Ziekenhuizen

Alle ziekenhuizen kunnen een beroep doen op de regeling. Daarbij bestaat onderscheid tussen gecontracteerde ziekenhuizen en ziekenhuizen die niet zijn gecontracteerd.

Gecontracteerde ziekenhuizen

Bij gecontracteerde ziekenhuizen kunnen onverzekerbare vreemdelingen terecht voor alle ziekenhuiszorg. Gecontracteerde ziekenhuizen declareren bij ons volgens de voorwaarden die in de overeenkomst staan.

Niet-gecontracteerde ziekenhuizen

Heeft uw ziekenhuis geen contract met het CAK? Dan kan uw ziekenhuis alleen een bijdrage krijgen voor zorg waarvoor verwijzing of overplaatsing naar een gecontracteerd ziekenhuis niet mogelijk is. De bijdrage bedraagt 80% van de oninbare vordering. Er is één uitzondering: bij zwangerschap en bevalling is geen verwijzing nodig. Dan bedraagt de vergoeding 100%. Als niet-gecontracteerd ziekenhuis kunt u een bijdrage aanvragen met het declaratieformulier zorgverleners (04-10-2017, pdf, 244 kB).

Voor DBC’s uit het B-segment gaan wij uit van de standaardprijslijst die het ziekenhuis op de eigen website heeft gepubliceerd.

Vanaf 2018 kan ieder ziekenhuis een contract afsluiten

Op 31 december 2017 loopt de aanbesteding van de huidige contracten af. Daarom kan ieder ziekenhuis vanaf 1 januari 2018 een overeenkomst met het CAK aangaan voor zorg aan onverzekerbare vreemdelingen.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u verder.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy