Wat zijn de voorwaarden?

U heeft als zorgverlener zorg verleend aan een onverzekerde. Ook heeft u bepaald dat deze persoon geen eigen middelen heeft om de rekening (gedeeltelijk) te voldoen. U kunt de kosten declareren via deze regeling.

  • U heeft binnen 7 kalenderdagen nadat u de zorg heeft verleend een melding gedaan. Dit heeft u gedaan bij GGD GHOR via het centrale meldpunt.
  • De behandelde persoon is onverzekerd.
  • U heeft een DAEB-overeenkomst (Dienst van Algemeen Economisch Belang) met het CAK.
  • De eis van verzekeringsplicht voor de Zvw is voor zorg vanaf 1 maart 2018 komen te vervallen. U kunt daarom ook declareren als de patiënt geen toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van zijn persoonsgegevens. Dit was eerder alleen mogelijk bij spoedeisende zorg.
  • De zorgverlener heeft een inspanningsplicht om toestemming te verkrijgen van de patiënt. Dit geeft meer mogelijkheden tot controle en vervolgzorg vanuit de GGD.
  • Geeft de patiënt geen toestemming? Dan bent u nog steeds verplicht om het BSN op het declaratieformulier te vermelden, naast de initialen, nationaliteit, het geslacht en geboortejaar. 
  • Het gaat om medisch noodzakelijke zorg uit het Zvw-basispakket. Wlz-zorg valt er niet onder. Ook tandheelkundige zorg valt er niet onder.

Uitzonderingen op die laatste zijn: 

  • tandheelkundige zorg aan patiënten onder de 18 jaar,
  • volledig uitneembare prothetische voorzieningen
  • bijzondere tandheelkunde.

Als uw aanvraag niet aan de voorwaarden voldoet, kunnen wij uw declaratie niet behandelen.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.