Oproep aan gemeentes: meld beschermd wonen niet af

Op dit moment zijn er gemeentes die klanten willen afmelden voor Wmo beschermd wonen. Terwijl een klant mogelijk nog niet door het zorgkantoor is aangemeld voor de Wlz. Er ontstaat dan een gat. Niet direct in de zorg, maar wel in de inning van de eigen bijdrage. En dat is ongunstig voor de klant.

Het gevolg is dat de klant een betalingsachterstand oploopt en een stapelfactuur voor de Wlz kan krijgen. Wij vragen gemeentes daarom: meld klanten die overgaan van Wmo beschermd wonen naar Wlz niet af.

Afmelding gebeurt automatisch bij aanmelding

Afmelding van Wmo beschermd wonen gebeurt automatisch op het moment dat een zorgkantoor een klant aanmeldt voor de Wlz. In vaktermen heet dit: MAZ op MAZ (Melding Aanmelding Zorg Wlz op Melding Aanmelding Zorg Wmo). Administratief leidt dit tot de meest soepele overgang, zowel voor de klant als voor de gemeente.

Vragen die wij hierover kregen van gemeentes (en de antwoorden):

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de Wmo servicedesk via 088 - 711 4888 of mail naar wmoservicedesk@hetcak.nl.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.