Nieuw bericht iEb Beschermd Wonen per 1 oktober 2022

In juni 2021 zijn alle centrumgemeenten door de VNG geïnformeerd over de invoering van het iEb-berichtenverkeer voor de inning van de eigen bijdrage Beschermd Wonen. Gebruik van iEb is een randvoorwaarde om de doordecentralisatie van de middelen voor Beschermd Wonen en de invoering van het woonplaatsbeginsel mogelijk te maken.
Bij dit bericht was de hoop om de vernieuwde iEb-berichtenstandaard voor zowel Beschermd Wonen als het Abonnementstarief Wmo in te voeren. Vanuit gemeenten en softwareleveranciers zijn echter een flink aantal verbeterpunten aangegeven voor het abonnementstarief.

VWS, VNG, CAK, het Ketenbureau i-Sociaal Domein, en het Zorginstituut Nederland hebben daarom besloten om per 1 oktober 2022 alleen te starten met een uitbreiding van de iEb-berichtenstandaard voor het iEb-bericht voor Beschermd Wonen en de initiële aanlevering van Beschermd Wonen klanten door centrumgemeenten via deze standaard. De verbeteringen voor het Abonnementstarief Wmo worden dus later, dat wil zeggen op de reguliere releasedatum 1 april 2023, vrijgegeven in de iEb-berichtenstandaard.

Voor gemeenten die al bezig zijn met voorbereiding op de invoering van het woonplaatsbeginsel is het belangrijk te weten dat in 2022 alleen die gemeenten gegevens van klanten kunnen aanleveren die ook op dit moment al zelf aanleveren bij het CAK.

Meer informatie vindt u op de site van VNG

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.