U heeft een herinnering of aanmaning van ons ontvangen. Wat nu?

Als u de ingehouden premie niet aan ons betaalt, ontvangt u een herinnering of een aanmaning. Betaalt u dan nog niet, dan schakelen wij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in.

Aanvullende vragen:

Voor welke datum moet u de premie aan ons betalen?

U houdt de bestuursrechtelijke premie in over de 'lopende' maand. U mag de premie aan het eind van die maand betalen. De vervaldatum is op de eerste dag van de volgende maand. Op die dag gaat een nieuwe ‘premieperiode’ in. U moet dan de premie voor de afgelopen maand hebben voldaan.

Wanneer ontvangt u een herinnering of een aanmaning?

Als u de premie niet op tijd betaalt, sturen wij u twee weken na de vervaldatum een herinnering. Betaalt u dan nog steeds niet? Dan ontvangt u een aanmaning. Dat is uw laatste mogelijkheid om het premiebedrag over te maken.

Wanneer schakelen wij het Centraal Justitieel Incassobureau in?

Heeft u de aanmaning niet betaald? Dan schakelen wij het CJIB in. U moet de niet betaalde premiemaand(en) dan aan het CJIB betalen.

Kunt u de premie niet inhouden?

Als u de premie niet kunt inhouden op het inkomen, dan moet u direct contact met ons opnemen. Bijvoorbeeld als uw werknemer uit dienst is of als betrokkene geen recht meer heeft op een uitkering.

U had de premie nog niet ingehouden; mag u dat achteraf doen?

Nee, dat mag niet. Dat staat in de Zorgverzekeringswet (artikel 18f, lid 4). Zorg er daarom voor dat u op altijd op tijd betaalt. Daarmee voorkomt u dat de werknemer of uitkeringsgerechtigde dubbel wordt belast.

Wanneer heeft u geen verplichting meer om premie in te houden? 

Uw inhoudingsplicht stopt pas als u daarover een brief van ons krijgt met daarin de nieuwe beslissing. Premiemaanden tot aan die datum moet u aan ons betalen. U gaat dus ook nog door met betalen als bijvoorbeeld uw werknemer uit dienst is gegaan. Of als de uitkering is gestopt.

Hoe betaalt u de herinnering of de aanmaning?

U maakt het bedrag van de herinnering of de aanmaning over naar bankrekeningnummer NL82 ABNA 0535 7312 48 van het CAK in Den Haag. Vermeld het HA-betalingskenmerk uit de herinnering of de aanmaning. Dit betalingskenmerk vindt u in de brief. 

Arrange online

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.