Update SOV-regeling juni

Het ministerie van VWS heeft in maart 2022 besloten dat het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden (SOV). Hierdoor kunnen zorgverleners een subsidie bij het CAK aanvragen voor het verlenen van zorg uit het basispakket aan mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht.
We zien door de huidige ontwikkelingen een grote toename van aanvragen. Het huidige proces is helaas niet berekend op deze volumes. De afhandeling van declaraties kost daardoor meer tijd. Uiteraard proberen wij alle declaraties zo spoedig mogelijk te beoordelen.
 
Met het verlenen van medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne vervullen zorgaanbieders een belangrijke taak. Wij betreuren het dat het huidige (aanvraag)proces nu omslachtig verloopt. Wij spannen ons dan ook in om de administratieve lasten in het proces zoveel als mogelijk te verlichten en de uitleg over voorwaarden te verduidelijken. Dit doen we mede op basis van de signalen van zorgaanbieders.

​Concrete verbeteringen:
  • Deze regeling is oorspronkelijk bedoeld voor de vergoeding van medische zorg aan dak- en thuislozen en kent daarom een meldingsplicht aan de GGD. De meldingsplicht heeft als doel dat een gemeente deze persoon hulp kan bieden en in verzekering kan brengen. Het ministerie van VWS heeft besloten dat de meldplicht bij de GGD per 1 augustus (met terugwerkende kracht tot 1 maart 2022) wordt opgeschort. Dit betekent per direct een stap minder in het proces. 
  • Het declaratieproces wordt zo snel als mogelijk gedigitaliseerd.
  • Vanaf 1 juli treedt er een nieuwe regeling in werking. De Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne. Deze regeling is vrijwel identiek aan de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA). De SOV blijft beschikbaar voor mensen zonder burgerservicenummer.
Wij houden u via onze website op de hoogte over de regeling.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.