Invoeren abonnementstarief Wmo: gevolgen voor zorgaanbieders

Het abonnementstarief voor de Wmo wordt 1 januari 2020 definitief van kracht. Ook voor zorgaanbieders heeft dit gevolgen. De meest relevante heeft Ketenbureau i-Sociaal Domein in een nieuwsbericht bekendgemaakt. Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de relatie tussen zorgverleners en het CAK? 

Zorgaanbieders hoeven over zorgjaar 2020 geen nieuwe zorggegevens meer aan te leveren bij het CAK. Met ingang van 1 januari geven gemeentes zelf start/stop-berichten over de eigen bijdrage aan ons door. De huidige manier van gegevens uitwisselen tussen CAK, zorgaanbieders en gemeenten (via de H&V- en ZA-standaard) stopt dus ook per 1 januari.

Wat nog wel aanleveren in 2020?
Uitzondering op de nieuwe regel is beschermd wonen. Dit type zorg moet op de bestaande wijze aangeleverd blijven worden. Daarnaast kan er in 2020 nog sprake zijn mutaties en naleveringen over 2019. Ook die moet u als zorgverlener rechtstreeks bij het CAK aanleveren. 

Meer weten?
Meer weten over de gevolgen van het abonnementstarief voor zorgverleners? 
Lees dan het nieuwsbericht van Ketenbureau i-Sociaal Domein. Of neem contact op met uw relatiemanager.
 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.