Wet open overheid (Woo)

U heeft recht op informatie van de overheid. Dit is geregeld in de Wet open overheid (Woo). De Woo zorgt dat iedereen overheidsinformatie kan vinden en inzien.

Overheidsorganisaties moeten zelf informatie openbaar maken. Ook is het voor burgers mogelijk om informatie op te vragen. U kunt veel informatie op onze website vinden. Op deze pagina vindt u een overzicht.

Organisatieinformatie

De informatie over onze organisatie kunt u teruglezen op www.hetcak.nl/over. Ook kunt u onze jaarverslagen bekijken.

Wetten en regels

De informatie over de wet- en regelgeving kunt u teruglezen op wetten.overheid.nl. Gebruik het zoekwoord 'CAK' bij zoeken 'in de tekst'. 

Beleidsinformatie

Convenanten

Overzicht

Bekijk het overzicht van ingediende Woo-verzoeken.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.