Hoe vraagt u subsidie aan?

Subsidie aanvragen voor apotheken

Bent u apotheker en wilt u subsidie aanvragen? Lees dan verder op de pagina met informatie over hoe u als apotheek subsidie aanvraagt.

Subsidie aanvragen voor andere zorgverleners

Heeft u zorg verleend aan een onverzekerde patiënt? Lees dan hieronder hoe u subsidie aanvraagt.

U heeft als zorgverlener medisch noodzakelijke zorg verleend aan een onverzekerde. Die kan de kosten niet (gedeeltelijk) zelf betalen. Als u hierdoor inkomsten verliest kunt u bij ons subsidie aanvragen. Bekijk eerst of u voldoet u aan de voorwaarden? Daarna volgt u onderstaande stappen.

1. Maak een melding bij GGD GHOR Nederland

Dit doet u bij GGD GHOR Nederland via het Meldpunt Onverzekerden Zorg. Doe dit zo snel mogelijk nadat u de zorg heeft verleend of gestart. Voor deze melding is geen toestemming nodig van de onverzekerde.

Let op

Inloggegevens aanvragen

Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan? En heeft u nog niet eerder een melding gedaan? Vraag dan eerst inloggegevens aan bij GGD GHOR Nederland. Stuur hiervoor een e-mail met uw voor- en achternaam en uw zakelijke e-mailadres naar servicedesk@ggdghor.nl. U ontvangt uw inloggegevens meestal binnen twee werkdagen via e-mail.

2. Van GGD GHOR Nederland krijgt u een meldingsnummer.

Dit nummer heeft u nodig bij het invullen van het subsidieformulier. Dit meldingsnummer is 30 kalenderdagen geldig vanaf de eerste zorgdatum. 

Verleent u opnieuw zorg binnen 30 kalenderdagen? 

Heeft dezelfde patiënt binnen 30 kalenderdagen opnieuw medisch noodzakelijke zorg nodig? Van u of een collega-zorgverlener? Dan hoeft u dit niet opnieuw te melden. Een melding blijft namelijk 30 kalenderdagen geldig vanaf de eerste zorgdatum. Voor de declaratie gebruikt u het meldnummer dat u bij de eerdere melding heeft gekregen. Hetzelfde geldt voor uw collega-zorgverleners.

Na 30 kalenderdagen doet u wél opnieuw een melding

Heeft u bijvoorbeeld op 1 januari zorg verleend en heeft de patiënt op 31 januari nog steeds (vervolg)zorg nodig? Dan moet u de zorg op 31 januari opnieuw melden via het meldpunt van GGD GHOR Nederland. Dit geldt alleen niet voor ziekenhuiszorg waarbij de DBC langer loopt dan 30 kalenderdagen, of bij verloskundigenzorg. Hiervoor is een melding bij de start voldoende. Bij vervolg-DBC's moet u wel opnieuw een melding doen. 

3. U declareert met de standaardformulieren bij het CAK.

Om te declareren stuurt u de volgende documenten mee:

  • de DAEB-overeenkomst (08-04-2022, pdf, 529 kB); als u voor de eerste keer declareert.
  • een kopie van een recent bankafschrift; als u voor de eerste keer declareert.
  • het subsidieformulier (08-04-2022, pdf, 491 kB).
  • de factuur

Onvolledige aanvragen kunnen wij niet in behandeling nemen.

Behandeling van uw subsidie-aanvraag door het CAK

Wij beslissen binnen 13 weken na ontvangst over het toekennen van subsidie. Na deze beslissing betaalt het CAK uiterlijk binnen 6 weken het subsidiebedrag uit. We doen dit op het rekeningnummer dat u heeft opgegeven.

Let op

De persoonsgegevens op het declaratieformulier moeten overeenkomen met die op de factuur.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.