Regeling onverzekerden

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een Nederlandse zorgverzekering hebben. Het CAK vraagt mensen die geen Nederlandse zorgverzekering hebben, om er één af te sluiten. Doet diegene dat niet? Dan sluiten wij namens hem of haar een zorgverzekering af. We laten de premie van die verzekering inhouden door de werkgever of de uitkeringsinstantie.

Vragen over de regeling onverzekerden - broninhouders

Uw werknemer of uitkeringsgerechtigde was onverzekerd en heeft niet op tijd een zorgverzekering afgesloten. Daarom hebben wij dat namens hem of haar gedaan. De zorgpremie loopt nu 12 maanden via ons. Deze premie moet u inhouden. Wij begrijpen dat dit extra werk voor u oplevert. Omdat dit in de zorgverzekeringswet staat is het echter voor u verplicht om dit te doen.

Lees meer over inhouden premie

Wij hebben hem of haar hierover een brief gestuurd. Het is verstandig als u hierover zelf ook een bericht hierover stuurt aan uw werknemer of uitkeringsgerechtigde.

Is het netto inkomen hoger dan onze premie? Dan houdt u onze premie hierop in. U mag niet inhouden van de vakantietoeslag, transitievergoeding of eindafrekening. Alleen van het loon of de uitkering.

Lees meer over inhouden premie

U moet elke maand de hele maandpremie naar ons overmaken. Dat staat ook in de brief die wij u hebben gestuurd. In 2022 is de premie € 145,75 (dit wordt € 157,42 in 2023).

Lees meer over premie betalen

Ja, u bent wettelijk verplicht hieraan mee te werken. Ook als u de premie niet inhoudt op het inkomen moet u de premie iedere maand aan ons overmaken. U mag pas stoppen met inhouden als u een brief van ons heeft gehad. Dat is na 12 maanden.

Lees meer over inhouden premie

 • Storten wij een bedrag terug? Kijk dan eerst of de gegevens en het bedrag kloppen. Klopt dit niet? Maak dan het bedrag opnieuw aan ons over met de juiste gegevens.
 • Klopten het bedrag en de gegevens van uw betaling? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 - 711 5552. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.
 • Doet u niets? Dan gaan wij ervan uit dat u geen betaling heeft gedaan.

U moet de premie blijven inhouden, totdat u een brief van ons krijgt dat u daarmee mag stoppen.

Uw werknemer of uitkeringsgerechtigde kan het beste zo snel mogelijk contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 - 711 5552. Wij kunnen dan controleren of wij terecht een verzekering hebben afgesloten.  

Dit kunt u alleen schriftelijk aan ons doorgeven. U kunt een e-mail sturen naar debiteurenbeheerwan@hetcak.nl. Zet in uw bericht in ieder geval:

 • De naam en het burgerservicenummer (BSN) van uw werknemer of uitkeringsgerechtigde.
 • De datum van uitdiensttreding of einde uitkering.
 • Stuur een bewijs mee, zoals bijvoorbeeld een ontslagbrief.

 

Of stuur ons een brief. Ons adres is:

CAK
Antwoordnummer 91034
2509 VC DEN HAAG

Als uw bedrijf niet meer bestaat, dan is uw werknemer niet langer bij u in dienst. Geef dit zo snel mogelijk in een brief aan ons door. Zet in uw brief de volgende gegevens:

 1. De naam en het Burgerservicenummer (BSN) van uw werknemer. 
 2. De datum van faillissement en de datum van uitdiensttreding. 
 3. De naam van de curator van het faillissement.
 4. De naam van de rechtsopvolger van uw bedrijf.
 5. Een eventuele andere reden voor de opheffing van uw bedrijf.

 
Stuur uw brief naar:
 
CAK                
Antwoordnummer 91034
2509 VC DEN HAAG

Lees meer over faillissement bedrijf

Ja, de zorgpremie is een vaste last. Uw werknemer moet dus ook in dit geval premie betalen. U moet daarom 12 maanden lang de premie inhouden op het inkomen en naar ons overmaken.

Ook als uw werknemer een bewindvoerder heeft moet u de premie inhouden. 

De zorgpremie van het CAK is geen loonbeslag maar een (verplichte) inhouding. De zorgpremie is namelijk geen schuld maar een vaste last. Omdat de zorgpremie een vaste last is, hoort deze bij de beslagvrije voet. 

U houdt daarom onze zorgpremie in van de beslagvrije voet. Het loonbeslag draagt u af aan de deurwaarder.

Tip

Heeft u het vermoeden dat de beslagvrije voet te laag is? Dan kunt u of uw werknemer de deurwaarder vragen om deze opnieuw te berekenen. De deurwaarder berekent dan de beslagvrije voet opnieuw. Zo houdt uw werknemer of uitkeringsgerechtigde genoeg geld over om van te leven.

Dan moet u toch de zorgpremie inhouden en aan ons betalen. 

De zorgpremie van het CAK is geen loonbeslag maar een (verplichte) inhouding. De zorgpremie is namelijk geen schuld maar een vaste last. Omdat de zorgpremie een vaste last is, hoort deze bij de beslagvrije voet. 

U houdt daarom onze zorgpremie in van de beslagvrije voet. Het loonbeslag draagt u af aan de deurwaarder.

Tip

Heeft u het vermoeden dat de beslagvrije voet te laag is? Dan kunt u of uw werknemer de deurwaarder vragen om deze opnieuw te berekenen. De deurwaarder berekent dan de beslagvrije voet opnieuw. Zo houdt uw werknemer of uitkeringsgerechtigde genoeg geld over om van te leven.

Kunt u de premie niet of niet meer inhouden? Neem dan direct contact met ons op via telefoonnummer 088 – 711 5552. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

Is uw werknemer uit dienst gegaan? Of is de uitkering gestopt? Geef dat dan schriftelijk aan ons door.

 

Als u zelf de premie voor uw werknemer of uitkeringsgerechtigde wilt betalen, is dat uw beslissing. U mag de premie dan niet alsnog achteraf inhouden. Belangrijk is dat u geen premie achteraf mag inhouden.

Of u wel of niet inhoudt: u moet de premie 12 maanden lang iedere maand aan ons overmaken.

Uw werknemer of uitkeringsgerechtigde betaalt elke maand een nieuwe zorgpremie. Hij of zij betaalt dubbel als u achteraf inhoudt. Daarom mag u niet achteraf inhouden volgens de Zorgverzekeringswet.
 
Bijvoorbeeld: de premie van de maand april mag u alleen inhouden van het inkomen van de maand april.
 

U krijgt een brief van ons dat u de premie niet langer hoeft in te houden. U stopt met inhouden vanaf de datum die wij in onze brief noemen.
 

Let op

Vergeet niet dat u de premie altijd achteraf betaalt, dus aan het einde van de maand. Dat betekent dat u de premie over de lopende maand nog moet inhouden en overmaken. Bijvoorbeeld: als u op 1 februari stopt, moet u nog inhouden op het loon van januari. U maakt die premie eind januari of begin februari aan ons over.

Arrange online

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.