. Een medewerker van de gemeente komt dan bij u langs of nodigt u uit voor een gesprek. Samen kijkt u naar de problemen en mogelijke oplossingen.

Lees meer over aanvragen hulp of ondersteuning Wmo

Er zijn verschillende soorten hulp of ondersteuning die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen. Bijvoorbeeld:

 • begeleiding
 • beschermd wonen
 • dagbesteding
 • hulpmiddelen en voorzieningen
 • hulp bij het huishouden
 • ondersteuning van de mantelzorg

Dit zijn meestal maatwerkvoorzieningen: hulp voor u persoonlijk. Hiervoor mag de gemeente een eigen bijdrage aan u vragen. U betaalt deze eigen bijdrage aan ons, het CAK.

Lees meer over hulp of ondersteuning Wmo

Als u voor het eerst hulp of ondersteuning heeft gehad, dan stuurt de gemeente uw gegevens naar het CAK. U krijgt dan een startbrief van ons met daarbij de beslissing over uw eigen bijdrage (beschikking). We vragen u om de gegevens op de beschikking te controleren. En uw contactgegevens aan ons door te geven. Vlak na de startbrief volgen de eerste facturen voor uw eigen bijdrage.

Zodra u hulp of ondersteuning krijgt, meldt uw gemeente u bij ons aan. Wij ontvangen hiervoor gegevens van u zoals uw adres en burgerlijke staat. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Minimabeleid 

In sommige gemeenten hoeven bewoners met een laag inkomen geen eigen bijdrage te betalen. Dat heet 'minimabeleid'. Krijgt u hulp of ondersteuning in een gemeente met minimabeleid? Dan controleren we of u hiervoor in aanmerking komt. We ontvangen hiervoor uw inkomensgegevens van de Belastingdienst.

Het CAK gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen om uw eigen bijdrage te berekenen. Lees meer over hoe we met uw gegevens omgaan.

Weten hoe het in 2019 zat? Bekijk de pagina over de Wmo in 2019.

Berekening van de eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand voor hulp of ondersteuning die u in 2020 krijgt. Het kan ook minder zijn.

In 2020 geldt dit bedrag alleen voor maatwerkvoorzieningen. Voor algemene voorzieningen mag de gemeente een afwijkende bijdrage vragen. Er zijn gemeenten die bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp als algemene voorziening aanbieden. U kunt bij uw gemeente vragen of u een maatwerkvoorziening of algemene voorziening heeft.

In 2020 bepalen wij uw maximale eigen bijdrage per maand op basis van 2 gegevens: 

 1. leeftijd
 2. wel of geen partner

 

Lees meer over hoe we de maximale eigen bijdrage bepalen.

Nee, in 2020 betaalt u een vaste eigen bijdrage per maand. De eigen bijdrage verandert niet als u meer of minder hulp of ondersteuning heeft gehad in een maand.

Weten hoe het zat in 2019? Bekijk de pagina over de Wmo in 2019.

Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U betaalt een eigen bijdrage voor zorg in een instelling. De berekening van deze bijdrage is dezelfde als voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Lees meer over de eigen bijdrage voor beschermd wonen.

Met een persoonsgebonden budget (pgb) van uw gemeente kunt u zelf ondersteuning, hulpmiddelen en voorzieningen uit de Wmo inkopen. Voor een pgb Wmo betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. U ontvangt elke maand een factuur van ons. In 2020 is de eigen bijdrage € 19,00 per maand of minder.

Let op

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) voor beschermd wonen? Dan is de berekening van de eigen bijdrage afhankelijk van de vergoeding van de wooncomponent.

Lees meer over een pgb beschermd wonen.

Brief van het CAK

Als u voor het eerst hulp of ondersteuning heeft gehad, dan stuurt de gemeente uw gegevens naar het CAK. U krijgt dan een startbrief van ons met daarbij de beslissing over uw eigen bijdrage (beschikking). We vragen u om de gegevens op de beschikking te controleren en uw contactgegevens aan ons door te geven. 

Een beschikking is een brief met daarin de beslissing over uw eigen bijdrage. Dat is het bedrag dat u per maand moet betalen voor de hulp of ondersteuning die u krijgt.

Ja, dat kan. Stuur ons een bewijs waaruit blijkt dat u een partner heeft. Bijvoorbeeld een kopie van een gezamenlijke huurovereenkomst. Of een bewijs van een uitkering voor gehuwden. 

Let op

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan hoeft u geen bewijsstukken op te sturen. Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel ons op 0800 - 1925.

In sommige gemeenten hoeven bewoners met een laag inkomen geen eigen bijdrage te betalen. Dat is onderdeel van het 'minimabeleid'. Bij minimabeleid kijken wij of uw inkomen lager is dan de grens die de gemeente heeft vastgesteld. Als uw inkomen lager is, dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Lees meer over minimabeleid

Factuur

U krijgt iedere maand een factuur van het CAK voor uw eigen bijdrage. Die kunt u zelf overmaken of automatisch laten afschrijven.

Let op

Betaalt u in 2019 én 2020 een eigen bijdrage? Dan ontvangt u begin 2020 tijdelijk meerdere facturen in één maand: de laatste facturen over 2019. En de eerste facturen voor 2020.

Lees meer over tijdelijk meerdere facturen ontvangen

Er zijn verschillende mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld een betalingsregeling aanvragen. Voor een betalingsregeling hoeft u niet extra te betalen. 

Lees meer over de mogelijkheden

Wet- en regelgeving Wmo

Hulp en ondersteuning thuis vallen onder de Wmo 2015. De belangrijkste wet- en regelgeving (over de eigen bijdrage voor) vindt u in:

Let op

Heeft u een indicatie voor beschermd wonen?  Dit valt onder de Wmo 2015. U betaalt een eigen bijdrage voor zorg in een instelling.

De Wmo in 2019

In 2019 waren een aantal zaken anders geregeld in de Wmo dan in 2020. Zo was de eigen bijdrage maximaal € 17,50 per periode van 4 weken. Ook was de eigen bijdrage afhankelijk van de hoeveelheid hulp of ondersteuning. 

Lees meer over over de wmo in 2019

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.