Wlz

Het CAK int en stelt onder andere de eigen bijdrage vast voor de Wet Langdurige zorg (Wlz). Als we met z’n allen zo goed mogelijk samenwerken, dan heeft de klant daar het meeste profijt van.

Het is belangrijk dat u voor uw zorgkantoor tijdig de juiste ingangs- en einddatum van de zorg aanlevert, zodat de klant op tijd, in één keer de juiste factuur ontvangt. Zonder een ingangs- en einddatum van de zorg kan het CAK geen factuur opmaken en verzenden.

Aanlevering Wlz-zorg

Klanten die zorg vanuit de Wlz ontvangen, moeten hiervoor een eigen bijdrage betalen. Als zorgkantoor levert u door CA-bestanden zorggegevens aan via Porta in Mijn CAK Zakelijk. Heeft u hiervoor nog geen inloggegevens voor Mijn CAK? Dan kunt u die aanvragen met het aanvraagformulier Mijn CAK Zakelijk (04-10-2017, pdf, 144 kB).

Via de webapplicatie Porta kunt u vanuit iedere willekeurige locatie zorggegevens direct in ons systeem registreren en raadplegen. U levert de zorggegevens aan via een CA 317 en CA 319-bestand met daarin een melding van de aanvang van de zorg (MAZ) of een melding einde zorg (MEZ). Deze zorggegevens zijn belangrijk in het proces van het CAK om de eigen bijdrage te kunnen berekenen.

Nadat een CA 317 of CA 319-bestand in ons systeem is verwerkt, wordt er een CA 318 of CA 320- bestand gemaakt; dat zijn terugkoppelbestanden/uitvallijsten. Zorggegevens die niet door het systeem zijn ingelezen, komen op zo'n uitvallijst te staan. Hierop staat per klant vermeld wat de reden van uitval is.

Als er op uw uitvallijst specifiek een foutmelding staat, moet u zo snel mogelijk actie ondernemen. Daarna kan het CAK snel een juiste en volledige factuur naar de klant sturen.

Per maand ontvangt u van ons de samenlooplijsten via Porta. Op deze lijsten staan de klanten die naast een persoonsgebonden budget voor de Wlz, ook andere vormen van zorg ontvangen die invloed hebben op de eigen bijdrage.

Deze lijst helpt u om te zien welke invloed dit heeft op de eigen bijdrage van deze klanten.

Verkeerdebeddagen zijn verpleegdagen in het ziekenhuis voor patiënten van wie de ziekenhuisindicatie is beëindigd. De patiënten hebben een Wlz-indicatie voor opname in een verpleeghuis, maar ze moeten noodgedwongen toch in het ziekenhuis blijven, omdat er nog geen plaats is in een verpleeghuis.

Geef deze dagen op de volgende manier door aan het CAK:

Verwacht u dat een klant een instelling binnen een half jaar kan verlaten? Dan kunt u met het formulier terugkeer naar zelfstandig wonen Wlz (22-11-2017, pdf, 41 kB) een verklaring voor de klant aanvragen. Met deze verklaring betaalt de klant voor de laatste zes maanden van zijn of haar verblijf de lage eigen bijdrage.

Levert u - als zorgkantoor - het formulier via de applicatie Porta aan. Dat kan via Mijn CAK Zakelijk.

Het proces in de keten

Het CAK int en stelt onder andere de eigen bijdrage vast voor de Wlz. Het is belangrijk dat u voor uw zorgkantoor tijdig de juiste ingangs- en einddatum van de zorg aanlevert, zodat de klant op tijd, in een keer een correcte factuur ontvangt. Zonder een ingangs- en einddatum van de zorg kan het CAK geen factuur opmaken en verzenden.

In de afbeelding hieronder ziet u hoe dit proces verloopt.

 

Lees meer voor het overzicht van het totale proces

Elke maand betaalt het CAK zorginstellingen uit, naar aanleiding van declaraties die door het zorgkantoor zijn ingediend. Hieronder staat de kalender met de betaaldata van de voorschotten.

De genoemde data zijn echter onder voorbehoud en aan deze betaalkalender kunnen geen rechten worden ontleend.

Betaalkalender

Maand Uitbetaald op
Januari 19-01-2017
Februari 21-02-2017
Maart 21-03-2017
April 20-04-2017
Mei 19-05-2017
Juni 20-06-2017
Juli 19-07-2017
Augustus 21-08-2017
September 19-09-2017
Oktober 19-10-2017
November 21-11-2017
December 19-12-2017

 

Tip

Als u op een datum klikt, dan kunt u deze datum automatisch toevoegen aan uw digitale agenda (bijvoorbeeld uw Outlook- of Google-agenda).

Zelf online regelen

Heeft u een vraag?

Wij helpen u verder.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy