Ondersteuning vanuit de Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Dit doet u in samenwerking met uw gemeente. Hoe het werkt en hoe u dit kunt aanvragen leggen we u op deze pagina uit.

Wilt u de hulp of ondersteuning zelf regelen? Dan kunt u ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb) van uw gemeente. Voor dit pgb betaalt u ook een eigen bijdrage aan het CAK.

Veranderingen van de Wmo vanaf 2020

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op een aantal punten veranderd. Dit is belangrijk voor u om te weten. 

Lees meer over de Wmo in 2021

In verband met corona betaalt u voor de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage voor de Wmo. U ontvangt over deze maanden ook geen facturen.

Let op

De maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Voor deze voorzieningen loopt de hulp en/of ondersteuning namelijk door.

De eigen bijdrage is in 2020 maximaal € 19,- per maand. Dit betekent dat u over heel 2020 dus maximaal 10 maanden x € 19,- = maximaal € 190,- betaalt.

Lees ook: informatie CAK over het coronavirus.

 

Over de Wmo

Bekijk de video De Wmo en het CAK. Zo werkt het in 2021. (YouTube, 1:50 min)

Tip

U kunt onze video met ondertiteling bekijken. Ga in de videospeler naar instellingen. En kies voor ondertiteling.

Wilt u zelfstandig blijven wonen en heeft u daarbij hulp nodig? Of wilt u graag mensen blijven ontmoeten? Neem dan contact op met uw gemeente. Een medewerker van de gemeente komt dan bij u langs of nodigt u uit voor een gesprek. Samen kijkt u naar de problemen en mogelijke oplossingen.

Lees meer over aanvragen hulp of ondersteuning Wmo

Er zijn verschillende soorten hulp of ondersteuning die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen. Bijvoorbeeld:

  • begeleiding
  • beschermd wonen
  • dagbesteding
  • hulpmiddelen en voorzieningen
  • hulp bij het huishouden
  • ondersteuning van de mantelzorg

Dit zijn meestal maatwerkvoorzieningen: hulp voor u persoonlijk. Hiervoor mag de gemeente een eigen bijdrage aan u vragen. U betaalt deze eigen bijdrage aan ons, het CAK.

Lees meer over hulp of ondersteuning Wmo

Als u voor het eerst hulp of ondersteuning heeft gehad, dan stuurt de gemeente uw gegevens naar het CAK. U krijgt dan een startbrief van ons met daarbij de beslissing over uw eigen bijdrage (beschikking). We vragen u om de gegevens op de beschikking te controleren. En uw contactgegevens aan ons door te geven. Vlak na de startbrief volgen de eerste facturen voor uw eigen bijdrage.

Zodra u hulp of ondersteuning krijgt, meldt uw gemeente u bij ons aan. Wij ontvangen hiervoor gegevens van u zoals uw adres en burgerlijke staat. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Minimabeleid 

In sommige gemeenten hoeven bewoners met een laag inkomen geen eigen bijdrage te betalen. Dat heet 'minimabeleid'. Krijgt u hulp of ondersteuning in een gemeente met minimabeleid? Dan controleren we of u hiervoor in aanmerking komt. We ontvangen hiervoor uw inkomensgegevens van de Belastingdienst.

Het CAK gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen om uw eigen bijdrage te berekenen. Lees meer over hoe we met uw gegevens omgaan.

Weten hoe het in 2019 zat? Bekijk de pagina over de Wmo in 2019.

Berekening van de eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand voor hulp of ondersteuning die u vanaf 2020 krijgt. Het kan ook minder zijn.

De meeste hulp of ondersteuning die de gemeente aanbiedt, valt onder de eigen bijdrage Wmo van maximaal € 19,-. In een enkel geval vraagt uw gemeente nog een aparte bijdrage in de kosten. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met het Wmo-loket van uw gemeente. 

In 2021 bepalen wij uw maximale eigen bijdrage per maand op basis van 2 gegevens: 

  1. leeftijd
  2. wel of geen partner

 

Lees meer over hoe we de maximale eigen bijdrage bepalen.

Nee, vanaf 2020 betaalt u een vaste eigen bijdrage per maand. De eigen bijdrage verandert niet als u meer of minder hulp of ondersteuning heeft gehad in een maand.

Weten hoe het zat in 2019? Bekijk de pagina over de Wmo in 2019.

Beschermd wonen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U betaalt een eigen bijdrage voor zorg in een instelling. De berekening van deze bijdrage is dezelfde als voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Lees meer over de eigen bijdrage voor beschermd wonen.

Met een persoonsgebonden budget (pgb) van uw gemeente kunt u zelf ondersteuning, hulpmiddelen en voorzieningen uit de Wmo inkopen. Voor een pgb Wmo betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. U ontvangt elke maand een factuur van ons. Vanaf 2020 is de eigen bijdrage € 19,- per maand of minder.

Let op

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) voor beschermd wonen? Dan is de berekening van de eigen bijdrage afhankelijk van de vergoeding van de wooncomponent.

Lees meer over een pgb beschermd wonen.

