Ziekenhuizen

Alle ziekenhuizen kunnen een beroep doen op de regeling. Daarbij bestaat onderscheid tussen:

  • ziekenhuizen waarmee we een contract hebben: gecontracteerde ziekenhuizen 
  • ziekenhuizen waarmee we nog geen contract hebben: niet-gecontracteerde ziekenhuizen

Gecontracteerde ziekenhuizen

Heeft uw ziekenhuis een contract met het CAK? Bij gecontracteerde ziekenhuizen kunnen onverzekerbare vreemdelingen terecht voor alle ziekenhuiszorg. Gecontracteerde ziekenhuizen declareren bij ons volgens de voorwaarden die in de overeenkomst staan.

Niet-gecontracteerde ziekenhuizen

Heeft uw ziekenhuis geen contract met het CAK? Dan kan uw ziekenhuis alleen een vergoeding krijgen voor spoedeisende hulp. Wij vergoeden 80% van de oninbare vordering. Bij zwangerschap en bevalling is geen verwijzing nodig: dan is de vergoeding 100%.

Elk ziekenhuis kan een overeenkomst met het CAK aangaan voor zorg aan onverzekerbare vreemdelingen. Lees meer over het afsluiten van een contract.

Kosten declareren

Ziekenhuizen kunnen  een bijdrage aanvragen met het declaratieformulier zorgverleners (11-05-2022, pdf, 513 kB). Een bijdrage aanvragen moet binnen 12 maanden na de einddatum van de DBC.

Wat geldt voor DBC’s uit het B-segment? Daarvoor gaan wij uit van de standaard prijslijst die het ziekenhuis op de eigen website heeft gepubliceerd.

Zittend ziekenvervoer

Voor het vergoeden van zittend ziekenvervoer gelden wettelijke voorwaarden. Heeft uw ziekenhuis/dialysecentrum patiënten in behandeling die hieraan voldoen? Dan meldt u hen aan bij het CAK via het contactformulier op onze website. 

Vermeld in uw bericht:
•    de twee initialen
•    het geboortejaar 
•    het geslacht 
•    het land van herkomst  

Wij bevestigen uw melding per e-mail. In die e-mail verlenen wij u ook toestemming voor het vervoer.

Daarna sturen wij de vervoerder per e-mail bericht. Daarin staat dat hij contact op kan nemen met uw ziekenhuis/dialysecentrum voor het vervoer van de patiënt. De vervoerder regelt de rit. Ook vermeldt de vervoerder op de bon de initialen van de patiënt en het aantal verreden kilometers.

De vervoerder declareert de ritten op maandbasis bij het CAK met het declaratieformulier zorgverleners (11-05-2022, pdf, 513 kB). De vervoerder mag ons daarbij geen adresgegevens van de vervoerde personen toesturen. Bij het declareren houdt de vervoerder zich aan de afspraken die in de overeenkomst met ons staan. Wij betalen de declaratie binnen 30 dagen na ontvangst uit.

Doorverwijzen naar  Wlz- of GGZ-instellingen

Wilt u een onverzekerbare vreemdeling doorverwijzen naar een Wlz- of GGZ-instelling? Dat kan alleen naar instellingen waarmee wij een contract hebben. In de onderstaande lijsten leest u welke Wlz- en GGZ-instellingen een contract met ons hebben. 

• Bekijk de lijst met gecontracteerde Wlz-instellingen
• Bekijk de lijst met gecontracteerde GGZ-instellingen

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.