Voortgang geleidelijke overgang Wmo-abonnementstarief

In januari is het CAK gecontroleerd gestart met de verwerking van de berichten van vijf gemeenten. Dit heeft geleid tot een ‘werkende keten’ waarbij inmiddels beschikkingen en facturen aan cliënten zijn verzonden.

Deze week vallen ca. 6.400 beschikkingen op de mat bij klanten. De implementatie verloopt echter langzamer dan verwacht. Het CAK heeft aangegeven dat de planning waarbij alle klanten uiterlijk in maart een factuur zouden ontvangen daardoor niet zal worden gehaald.

De minister heeft de Tweede Kamer hier in zijn Kamerbrief van 18 februari 2020 over geïnformeerd. In deze brief leest u meer over de gevolgen voor klanten en voor u als gemeente. 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.