Brief van het CAK

Als u voor het eerst hulp of ondersteuning heeft gehad, dan stuurt de gemeente uw gegevens naar het CAK. U krijgt dan een startbrief van ons met daarbij de beslissing over uw eigen bijdrage (beschikking). We vragen u om de gegevens op de beschikking te controleren en uw contactgegevens aan ons door te geven. 

Een beschikking is een brief met daarin de beslissing over uw eigen bijdrage. Dat is het bedrag dat u per maand moet betalen voor de hulp of ondersteuning die u krijgt.

Controleer of uw juiste gegevens op de beschikking staan en kijk bij Zelf regelen als u een wijziging aan ons wilt doorgeven.

Ja, dat kan. Stuur ons een bewijs waaruit blijkt dat u een partner heeft. Bijvoorbeeld een kopie van een gezamenlijke huurovereenkomst. Of een bewijs van een uitkering voor gehuwden. 

In sommige gemeenten hoeven bewoners met een laag inkomen geen eigen bijdrage te betalen. Dat is onderdeel van het 'minimabeleid'. Bij minimabeleid kijken wij of uw inkomen lager is dan de grens die de gemeente heeft vastgesteld. Als uw inkomen lager is, dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Lees meer over minimabeleid

Factuur

U krijgt iedere maand een factuur van het CAK voor uw eigen bijdrage. Die kunt u zelf overmaken of automatisch laten afschrijven.

Heeft u wel hulp en/of ondersteuning ontvangen, maar nog geen factuur? Door een technisch probleem in onze systemen heeft nog niet iedereen facturen voor de eigen bijdrage ontvangen. Wij doen er alles aan om u zo snel mogelijk een persoonlijk bericht te sturen.

De komende maanden versturen wij stap voor stap de facturen. Wij begrijpen dat dit vervelend is. Onze excuses voor het ongemak.

Lees meer over wanneer u bericht krijgt van ons.

U kunt de factuur voor de eigen bijdrage Wmo automatisch laten afschrijven of zelf overmaken via internetbankieren met als betalingskenmerk het factuurnummer. Lees meer over de betaalmogelijkheden

Zorg dat uw facturen uiterlijk op de laatste dag van de maand na de factuurdatum zijn betaald. Voorbeeld: een factuur ontvangen in juni betaalt u uiterlijk 31 juli.  

Heeft u moeite met betalen van (meerdere) facturen? Dat begrijpen wij. Neem contact met ons op zodra u de facturen heeft ontvangen. Wij zoeken samen met u naar een oplossing.

Voor meerdere facturen is het altijd mogelijk om een betalingsregeling aan te vragen. U hoeft voor een betalingsregeling niet extra te betalen.

Lees meer over een betalingsregeling afspreken

Wanneer de eigen bijdrage wordt afgeschreven, hangt af van het jaar waarin u de Wmo-ondersteuning ontvangt. 

Wmo facturen van 2020 en 2021

De eigen bijdrage voor ondersteuning ontvangen in 2020 en 2021 wordt rond de 25e van de maand van uw rekening afgeschreven.

Wmo facturen van 2019 en eerdere jaren

De eigen bijdrage voor ondersteuning ontvangen in 2019 of eerdere jaren wordt 30 dagen na de factuurdatum afgeschreven. De factuurdatum staat bovenaan uw factuur. 

Let op

De eigen bijdrage wordt altijd per factuur afgeschreven. Is uw eigen bijdrage bijvoorbeeld €19,- per maand? Dan wordt dit bedrag voor elke factuur apart van uw rekening afgeschreven. Ook als u meerdere facturen in één keer ontvangt.

Er zijn verschillende mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld een betalingsregeling aanvragen. Voor een betalingsregeling hoeft u niet extra te betalen. 

Lees meer over de mogelijkheden

Voor Wmo-ondersteuning stuurt de gemeente uw gegevens naar het CAK. Daarom ontvangt u van ons een factuur.

Wij hebben geen toegang tot informatie over welke zorg, hulp of ondersteuning u ontvangt. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

Via automatisch betalen geeft u ons toestemming om de eigen bijdrage automatisch af te schrijven van uw rekening.

Zodra uw aanvraag voor automatisch betalen is verwerkt, vermelden wij dit altijd op uw factuur.

Staat de juiste betaalwijze nog niet op uw factuur? Dan is uw aanvraag helaas nog niet verwerkt. Tot die tijd vragen wij u de eigen bijdrage voor deze facturen zelf aan ons over te maken. Onze excuses voor het ongemak.

Wet- en regelgeving Wmo

Hulp en ondersteuning thuis vallen onder de Wmo 2015. De belangrijkste wet- en regelgeving (over de eigen bijdrage voor) vindt u in:

Let op

Heeft u een indicatie voor beschermd wonen?  Dit valt onder de Wmo 2015. U betaalt een eigen bijdrage voor zorg in een instelling.

De Wmo in 2019

In 2019 waren een aantal zaken anders geregeld in de Wmo dan in 2020. Zo was de eigen bijdrage maximaal € 17,50 per periode van 4 weken. Ook was de eigen bijdrage afhankelijk van de hoeveelheid hulp of ondersteuning. 

Lees meer over over de wmo in 2019

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.