Regeling onverzekerden

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een Nederlandse zorgverzekering hebben. Als iemand die niet heeft, is hij of zij onverzekerd. De regeling onverzekerden regelt dat deze onverzekerden worden opgespoord.

Het CAK waarschuwt een onverzekerde dat hij of zij een zorgverzekering moet nemen. Doet de onverzekerde dat niet, dan sluit het CAK een verzekering voor hem of haar af. In dat geval laat het CAK de premie inhouden door de werkgever of de uitkeringsinstantie.

Vragen over de regeling onverzekerden - broninhouders

Uw werknemer of uitkeringsgerechtigde is verplicht een Nederlandse zorgverzekering te hebben, maar bleek onverzekerd te zijn. Na herhaalde verzoeken hebben wij namens uw werknemer of uitkeringsgerechtigde een Nederlandse zorgverzekering afgesloten.

Lees meer over inhouden premie

Wij hebben hem of haar hierover een brief gestuurd. Het is verstandig als u uw werknemer of uitkeringsgerechtigde ook zelf informeert over de premie-inhouding op het inkomen.

U houdt de premie in op het netto-inkomen van uw werknemer of uitkeringsgerechtigde. Dit is direct ná alle bruto-verrekeningen, zoals loonheffing en sociale verzekeringspremies. Het ingehouden bedrag stort u door naar onze rekening.

Lees meer over inhouden premie

U moet elke maand de hele maandpremie naar ons overmaken. Dat staat ook in de brief die wij u hebben gestuurd. In 2019 is de premie € 134,08 per maand. Deze premie wordt in 2020 € 136,83 per maand.

Lees meer over premie betalen

Ja, u bent wettelijk verplicht hieraan mee te werken. Ook als u de premie niet inhoudt op het inkomen moet u de premie iedere maand aan ons overmaken. U mag pas stoppen met de inhouding als u een brief van ons heeft gehad. Dat is na 12 maanden.

Lees meer over inhouden premie

Uw betaling moet aan de volgende eisen voldoen:

 1. Voor iedere werknemer of uitkeringsgerechtigde doet u een aparte betaling.
 2. Het betalingskenmerk (omschrijving van de betaalopdracht) bevat het BSN van uw werknemer en het loonheffingennummer (LH) van uw bedrijf.

Voldoet uw betaling niet aan deze eisen? Dan kunnen wij die niet verwerken en storten wij het bedrag terug.

 • Storten wij een bedrag terug? Kijk dan eerst of uw betaling het juiste bedrag en de juiste gegevens bevat. Als uw betaling niet correct was, maak dan het bedrag opnieuw aan ons over. Vermeld op de nieuwe overmaking de juiste gegevens van uw werknemer of uitkeringsgerechtigde.
 • Voldoet de geweigerde betaling wel aan de eisen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 - 711 5552. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.
 • Doet u niets? Dan gaan wij ervan uit dat u geen betaling heeft gedaan.

U moet de premie blijven inhouden, totdat wij u melden dat u daarmee mag stoppen.

Uw werknemer of uitkeringsgerechtigde moet zo snel mogelijk contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 - 711 5552.

Meld dit dan zo snel mogelijk per brief aan ons. Vermeld in uw brief in elk geval:

 • De naam en het burgerservicenummer (BSN) van uw werknemer of uitkeringsgerechtigde.
 • De datum van uitdiensttreding of einde uitkering.
 • Uw firmastempel (of briefpapier met uw bedrijfs- of organisatielogo).
 • Uw handtekening. 

 

Stuur uw brief naar:

CAK
Antwoordnummer 91034
2509 VC DEN HAAG

Als uw bedrijf niet meer bestaat, is uw werknemer niet langer bij u in dienst. Meld dit per brief aan ons. Zet in uw brief de volgende gegevens:

 1. De naam van de curator van het faillissement.
 2. De naam van de rechtsopvolger van uw bedrijf.
 3. Een eventuele andere reden voor de opheffing van uw bedrijf.

 
Stuur uw brief naar:
 
CAK                
Antwoordnummer 91034
2509 VC DEN HAAG

Lees meer over faillissement bedrijf

Ja, u blijft verplicht om de premie 12 maanden in te houden op het inkomen en iedere maand aan ons af te dragen.

Gesteld dat uw werknemer of uitkeringsgerechtigde toegelaten is tot de wettelijke schuldsanering. Ook dan moet hij de bestuursrechtelijke premie aan ons betalen. Dat geldt ook als hij in een traject voor schuldhulpverlening zit.

Uw werknemer of uitkeringsgerechtigde heeft te maken met een deurwaarder. U moet direct aan deze deurwaarder melden dat u onze premie gaat inhouden op het inkomen. Hij zorgt er dan voor dat het inkomen van uw werknemer of uitkeringsgerechtigde niet onder de beslagvrije voet komt.

Meer informatie over de werkwijze vindt u in het document Deurwaarderstraject en beslagvrije voet (22-12-2017, pdf, 30 kB).

Dan meldt u de deurwaarder dat u voor het CAK de 'bestuursrechtelijke premie' moet inhouden. Onze premie is geen ‘beslag’ en heeft daarom voorrang op alle beslagen van derden. De deurwaarder zal de beslagvrije voet opnieuw berekenen, zodat uw werknemer genoeg geld overhoudt om van te leven.

Een korte uitleg en eenvoudige rekenvoorbeelden vindt u in het document Deurwaarderstraject en beslagvrije voet (22-12-2017, pdf, 30 kB).

Kunt u de premie niet of niet meer inhouden? Neem dan direct contact met ons op via telefoonnummer 088 – 711 5552. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

Is uw werknemer uit dienst gegaan? Of is de uitkering gestopt? Geef dat dan per brief aan ons door.

 

Als u zelf de premie voor uw werknemer of uitkeringsgerechtigde wilt betalen, is dat uw beslissing. Belangrijk is dat u geen premie achteraf mag inhouden.

Of u wel of niet inhoudt: u moet de premie 12 maanden lang iedere maand aan ons overmaken.

De werknemer of uitkeringsgerechtigde gaat na 12 maanden zelf premie betalen aan de zorgverzekeraar. Als u daarna ook premie op zijn inkomen inhoudt, dan zou hij dubbel worden belast. Daarom verbiedt de Zorgverzekeringswet een premie-inhouding achteraf.

U ontvangt een brief van ons dat u de premie niet langer hoeft in te houden. U bent verplicht de inhouding en afdracht te stoppen per de datum die wij in onze brief noemen.
 
Let op
Vergeet niet dat u de premie altijd achteraf heeft betaald, dus aan het einde van de maand. Dat betekent dat u de premie over de lopende maand nog moet inhouden en afdragen. Bijvoorbeeld: als u op 1 februari stopt, moet u nog inhouden op het loon van januari. U maakt die premie eind januari of begin februari aan ons over.
 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.