Wlz

Het CAK int en stelt onder andere de eigen bijdrage vast voor de Wet Langdurige zorg (Wlz). Lever voor uw zorgkantoor tijdig de juiste ingangs- en einddatum van de zorg aan. Zodat de klant op tijd, in één keer de juiste factuur ontvangt. Zonder een ingangs- en einddatum van de zorg kan het CAK geen factuur opmaken en verzenden.

Aanlevering Wlz-zorg

Klanten die zorg vanuit de Wlz ontvangen, moeten hiervoor een eigen bijdrage betalen. Als zorgkantoor levert u zorggegevens aan door CA-bestanden op Porta te plaatsen. Porta is een applicatie die u kunt vinden in Mijn CAK Zakelijk. Heeft u hiervoor nog geen inloggegevens voor Mijn CAK Zakelijk? Dan kunt u die aanvragen met het aanvraagformulier Mijn CAK Zakelijk (05-03-2019, pdf, 536 kB).

U levert de zorggegevens aan via een CA 317 en CA 319-bestand met daarin een melding van de aanvang van de zorg (MAZ) of een melding einde zorg (MEZ). Deze zorggegevens zijn belangrijk in het proces van het CAK om de eigen bijdrage te kunnen berekenen.

Tip

Vanaf 16 april 2021 geldt deze manier van aanleveren ook voor verkeerdebedopnames (leveringsvorm: VKB). Dit gaat dus niet meer via een apart excel-formulier. 

Nadat een CA 317- of CA 319-bestand in ons systeem is verwerkt, wordt er een CA 318- of CA 320-bestand gemaakt. Dit zijn terugkoppelbestanden; hierin vindt u terug hoe uw CA 317- of CA 319-bestanden zijn verwerkt.

Lees meer over wat u met terugkoppelbestanden kunt doen

Verwacht u dat een klant een instelling binnen 4 maanden kan verlaten? Dan kan het zorgkantoor met het formulier Terugkeer naar zelfstandig wonen Wlz (08-03-2021, pdf, 528 kB) een verklaring voor de klant aanvragen. Met deze verklaring betaalt de klant voor de laatste 4 maanden van zijn of haar verblijf de lage eigen bijdrage.

Het zorgkantoor levert het formulier via de applicatie Porta aan onder bestandstype ‘TZW WLZ’. Dat kan via Mijn CAK Zakelijk.

Tijdelijke maatregel formulieren Terugkeer Zelfstandig Wonen (TZW)

In verband met het thuiswerken is het vanuit het zorgkantoor toegestaan om vanaf deze week (23-03-2020) de zogenaamde 'natte handtekening' te vervangen door een notitie in de pdf, waaruit blijkt dat het zorgkantoor een akkoord geeft voor de terugkeer naar zelfstandig wonen.
 
Nadat de beperkende maatregelen in verband met COVID-19 door de overheid worden opgeheven, komt deze tijdelijke maatregel direct weer te vervallen.

Opnieuw terugkeer aanvragen?

Is de terugkeer naar zelfstandig wonen voorafgaand aan het ontslag mislukt? Dan gaat de klant weer over naar de hoge eigen bijdrage (als de wachttijd al verstreken is). De hoge eigen bijdrage wordt niet met terugwerkende kracht in rekening gebracht, als terugkeer niet gelukt is. 
 
Wilt u opnieuw een verzoek doen voor terugkeer naar zelfstandig wonen? Dan moeten er minimaal 4 maanden zitten tussen de mislukte terugkeer naar zelfstandig wonen en het nieuwe verzoek.

Is de klant inmiddels ontslagen?

Is de klant inmiddels ontslagen uit de instelling? Dan kan hij het CAK een gemotiveerd schriftelijk verzoek (brief of e-mail) sturen om de eigen bijdrage alsnog aan te passen. De klant hoeft alléén in deze situatie niet bij de zorgaanbieder om een verklaring te vragen. De ontslagdatum mag niet langer dan één jaar geleden zijn.

Het proces in de keten

Het CAK int en stelt onder andere de eigen bijdrage vast voor de Wlz. Het is belangrijk dat u voor uw zorgkantoor tijdig de juiste ingangs- en einddatum van de zorg aanlevert, zodat de klant op tijd, in een keer één correcte factuur ontvangt. Zonder een ingangs- en einddatum van de zorg kan het CAK geen factuur opmaken en verzenden.

In de afbeelding hieronder ziet u hoe dit proces verloopt.

 

Lees meer voor het overzicht van het totale proces

Betaalkalender

De data hieronder zijn onder voorbehoud en aan deze betaalkalender kunnen geen rechten worden ontleend.

Kalender 2021

Maand Uitbetaald op
Januari 19-01-2021
Februari 19-02-2021
Maart 19-03-2021
April 20-04-2021
Mei 19-05-2021
Juni 21-06-2021
Juli 20-07-2021
Augustus 19-08-2021
September 21-09-2021
Oktober 19-10-2021
November 19-11-2021
December 21-12-2021

Kalender 2020

Als u op een datum klikt, dan kunt u deze datum automatisch toevoegen aan uw digitale agenda (bijvoorbeeld uw Outlook- of Google-agenda).

Maand Uitbetaald op
Januari 21-01-2020
Februari 19-02-2020
Maart 19-03-2020
April 21-04-2020
Mei 19-05-2020
Juni 19-06-2020
Juli 21-07-2020
Augustus 19-08-2020
September 21-09-2020
Oktober 20-10-2020
November 19-11-2020
December 21-12-2020

De data hieronder zijn onder voorbehoud en aan deze betaalkalender kunnen geen rechten worden ontleend.

Kalender 2021

Maand Dag Uitbetaald op
Januari 1e 05-01-2021
  15e 18-01-2021
Februari 1e 02-02-2021
  15e 16-02-2021
Maart 1e 02-03-2021
  15e 16-03-2021
April 1e 06-04-2021
  15e 16-04-2021
Mei 1e 04-05-2021
  15e 18-05-2021
Juni 1e 02-06-2021
  15e 16-06-2021
Juli 1e 02-07-2021
  15e 16-07-2021
Augustus 1e 03-08-2021
  15e 17-08-2021
September 1e 02-09-2021
  15e 16-09-2021
Oktober 1e 04-10-2021
  15e 18-10-2021
November 1e 02-11-2021
  15e 16-11-2021
December 1e 02-12-2021
  15e 16-12-2021

Kalender 2020

De genoemde data zijn onder voorbehoud en aan deze betaalkalender kunnen geen rechten worden ontleend.

Maand Dag Uitbetaald op
Januari 1e 03-01-2020
  15e 16-01-2020
Februari 1e 04-02-2020
  15e 18-02-2020
Maart 1e 03-03-2020
  15e 17-03-2020
April 1e 02-04-2020
  15e 16-04-2020
Mei 1e 04-05-2020
  15e 18-05-2020
Juni 1e 03-06-2020
  15e 16-06-2020
Juli 1e 02-07-2020
  15e 16-07-2020
Augustus 1e 04-08-2020
  15e 18-08-2020
September 1e 02-09-2020
  15e 16-09-2020
Oktober 1e 02-10-2020
  15e 16-10-2020
November 1e 03-11-2020
  15e 17-11-2020
December 1e 02-12-2020
  15e 16-12-2020
Januari 2021 1e 05-01-2021

De data hieronder zijn onder voorbehoud en aan deze betaalkalender kunnen geen rechten worden ontleend.

Kalender 2021

Maand Uitbetaald op
Januari 03-02-2021
Februari 09-03-2021
Maart 07-04-2021
April 05-05-2021
Mei 04-06-2021
Juni 06-07-2021
Juli 04-08-2021
Augustus 03-09-2021
September 05-10-2021
Oktober 03-11-2021
November 06-12-2021
December 05-01-2022

Kalender 2020

De genoemde data zijn onder voorbehoud en aan deze betaalkalender kunnen geen rechten worden ontleend.

Maand Uitbetaald op
Januari 04-02-2020
Februari 05-03-2020
Maart 03-04-2020
April 07-05-2020
Mei 05-06-2020
Juni 03-07-2020
Juli 04-08-2020
Augustus 03-09-2020
September 06-10-2020
Oktober 03-11-2020
November 04-12-2020
December 07-01-2021

Arrange online

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.