Ziekenhuizen

Alle ziekenhuizen kunnen een beroep doen op de regeling. Daarbij bestaat onderscheid tussen gecontracteerde ziekenhuizen en ziekenhuizen die niet zijn gecontracteerd.

Gecontracteerde ziekenhuizen

Bij gecontracteerde ziekenhuizen kunnen onverzekerbare vreemdelingen terecht voor alle ziekenhuiszorg. Gecontracteerde ziekenhuizen declareren bij ons volgens de voorwaarden die in de overeenkomst staan.

Vanaf 2018 kan ieder ziekenhuis een contract afsluiten

Ieder ziekenhuis kan vanaf 1 januari 2018 een overeenkomst met het CAK aangaan voor zorg aan onverzekerbare vreemdelingen.

Niet-gecontracteerde ziekenhuizen

Heeft uw ziekenhuis geen contract met het CAK? Dan kan uw ziekenhuis alleen een bijdrage krijgen voor spoedeisende hulp. De bijdrage bedraagt 80% van de oninbare vordering. Bij zwangerschap en bevalling is geen verwijzing nodig en bedraagt de vergoeding 100%.

Ziekenhuizen kunnen  een bijdrage aanvragen met het declaratieformulier zorgverleners (28-09-2018, pdf, 517 kB). Een bijdrage aanvragen moet binnen 12 maanden na de einddatum van de DBC.

Voor DBC’s uit het B-segment gaan wij uit van de standaardprijslijst die het ziekenhuis op de eigen website heeft gepubliceerd.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u verder.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.