Regeling wanbetalers

Als werkgever of uitkeringsinstantie van iemand die bij ons is aangemeld als wanbetaler, bent u wettelijk verplicht om de bestuursrechtelijke premie in te houden: u heeft een 'inhoudingsplicht'. Ook als u dat niet doet, moet u toch de premiebedragen maandelijks aan ons betalen.

Gemeenten

Als gemeente kunt u bij ons een overzicht van wanbetalers aanvragen. Bij wanbetalers gaat het om mensen die zes maanden of langer hun zorgpremie niet hebben betaald. Hun zorgverzekeraar heeft ze om die reden bij ons aangemeld. 

Sinds 1 juli 2017 is in de Zorgverzekeringswet een bepaling opgenomen dat het CAK gegevens mag delen met gemeenten. Op die manier kunt u als gemeente zicht krijgen op een groep inwoners die vaak met schulden kampt.

Wilt u een overzicht van wanbetalers binnen uw gemeente aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier in (09-12-2019, pdf, 482 kB).

Gemeenten kunnen bijstandsgerechtigden die in de regeling 'wanbetalers' zitten nog beter helpen om uit deze regeling te komen. Dat kan op basis van de 'Regeling uitstroom' van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Lees meer over de uitstroomregeling

Werkgevers en uitkeringsinstanties

Wij nemen tijdelijk de premie-inning van de zorgverzekeraar over. Uw werknemer of uitkeringsgerechtigde betaalt nu aan ons de (hogere) bestuursrechtelijke premie. Als zijn werkgever of uitkeringsinstantie moet u deze premie iedere maand inhouden op zijn inkomen en iedere maand aan ons afdragen.

Lees meer over inhouden premie

U houdt de premie in op het netto-inkomen van uw werknemer of uitkeringsgerechtigde. Dit is direct ná alle bruto-verrekeningen, zoals loonheffing en sociale verzekeringspremies. Het ingehouden bedrag stort u door naar onze rekening.

U moet elke maand de hele maandpremie naar ons overmaken. Dat staat ook in de brief die wij u hebben gestuurd. In 2019 is de premie voor wanbetalers 138,50 per maand. Deze premie wordt in 2020 € 141,50 per maand.

Lees meer over premiebetaling per week of maand

Ja, u bent wettelijk verplicht hieraan mee te werken. Ook als u de premie niet inhoudt op het inkomen, moet u de premiebedragen iedere maand aan ons overmaken. U kunt pas stoppen met betalen als u een brief van ons heeft gehad.

Lees meer over inhouden en afdracht premie

Als uw werknemer uit dienst is gegaan of geen regelmatig (of minder) loon ontvangt, moet u direct contact met ons opnemen. Dit geldt ook als een uitkeringsgerechtigde geen uitkering meer ontvangt of de uitkering te laag is geworden om de premie in te houden.

Uw betalingen moeten aan de volgende eisen voldoen:

  1. Voor iedere werknemer of uitkeringsgerechtigde doet u een aparte betaling.
  2. Gebruik als betalingskenmerk (omschrijving van de betaalopdracht) het unieke kenmerk voor uw werknemer of uitkeringsgerechtigde en uw bedrijf. Dit nummer vindt u in de beschikking of heeft u kunnen lezen in onze brief over de nieuwe premiebedragen voor 2020. 

 
Voldoet uw betaling niet aan deze eisen? Dan kunnen wij die niet verwerken. Wij nemen contact met u op, zodat u de omschrijving kunt aanpassen. Is dat na 2 keer niet gelukt? Dan storten wij het bedrag terug. 

Storten wij een bedrag terug? Kijk dan of uw betaling het juiste bedrag en de juiste gegevens bevat. Als uw betaling niet correct was, maak dan het bedrag opnieuw aan ons over. Vermeld op de nieuwe overmaking de juiste gegevens van uw werknemer of uitkeringsgerechtigde.

Lees meer over geweigerde betalingen

Dan meldt u de deurwaarder dat u voor het CAK de 'bestuursrechtelijke premie' moet inhouden. Onze premie is geen 'beslag' en heeft daarom voorrang op alle beslagen van derden. De deurwaarder zal de beslagvrije voet opnieuw berekenen, zodat uw werknemer of uitkeringsgerechtigde genoeg geld overhoudt om van te leven.

Een korte uitleg en eenvoudige rekenvoorbeelden vindt u in het document Deurwaarderstraject en beslagvrije voet (22-12-2017, pdf, 35 kB).

Als uw werknemer of uitkeringsgerechtigde is toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (WSNP), krijgt u van ons bericht dat u de inhouding moet stopzetten. Heeft u nog niet alle premiebedragen aan ons afgedragen? Dan moet u die alsnog aan ons betalen.

U bent de maandpremie verschuldigd tot aan de ingangsdatum van de schuldsaneringsregeling. Was uw werknemer op dat moment niet meer bij u werkzaam, dan geldt de datum van uitdiensttreding. Voor uitkeringsgerechtigden is dat dan de datum waarop de uitkering is gestopt.

Lees meer over innen premie en schuldsanering

Bij onduidelijkheid over zijn situatie, moet hij contact opnemen met zijn zorgverzekeraar. Alleen de zorgverzekeraar kan hem bij ons afmelden als wanbetaler.

Stuur ons dan zo snel mogelijk een brief. Zet in uw brief in ieder geval:

  • naam en burgerservicenummer (BSN) van betrokkene.
  • de datum van uitdiensttreding of einde uitkering.
  • uw firmastempel (of briefpapier met uw bedrijfslogo).
  • uw handtekening.

Ons adres is:

CAK
Antwoordnummer 91036
2509 VC  Den Haag

Meer informatie over het inhouden leest u in het vragenblad 'Wilt u meer weten?' (04-10-2017, pdf, 87 kB).

U mag stoppen met premie inhouden, zodra u daarover een brief van ons heeft ontvangen. U stopt met inhouden vanaf de datum die wij in onze brief noemen.

Let op
Vergeet niet dat u de premie altijd achteraf betaalt, dus aan het einde van de maand. Dat betekent dat u de premie over de lopende maand nog moet inhouden en afdragen. Bijvoorbeeld: als u op 1 februari stopt, moet u nog inhouden op het loon van januari. U maakt die premie eind januari of begin februari aan ons over.

Lees meer over stoppen inhouden premie

Als uw bedrijf niet meer bestaat, is de werknemer niet langer bij u in dienst. U meldt dit per brief  aan ons. Vermeld in uw brief de volgende gegevens:

  1. De naam van de curator van het faillissement.
  2. De naam van de rechtsopvolger van uw bedrijf.
  3. Of een andere reden voor de opheffing van uw bedrijf.

 

Ons adres is:
 
CAK
Antwoordnummer 91036
2509 VC  Den Haag

Lees meer over wat te doen bij stoppen bedrijf

Als u de ingehouden premie niet aan ons betaalt, ontvangt u een herinnering of een aanmaning. Betaalt u dan nog niet, dan schakelen wij een deurwaarder in.

Lees meer over betalen herinnering of aanmaning

Zelf online regelen

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.