Ondersteuning vanuit de Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Dit doet u in samenwerking met uw gemeente. Hoe het werkt en hoe u dit kunt aanvragen leggen we u op deze pagina uit.

Wilt u de hulp of ondersteuning zelf regelen? Dan kunt u ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) van uw gemeente. Voor dit pgb betaalt u ook een eigen bijdrage aan het CAK.

Over de Wmo

Bekijk de video De Wmo. Zo werkt het (YouTube, 1:57 min).

Tip

U kunt onze video met ondertiteling bekijken. Ga in de videospeler naar instellingen. En kies voor ondertiteling.

Wilt u zelfstandig blijven wonen en heeft u daarbij hulp nodig? Of wilt u graag mensen blijven ontmoeten? Neem dan contact op met uw gemeente. Een medewerker van de gemeente komt dan bij u langs. Samen kijkt u naar de problemen en mogelijke oplossingen.

Lees meer over aanvragen hulp of ondersteuning Wmo

Er zijn verschillende soorten hulp of ondersteuning die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen. Bijvoorbeeld:

 • begeleiding
 • beschermd wonen
 • dagbesteding
 • hulpmiddelen en voorzieningen
 • hulp bij het huishouden
 • ondersteuning van de mantelzorg

Voor al deze vormen van hulp of ondersteuning vanuit de Wmo mag de gemeente een eigen bijdrage aan u vragen.

Lees meer over hulp of ondersteuning Wmo

Uw zorgaanbieder of gemeente stuurt uw zorggegevens naar het CAK. U ontvangt een brief van het CAK zodra wij de gegevens hebben ontvangen.
 
Het CAK berekent met uw inkomen en vermogen uw maximale periodebijdrage: het bedrag dat u maximaal per 4 weken moet betalen. U ontvangt van het CAK een brief met de berekening.
 
Daarna ontvangt u van het CAK de factuur. Op de factuur staat wat u echt betaalt: de eigen bijdrage. Die is nooit hoger dan uw maximale periodebijdrage.

Zodra u hulp of ondersteuning vanuit de Wmo ontvangt, stuurt uw zorgaanbieder of gemeente uw gegevens naar het CAK. U hoeft hiervoor zelf niets te doen.

 • Van uw gemeente ontvangen wij uw persoonlijke gegevens zoals uw adres, burgerservicenummer (BSN) en burgerlijke staat.
 • Van de Belastingdienst ontvangen wij daarna de gegevens van uw inkomen en vermogen. Met deze gegevens kunnen wij uw eigen bijdrage vaststellen.

Het CAK gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen om uw eigen bijdrage te berekenen. Lees meer over uw privacy.

Berekening van de eigen bijdrage

Met onze Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage berekenen.

De maximale periodebijdrage is het bedrag dat u maximaal moet betalen per periode van 4 weken. Dit bedrag is berekend met uw inkomen en vermogen.

U betaalt nooit méér eigen bijdrage per 4 weken dan uw maximale periodebijdrage. Maar uw eigen bijdrage kan wel lager zijn.
 

 • Zijn de kosten van de hulp of ondersteuning hoger dan uw maximale periodebijdrage? Dan betaalt u de maximale periodebijdrage.
 • Zijn de kosten van de hulp of ondersteuning lager dan uw maximale periodebijdrage? Dan betaalt u alleen de kosten van de ondersteuning.

De berekening van de maximale periodebijdrage (het bedrag dat u maximaal per periode van vier weken moet betalen) doen wij op basis van 4 gegevens:

 1. uw leeftijd
 2. uw huishouden
 3. uw inkomen
 4. uw vermogen

 

Lees meer over berekenen maximale bijdrage per periode

De samenstelling van uw huishouden heeft invloed op de berekening van uw eigen bijdrage:

 • Bent u alleenstaand? Dan berekenen wij uw eigen bijdrage alleen met uw eigen inkomen en eventuele vermogen.
 • Bent u getrouwd of woont u samen? Dan berekenen wij uw eigen bijdrage met het inkomen en eventuele vermogen van u allebei.

Lees meer over een gezamenlijk huishouden.

Ontvangt u tijdelijk minder hulp of ondersteuning? Dan kan uw eigen bijdrage lager uitvallen. Dat hangt af van de kosten van de hulp of ondersteuning die u heeft ontvangen. Deze kosten staan op uw factuur.
 

