Regeling wanbetalers

Als werkgever of uitkeringsinstantie moet u verplicht zorgpremie inhouden. U doet dat op het loon, pensioen of de uitkering van iemand die zes maanden of langer geen zorgpremie heeft betaald. Doet u dit niet? Dan moet u toch de premiebedragen maandelijks aan ons betalen.

Werkgevers en uitkeringsinstanties

Uw werknemer of uitkeringsgerechtigde heeft zes maanden of langer geen zorgverzekering betaald. Daarom moet hij nu aan ons de (hogere) bestuursrechtelijke premie betalen. Deze hogere premie betaalt hij via zijn loon of uitkering. En u als zijn werkgever of uitkeringsinstantie moet deze premie iedere maand inhouden. 

Lees meer over inhouden premie

U houdt de premie in op het netto-inkomen van uw werknemer of uitkeringsgerechtigde. Dit is direct ná alle bruto-verrekeningen, zoals loonheffing en sociale verzekeringspremies. Het bedrag dat u inhoudt maakt u over naar ons rekeningnummer.

Meer informatie over het inhouden leest u in het infoblad Veelgestelde vragen (26-11-2021, pdf, 41 kB).

U moet elke maand de hele maandpremie naar ons overmaken. Dat staat ook in de brief die wij u hebben gestuurd. In 2023 is de premie € 165,70 per maand (€ 152,20 in 2022)

Lees meer over premiebetaling per week of maand

Ja, u bent wettelijk verplicht mee te werken. Doet u dit niet? Dan moet u de premiebedragen iedere maand zelf aan ons betalen. U kunt pas stoppen met betalen als u daarover een brief van ons heeft gehad.

Lees meer over inhouden en afdracht premie

Is uw werknemer uit dienst is gegaan? Of ontvangt hij geen regelmatig (of minder) loon? Neem dan direct contact met ons op. Dit geldt ook als een uitkeringsgerechtigde geen uitkering meer ontvangt. Of als de uitkering te laag is geworden om de premie in te houden.

Stuur een bericht via ons contactformulier. Stuur een bewijs mee met uw bericht, zoals een ontslagbrief. 

Volg de stappen hieronder om de betaling juist naar ons over te maken:

  1. Betaal voor iedere werknemer of uitkeringsgerechtigde de premie apart. U kunt dus niet in één keer voor meerdere mensen een bedrag overmaken.
  2. Gebruik als betalingskenmerk (omschrijving van de betaalopdracht) het unieke kenmerk voor uw werknemer of uitkeringsgerechtigde. Dit betalingskenmerk vindt u in onze eerste brief en begint met 3R. Wij noemen het ook in onze brief over de nieuwe premiebedragen voor 2022. 


Maakt u een bedrag niet over met het juiste betalingskenmerk? Dan kunnen wij deze helaas niet verwerken en storten wij het bedrag terug. 

Meer informatie over betalingen leest u in de brochure Bankinformatie voor werkgevers en uitkeringsinstanties. (13-03-2020, pdf, 30 kB) 

Storten wij een bedrag terug? Kijk dan eerst of u het juiste betalingskenmerk hebt gebruikt en of het bedrag klopt. Is dit niet het geval? Maak dan het bedrag opnieuw aan ons over met de juiste gegevens.

Lees meer over geweigerde betalingen

Dan moet u toch de zorgpremie inhouden en aan ons betalen. 

De zorgpremie van het CAK is geen loonbeslag maar een (verplichte) inhouding. De zorgpremie is namelijk geen schuld maar een vaste last. Omdat de zorgpremie een vaste last is, hoort deze bij de beslagvrije voet. 

U houdt daarom onze zorgpremie in van de beslagvrije voet. Het loonbeslag draagt u af aan de deurwaarder.

