Ondersteuning vanuit de Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor ondersteuning vanuit de Wmo. Bijvoorbeeld als het gaat om hulp bij het huishouden, aanpassingen in huis of vervoer in de regio.

Uw gemeente mag een eigen bijdrage vragen voor de hulp of ondersteuning via de Wmo. Daarmee betaalt u zelf een deel van de kosten. Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. En stuurt de factuur.

Wilt u de hulp of ondersteuning zelf regelen? Dan kunt u ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) van uw gemeente. Voor dit pgb betaalt u ook een eigen bijdrage aan het CAK.

Over de Wmo

Berekening van de eigen bijdrage

Brief van het CAK

Samenstelling van het huishouden

Factuur

Wet en regelgeving Wmo

Overig

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.
Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy