Wat moet u doen als u failliet bent of als u uw bedrijf verkoopt of opheft?

Als uw bedrijf niet meer bestaat, is de werknemer niet langer bij u in dienst. U meldt dit per brief  aan ons. Vermeld in uw brief de volgende gegevens:

  1. De naam van de curator van het faillissement.
  2. De naam van de rechtsopvolger van uw bedrijf.
  3. Of een andere reden voor de opheffing van uw bedrijf.

 

Ons adres is:
 
CAK
Antwoordnummer 91036
2509 VC  Den Haag

Faillissement

Bij een faillissement lopen alle betalingen verder via de curator. Wij hebben recht op achterstallige premiebetalingen tot en met de datum van de uitspraak van uw faillissement. Het bedrag dat de curator ons betaalt, verrekenen wij met de premiebedragen die u nog niet betaald had. Blijft er een restantbedrag over? Dan schelden wij u dat kwijt.

Wat moet u betalen na de datum van uw faillissement?

De premiebetalingen na de datum van uw faillissement (rechterlijke uitspraak), zijn niet meer voor uw rekening. Die moet uw (voormalige) werknemer zelf betalen. Voor de komende periode ontvangt hij daarvoor betaalverzoeken.

Arrange online

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.