Eerste Kamer stemt in met abonnementstarief Wmo

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel voor aanpassing van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Hierdoor geldt vanaf 2020 het abonnementstarief: een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo.

Op 9 april ging de Tweede Kamer akkoord met het wetsvoorstel voor aanpassing van de Wmo. Op 23 april volgde de Eerste Kamer. Beide Kamers stemmen daarmee in met het voorstel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om voor de Wmo over te stappen op een abonnementstarief. 

Voorbereidingen gestart
De Stuurgroep Abonnementstarief (met daarin VWS, VNG, Ketenbureau i-Sociaal Domein en het CAK) is verantwoordelijk voor de uitvoering. De stuurgroep werkt al enkele maanden aan het voorbereiden van de invoering van het abonnementstarief in 2020. Op de website van de VNG leest u waar de ketenpartners staan in dit traject.

Vervolg van het traject
Na publicatie van de wet in het Staatsblad treedt de wet in werking per 1 januari 2020. Na de wetswijziging wordt ook het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 aangepast. Dit besluit geeft gedetailleerd aan hoe de wet moet worden uitgevoerd.
 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.