Wat zijn de voorwaarden?

U heeft als zorgverlener zorg verleend aan een onverzekerde. Ook heeft u vastgesteld dat deze persoon geen eigen middelen heeft om de rekening (gedeeltelijk) te voldoen. U kunt de kosten declareren via deze regeling.

  • U heeft binnen 7 kalenderdagen na de dag dat u de zorg heeft verleend een melding gedaan bij de GGD-GHOR via het centrale meldpunt.
  • De behandelde persoon is onverzekerd.
  • De eis van verzekeringsplicht voor de Zvw is voor zorg vanaf 1 maart 2018 komen te vervallen. U kunt daarom ook declareren als de patiënt geen toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van zijn persoonsgegevens. Dit was eerder alleen mogelijk bij spoedeisende zorg.
  • Het gaat om medisch noodzakelijke zorg uit het Zvw-basispakket. Daar valt tandheelkundige zorg niet onder (uitzonderingen die wel worden vergoed: tandheelkundige zorg aan patiënten onder de 18 jaar, volledig uitneembare prothetische voorzieningen, bijzondere tandheelkunde). Ook Wlz-zorg valt er niet onder.
  • U heeft een DAEB-overeenkomst (Dienst van Algemeen Economisch Belang) met het CAK.

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, kunnen wij uw declaratie niet in behandeling nemen.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.