Wat zijn de voorwaarden?

U heeft zorg verleend aan een onverzekerde. U kunt de kosten declareren via deze regeling als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

Voorwaarden

  • De behandelde persoon is onverzekerd en heeft geen middelen om de rekening (gedeeltelijk) zelf te voldoen.
  • U heeft een DAEB-overeenkomst (Dienst van Algemeen Economisch Belang) met het CAK.
  • U bent verplicht het Burgerservicenummer (BSN) van de patiënt op het subsidieformulier te vermelden, als het BSN bij u bekend is. U moet ook initialen, nationaliteit, geslacht en geboortejaar vermelden op het formulier en de factuur. U hoeft de patiënt hiervoor geen toestemming te vragen.  
  • Heeft u de zorg verleend vóór 1 maart 2022? Dan moet heeft u de zorg gemeld hebben bij GGD GHOR Nederland via het Meldpunt Onverzekerden Zorg. Deze melding is 30 kalenderdagen geldig. U hoeft dus pas opnieuw een melding te doen als u de patiënt 30 dagen (of meer) na de eerste zorgdatum opnieuw behandelt. Voor zorg ná 1 maart 2022 vervalt deze voorwaarde: die hoeft u dus niet te melden.
  • Het gaat om medisch noodzakelijke zorg uit het Zvw-basispakket. Wlz-zorg valt er niet onder. Ook tandheelkundige zorg valt er niet onder.

Uitzonderingen die wel onder het Zvw-basispakket vallen: 

  • Tandheelkundige zorg aan patiënten onder de 18 jaar.
  • Volledig uitneembare prothetische voorzieningen.
  • Bijzondere tandheelkunde.
  • Hiv-zorg voor buitenlandse studenten, zoals medicatie, die niet op een andere manier vergoed wordt (bijvoorbeeld door een particuliere zorgverzekering).

Wij behandelen uw aanvraag alleen als deze aan de voorwaarden voldoet. 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.