Hoe verloopt het proces in de keten: Wlz

Het CAK int en stelt onder andere de eigen bijdrage vast voor de Wlz. Het is belangrijk dat u voor uw zorgkantoor tijdig de juiste ingangs- en einddatum van de zorg aanlevert, zodat de klant op tijd, in een keer één correcte factuur ontvangt. Zonder een ingangs- en einddatum van de zorg kan het CAK geen factuur opmaken en verzenden.

In de afbeelding hieronder ziet u hoe dit proces verloopt.

 

Visuele weergave processtructuur

  • Klanten kunnen zorg uit de Wlz aanvragen via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beslist op welke zorg de klant recht heeft.
  • Het CAK ontvangt gegevens van klanten via diverse ketenpartners. Zorgaanbieders en zorgkantoren leveren de gegevens van de klanten bij ons aan.
  • Bij de Basisregistratie Personen (BRP) controleren we de NAW-gegevens van klanten. Daarna sturen wij een startbrief naar de klant. Bij de Belastingdienst en eventueel het UWV en de SVB vragen we het inkomen en vermogen van de klant op.
  • Met deze gegevens stellen we de eigen bijdrage (per maand) vast. Daarover informeren we de klant via een beschikking. Daarna volgt de factuur. Hierop staat het bedrag dat de klant moet betalen.
  • De zorgaanbieder of het zorgkantoor sturen gegevens van de geleverde zorg/ondersteuning naar het CAK.

Arrange online

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.