 • Zijn de kosten van de hulp of ondersteuning hoger dan uw maximale periodebijdrage? Dan betaalt u de maximale periodebijdrage.
 • Zijn de kosten van de hulp of ondersteuning lager dan uw maximale periodebijdrage? Dan betaalt u alleen de kosten van de zorg.

Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U betaalt een eigen bijdrage voor zorg in een instelling. De berekening van deze bijdrage is dezelfde als voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Lees meer over de eigen bijdrage voor beschermd wonen.

Met een persoonsgebonden budget (pgb) van uw gemeente kunt u zelf ondersteuning, hulpmiddelen en voorzieningen uit de Wmo inkopen. Voor een pgb Wmo betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. U ontvangt elke 4 weken een factuur van ons.

Uw gemeente geeft de kosten van uw pgb aan ons door. Voor alle ondersteuning uit de Wmo die u ontvangt, betaalt u per 4 weken nooit meer dan uw maximale periodebijdrage.

Tip
Met onze Eigen bijdrage rekenhulp kunt u snel en eenvoudig zelf uw eigen bijdrage berekenen.

Brief van het CAK

Een beschikking is een brief waarin staat hoe hoog uw maximale periodebijdrage is. Dat is het bedrag dat u per 4 weken maximaal betaalt voor de hulp of ondersteuning die u heeft ontvangen.
 
Een beschikking is niet hetzelfde als een factuur. Op de factuur staat de eigen bijdrage die u echt moet betalen. Dit kan een lager bedrag zijn dan uw maximale periodebijdrage. Dat hangt af van de kosten van de hulp of ondersteuning die u ontvangt.

Een startbrief (kennisgeving) is een brief waarin staat dat wij uw gegevens in onze administratie hebben opgenomen.

Uw zorgaanbieder of gemeente heeft die gegevens bij ons aangeleverd, omdat u hulp of ondersteuning heeft ontvangen.

Wij laten het altijd weten als wij uw gegevens hebben ontvangen van uw zorgaanbieder of gemeente. Ook als u besluit om geen hulp of ondersteuning te ontvangen.

Factuur

Wij berekenen de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo per periode van 4 weken. Dit staat zo in de wet. 

Een periode is niet hetzelfde als een maand. In 1 jaar zitten 13 perioden.

Bekijk de perioden van 2018 en 2017

Het tarief voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo verschilt per gemeente. Uw gemeente bepaalt het tarief voor de verschillende vormen van hulp of ondersteuning. Iedere vorm van ondersteuning kan een eigen tarief hebben.

De tarieven van uw gemeente en zorgaanbieder die voor u gelden, staan op uw factuur van het CAK. 

Let op

 • Bent u het niet eens met het tarief voor de hulp of ondersteuning die op de factuur staat? Neem contact op met uw gemeente.
 • Klopt de hulp of ondersteuning die op de factuur staat niet? Geef dan de onjuiste zorggegevens door via Mijn CAK.

Wilt u precies weten voor welke hulp u de eigen bijdrage betaalt die op uw factuur staat? Dan kunt u een specificatie aanvragen: eenmalig of voor iedere factuur. Dat kan via e-mail of telefonisch. Op de specificatie staat een overzicht van de ondersteuning die u heeft ontvangen.

Komt u er met de specificatie niet uit? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

U ontvangt de factuur voor de eigen bijdrage altijd achteraf. Het kan zijn dat u daarom nog facturen krijgt nadat de hulp of ondersteuning is gestopt. Controleer dus goed over welke tijdsperiode de factuur gaat en of u daarin nog ondersteuning heeft ontvangen.

Ontvangt u een factuur over een periode waarin u geen hulp of ondersteuning meer heeft ontvangen? Geef dan aan ons door welke gegevens niet kloppen.

Wij vragen uw zorgaanbieder dan om deze gegevens te controleren.

Wet en regelgeving Wmo

Hulp en ondersteuning thuis vallen onder de Wmo 2015. De belangrijkste wet- en regelgeving (over de eigen bijdrage voor) vindt u in:

 • De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  Hierin staat beschreven welke ondersteuning en voorzieningen onder de wet vallen. Ook leest u welke partijen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, en dat het CAK de eigen bijdrage vaststelt en int. 
 • Het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  In dit besluit staat onder andere de berekening van de maximale periodebijdrage. Ook leest u hoe gemeenten hiervan mogen afwijken.
 •  De Uitvoeringsregeling Wmo 2015
  Hierin staan regels voor de uitvoering van de Wmo 2015.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.