Ziekenhuizen

Alle ziekenhuizen kunnen een beroep doen op de regeling. Daarbij bestaat onderscheid tussen gecontracteerde ziekenhuizen en ziekenhuizen die niet zijn gecontracteerd.

Gecontracteerde ziekenhuizen

Het CAK heeft landelijk een aantal ziekenhuizen gecontracteerd waar onverzekerbare vreemdelingen terechtkunnen voor alle ziekenhuiszorg. Gecontracteerde ziekenhuizen declareren bij ons volgens de voorwaarden die in de overeenkomst staan.

Niet-gecontracteerde ziekenhuizen

Heeft uw ziekenhuis geen contract met het CAK? Dan kan uw ziekenhuis alleen een bijdrage krijgen voor zorg waarvoor verwijzing of overplaatsing naar een gecontracteerd ziekenhuis niet mogelijk is. De bijdrage bedraagt 80% van de oninbare vordering. Er is één uitzondering: bij zwangerschap en bevalling is geen verwijzing nodig. Dan bedraagt de vergoeding 100%. Als niet-gecontracteerd ziekenhuis kunt u een bijdrage aanvragen met het declaratieformulier zorgverleners (21-02-2017, pdf, 238 kB).

Voor DBC’s uit het B-segment gaan wij uit van de standaardprijslijst die het ziekenhuis op de eigen website heeft gepubliceerd.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u verder.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.
Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy