Uw werknemer of uitkeringsgerechtigde is toegelaten tot de schuldsanering. Wat nu?

Is uw werknemer of uitkeringsgerechtigde toegelaten tot de wettelijke schuldsanering (WSNP)? Dan krijgt u van ons bericht dat u de inhouding moet stopzetten. Heeft u nog niet alle premiebedragen aan ons afgedragen? Dan moet u die alsnog aan ons betalen.

U moet de maandpremie betalen tot aan de datum waarop de schuldsaneringsregeling begint. Was uw werknemer op dat moment niet meer bij u werkzaam, dan geldt de datum van uitdiensttreding. Voor uitkeringsgerechtigden is dat dan de datum waarop de uitkering is gestopt.

Ook in een situatie van schuldhulpverlening kunnen wij de premie-inning stopzetten. Wij sturen u daarover een brief. Soms is dat een tijdelijke situatie. In dat geval ontvangt u van ons opnieuw een opdracht voor het inhouden en afdragen van de premie.

Arrange online

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.