Wat zijn de voorwaarden?

U heeft als zorgverlener zorg verleend aan een onverzekerde. Ook heeft u bepaald dat deze persoon geen eigen middelen heeft om de rekening (gedeeltelijk) te voldoen. U kunt de kosten declareren via deze regeling.

Voorwaarden:

  • Zorg verleend vóór 1 maart 2022 heeft u gemeld bij GGD GHOR Nederland via het Meldpunt Onverzekerden Zorg. Deze melding is 30 kalenderdagen geldig. U hoeft dus pas opnieuw een melding te doen als u de patiënt 30 dagen (of meer) na de eerste zorgdatum opnieuw behandelt. Voor zorg ná 1 maart 2022 vervalt deze voorwaarde: die hoeft u dus niet te melden.
  • De behandelde persoon is onverzekerd.
  • U heeft een DAEB-overeenkomst (Dienst van Algemeen Economisch Belang) met het CAK.
  • U bent verplicht het Burgerservicenummer (BSN) van de patiënt op het subsidieformulier te vermelden, als het BSN bij u bekend is. U moet ook de initialen, nationaliteit, het geslacht en geboortejaar vermelden op het formulier en de factuur. U hoeft de patiënt geen toestemming te vragen hiervoor.  
  • Het gaat om medisch noodzakelijke zorg uit het Zvw-basispakket. Wlz-zorg valt er niet onder. Ook tandheelkundige zorg valt er niet onder.

Uitzonderingen op die laatste zijn: 

  • tandheelkundige zorg aan patiënten onder de 18 jaar,
  • volledig uitneembare prothetische voorzieningen
  • bijzondere tandheelkunde.

Wij behandelen uw aanvraag alleen als deze aan de voorwaarden voldoet. 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.