Geleidelijke invoering abonnementstarief Wmo

Op 18 december 2019 hebben het CAK, het ministerie van VWS en de VNG, op basis van de uitkomsten van de (keten)testen, besloten om het nieuwe berichtenverkeer geleidelijk in gebruik te nemen, in plaats van een volledige overgang per januari.

De door gemeenten met het CAK afgesproken timeslots tussen 2 en 15 januari komen hiermee te vervallen. Dit is nadrukkelijk een keuze voor zorgvuldigheid en voor een situatie die het minste risico geeft op fouten voor Wmo-cliënten.

In de kamerbrief van 18 december 2019 (Tweedekamer.nl) leest u wat dit voor u als gemeente en voor klanten betekent.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.