Aanlevering beschermd wonen verandert per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 verandert de manier van gegevensaanlevering voor beschermd wonen aan het CAK. Dit is vooruitlopend op de doordecentralisatie, waarbij iedere gemeente zelf verantwoordelijk wordt voor de verstrekking van Beschermd Wonen aan inwoners. Het is belangrijk om tijdig voorbereidingen te treffen.

(update: Nieuw bericht iEb Beschermd Wonen per 1 oktober 2022)

Wat betekent deze wijziging?

  • Zorgaanbieders kunnen per 1 januari 2022 géén gegevens meer aanleveren bij het CAK. Vanaf dat moment loopt gegevensuitwisseling over de eigen bijdrage beschermd wonen alleen via gemeenten.
  • Vanaf 1 april 2022 levert iedere gemeente aan bij het CAK met de iEB/iWmo via het GGK. Ook de centrumgemeenten die dit nu nog via de zorgaanbieder doen. Deze gemeenten worden hierover benaderd door de VNG.
  • De centrumgemeenten en betrokken regiogemeenten leveren tussen 1 april en 1 juli 2022 de gegevens van bestaande klanten met beschermd wonen aan bij het CAK. De betreffende gemeenten ontvangen hierover binnenkort bericht van ons.

Oproep aan gemeenten

Het is belangrijk dat onze klanten niets merken van deze nieuwe manier van aanlevering. Daarom treffen we samen met het ministerie van VWS, de VNG en het Ketenbureau iSociaal Domein zorgvuldige voorbereidingen. Met een belangrijke boodschap ook aan gemeenten: start tijdig met alle voorbereidingen.

Wilt u hier meer over weten?

Kijk dan op de website van de VNG.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.