Hoe houdt het CAK de kostprijs bij?

Als de gemeente de kostprijs door het CAK laat bewaken, dan levert de gemeente de kostprijs van de verstrekking die het langst loopt aan bij het CAK. Wij bewaken de kostprijs van de verstrekking die het langst loopt.

Het CAK kan maar 1 kostprijs bewaken en heeft daarom geen zicht op de lopende verstrekkingen. U bent verantwoordelijk om de verstrekking die het langst loopt aan te leveren bij het CAK zicht te houden op de lopende verstrekkingen.

Als de klant later aanvullend een verstrekking ontvangt met een langere looptijd dan de eerder aangeleverde kostprijs, dan verstuurt de gemeente een nieuw startbericht (mutatie). Heeft een verstrekking een kortere looptijd? Dan hoeft de gemeente geen nieuw bericht naar het CAK te sturen.

> Een uitgebreide beschrijving van het informatiemodel met toelichting vindt u op de website van Zorginstituut Nederland.

Verder geldt:

  • Maandelijks verlaagt het CAK de resterende kostprijs met het landelijke tarief van € 19,-. Het CAK geeft 3 maanden voor de kostprijs wordt bereikt een signaal door aan de gemeente. 
  • Alleen als de gemeente een stopbericht stuurt, stopt het CAK met het innen van de eigen bijdrage. Het CAK weet namelijk niet of er ook nog andere Wmo-verstrekkingen lopen.
  • Als de resterende kostprijs lager is dan € 19,- dan wordt dit bedrag niet meer bij de klant in rekening gebracht.
  • Hoeft een klant (tijdelijk) geen bijdrage  te betalen? Bijvoorbeeld als gevolg van minimabeleid? Dan wordt over deze periode het wettelijk tarief per maand in mindering gebracht op de totale kostprijs. Hiermee wordt voorkomen dat klanten die een vrijstelling hebben op een later tijdstip alsnog de volledige kostprijs moeten betalen.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.