Hoe vraagt u subsidie aan?

U heeft als zorgverlener medisch noodzakelijke zorg verleend aan een onverzekerde. Die kan de kosten niet (gedeeltelijk) zelf betalen. Als u hierdoor inkomsten verliest kunt u bij ons subsidie aanvragen. Voldoet u aan de voorwaarden? Lees dan hieronder hoe u subsidie kunt aanvragen.

Voor het aanvragen van subsidie is het volgende nodig:

  • Maak een melding via het centrale meldpunt. Doe dit binnen 7 kalenderdagen nadat u de zorg heeft verleend of gestart. Voor deze melding is geen toestemming nodig van de onverzekerde.
  • Van de GGD-GHOR ontvangt u een meldingsnummer. Dit nummer heeft u nodig bij het invullen van het subsidieformulier.
  • Let op: Heeft dezelfde patiënt binnen 1 maand na de melding opnieuw medisch noodzakelijke zorg nodig? Van u of een collega-zorgverlener? Dan hoeft u dit niet opnieuw te melden. Een melding blijft namelijk 1 maand geldig. Voor de declaratie gebruikt u het meldnummer dat u bij de eerdere melding heeft gekregen. Hetzelfde geldt voor uw collega-zorgverleners.
  • U heeft met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2018 geen toestemming meer nodig van de patiënt.
  • U declareert met de standaardformulieren bij het CAK. Om te declareren stuurt u de volgende documenten mee:
  1. de DAEB-overeenkomst (05-03-2019, pdf, 529 kB); als u voor de eerste keer declareert.
  2. een kopie van een recent bankafschrift; als u voor de eerste keer declareert.
  3. het subsidieformulier (29-06-2021, pdf, 617 kB).
  4. de factuur

Onvolledige aanvragen kunnen wij niet in behandeling nemen.

Het CAK beslist binnen 13 weken na ontvangst over het toekennen van subsidie. Na deze beslissing betaalt het CAK uiterlijk binnen 6 weken het subsidiebedrag uit. We doen dit op het rekeningnummer dat u heeft opgegeven.

Let op

De persoonsgegevens op het declaratieformulier moeten overeenkomen met die op de factuur.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.