Tip

Vermoedt u dat de beslagvrije voet te laag is? Dan kunt u of uw werknemer de deurwaarder vragen om deze opnieuw te berekenen. De deurwaarder berekent dan de beslagvrije voet opnieuw. Zo houdt uw werknemer of uitkeringsgerechtigde genoeg geld over om van te leven.

Is uw werknemer of uitkeringsgerechtigde toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (WSNP)? Dan krijgt u van ons bericht dat u moet stoppen met inhouden. Heeft u nog niet alle premiebedragen aan ons afgedragen? Dan moet u die nog aan ons betalen.

U moet de maandpremie betalen tot aan de datum waarop de schuldsaneringsregeling begint. Was uw werknemer op dat moment niet meer bij u in dienst? Dan geldt de datum van uitdiensttreding. Voor uitkeringsgerechtigden is dat dan de datum waarop de uitkering stopte.

Lees meer over innen premie en schuldsanering

Uw werknemer of uitkeringsgerechtigde heeft een schuld bij zijn of haar zorgverzekeraar. Hij/zij kan dus het beste contact opnemen met de zorgverzekeraar. 

Alleen de zorgverzekeraar kan hem of haar bij ons afmelden als wanbetaler.

Meer informatie over afmelden.

 

Dit kunt u alleen schriftelijk aan ons doorgeven. Zet in uw bericht in ieder geval:

  • naam en burgerservicenummer (BSN) van betrokkene.
  • de datum van uitdiensttreding of einde uitkering.
  • uw firmastempel (of briefpapier met uw bedrijfslogo).
  • stuur een bewijs mee, zoals bijvoorbeeld een ontslagbrief.

Ons adres is:

CAK
Antwoordnummer 91036
2509 VC  Den Haag

Meer informatie over het inhouden leest u in het vragenblad 'Wilt u meer weten?' (04-10-2017, pdf, 87 kB).

Als u mag stoppen met premie inhouden, krijgt u daarover een brief van ons. U stopt met inhouden vanaf de datum die wij in onze brief noemen.

Let op

U betaalt de premie altijd achteraf, dus aan het einde van de maand. Dat betekent dat u de premie over de lopende maand nog moet inhouden en betalen. Bijvoorbeeld: als u op 1 februari stopt, moet u nog inhouden op het loon van januari. U maakt die premie eind januari of begin februari aan ons over.

Lees meer over stoppen inhouden premie

Als uw bedrijf niet meer bestaat, is de werknemer niet langer bij u in dienst. Meld dit per brief aan ons. Vermeld in uw brief de volgende gegevens:

  1. De naam van de curator van het faillissement.
  2. De naam van de rechtsopvolger van uw bedrijf.
  3. Of een andere reden voor de opheffing van uw bedrijf.

 

Stuur dit naar: 
CAK
Antwoordnummer 91036
2509 VC  Den Haag

Lees meer over wat te doen bij stoppen bedrijf

Als u de ingehouden premie niet aan ons betaalt, ontvangt u een herinnering of een aanmaning. Betaalt u dan nog niet? Dan schakelen wij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in.

Lees meer over betalen herinnering of aanmaning

Gemeenten

Als gemeente kunt u bij ons een overzicht van klanten die 6 maanden of langer hun zorgpremie niet hebben betaald. Hun zorgverzekeraar heeft ze om die reden bij ons aangemeld. 

Wilt u een overzicht van wanbetalers binnen uw gemeente aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier in (09-12-2019, pdf, 482 kB).

Sinds 1 juli 2017 is in de Zorgverzekeringswet een bepaling opgenomen dat het CAK gegevens mag delen met gemeenten. Op die manier kunt u als gemeente zicht krijgen op een groep inwoners die vaak met schulden kampt.

De Regeling uitstroom bijstandsgerechtigden is een manier voor gemeenten om mensen nog beter te helpen. Het gaat hierbij om mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en bij het CAK als wanbetalers zijn aangemeld. Dit is een regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Lees meer over de uitstroomregeling

Arrange online

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.